Doanh nghiệp tại Huyện Gia Lộc, Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON ĐOÀN THƯỢNG

Mã số thuế: 0800592700 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đoàn Thượng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Đoàn Thượng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC XƯƠNG

Mã số thuế: 0800592690 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đức Xương - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Đức Xương, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON GIA HOÀ

Mã số thuế: 0800592725 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Gia Hòa, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON GIA LƯƠNG

Mã số thuế: 0800592757 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Gia Lương - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Gia Lương, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG HƯNG

Mã số thuế: 0800592732 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phương Hưng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Phương Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON TÂN TIẾN

Mã số thuế: 0800592764 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Tiến - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Tân Tiến, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON GIA TÂN

Mã số thuế: 0800592789 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Gia Tân - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Gia Tân, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON GIA KHÁNH

Mã số thuế: 0800592771 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Gia Khánh - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Gia Khánh, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON YẾT KIÊU

Mã số thuế: 0800592813 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Yết Kiêu - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Yết Kiêu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN HỒNG

Mã số thuế: 0800592796 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Liên Hồng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON TRÙNG KHÁNH

Mã số thuế: 0800592820 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Gia Khánh - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Gia Khánh, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG DIỆU

Mã số thuế: 0800591707 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hoàng Diệu - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM TRẤN

Mã số thuế: 0800591746 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phạm Trấn - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Phạm Trấn, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHẬT TÂN

Mã số thuế: 0800591760 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nhật Tân - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XƯƠNG

Mã số thuế: 0800591785 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đức Xương - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Đức Xương, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG QUANG

Mã số thuế: 0800591778 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng Quang - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Đồng Quang, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800591802 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA LƯƠNG

Mã số thuế: 0800591841 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Gia Lương - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Gia Lương, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG HƯNG

Mã số thuế: 0800591922 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hồng Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG DIỆU

Mã số thuế: 0800591947 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hoàng Diệu - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON LÊ LỢI

Mã số thuế: 0800591979 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lê Lợi - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Lê Lợi, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON THỐNG KÊNH

Mã số thuế: 0800591961 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thống Kênh - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Thống Kênh, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯƠNG HƯNG

Mã số thuế: 0800591457 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phương Hưng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Phương Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 0800591337 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Toàn Thắng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Toàn Thắng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG DIỆU

Mã số thuế: 0800591217 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHẠM TRẤN

Mã số thuế: 0800591369 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phạm Trấn - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Phạm Trấn, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUANG MINH

Mã số thuế: 0800591376 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quang Minh - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Quang Minh, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG CƠ SỞ ĐỒNG QUANG

Mã số thuế: 0800591390 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng Quang - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Đồng Quang, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800591425 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ GIA HOÀ

Mã số thuế: 0800591432 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Gia Hòa, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH BID BUILDING

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NGUYỄN LÊ

CÔNG TY TNHH LÊN LÊN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN NGHĨA SG

CÔNG TY TNHH PIN BÌNH AN

CÔNG TY TNHH TMDV KINH DOANH SẮT THÉP MẠNH HƯNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KÝ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH KHANG MINH

CÔNG TY TNHH PARENTALITY

CÔNG TY TNHH TYLA HOMES

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA HOÀNG AN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CO CO GOODS

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHAN KHOA

CÔNG TY TNHH AGRI ENGLAND

CÔNG TY TNHH SX THỰC PHẨM KIM THỦY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG KITECCONS

CÔNG TY TNHH TM HOÀNG TRỌNG NHÂN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP TIẾN DŨNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ MINH PHAN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐĂNG QUỲNH

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ROYAL PROPERTY

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LS

CÔNG TY TNHH THỂ THAO VĂN TƯỜNG HẢI PHÒNG

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỨC TÀI

CÔNG TY TNHH ISSOFT VINA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG

CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG HLHY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẢI KHOA LONG

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐƯỜNG THÁI

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI QUANG BÌNH

CÔNG TY TNHH SÀN GỖ THIÊN AN

CÔNG TY TNHH SX TM DV HOÀ THƯƠNG

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯƠNG IW

CÔNG TY TNHH NGUỒN CUNG QUỐC TẾ GIM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD TM DV HOÀNG GIA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠT PHÁT NAM

CÔNG TY TNHH RAU CỦ QUẢ TRANG THƠ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÂN HÒA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI DU LỊCH CƯỜNG BẢO KHANG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUÀ TẶNG THANH LONG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO TÂM THÀNH PHÁT

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG TOKO

CÔNG TY TNHH BOK FOOD

CÔNG TY TNHH FANCY MEDIA

CÔNG TY TNHH SX TMDV NỘI NGOẠI THẤT ĐÀ NẴNG

CÔNG TY TNHH HIT CLUB 68

CÔNG TY TNHH KREYPAT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẦU TƯ BẮC NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG MINH X6

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẦU TƯ PHÁT ĐẠT

CÔNG TY TNHH LOGISTICS HOA KIỂNG