Doanh nghiệp tại Huyện Gia Lộc, Hải Dương

BỆNH VIỆN TÂM THẦN HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0800590559 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Gia Xuyên - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Gia Xuyên, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800590541 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIA LỘC II

Mã số thuế: 0800590654 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÒAN THƯỢNG

Mã số thuế: 0800590647 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đoàn Thượng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Đoàn Thượng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRUNG TÂM YTẾ HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800590679 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800591048 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800591030 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800591087 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

KHO BẠC NHÀ NƯỚC GIA LỘC

Mã số thuế: 0800591062 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800590453 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800590446 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800590478 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRUNG TÂM VĂN HOÁ THÔNG TIN HUYỆN

Mã số thuế: 0800590460 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

HẠT GIAO THÔNG

Mã số thuế: 0800590502 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Gia Tân - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Gia Tân, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Mã số thuế: 0800590492 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

HUYỆN UỶ GIA LỘC

Mã số thuế: 0800590485 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ THANH NGHỊ

Mã số thuế: 0800590534 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phương Hưng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Phương Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Mã số thuế: 0800590527 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRƯỜNG THỌ ASAMA

Mã số thuế: 0800586601 - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Khánh
Địa chỉ: Thôn Chuối, Xã Lê Lợi, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀI HÙNG

Mã số thuế: 0800555554 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn Hùng
Địa chỉ: Khu 2, số nhà 163, đường Yết Kiêu, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI NAM LƠI

Mã số thuế: 0800502915 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Lơi
Địa chỉ: Khu Cầu Gỗ, Xã Phương Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP QUANG MINH

Mã số thuế: 0800500280 - Đại diện pháp luật: Hợp Tác Xã Dvnn Quang Minh
Địa chỉ: Quang Minh, Xã Quang Minh, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MẠNH CƯỜNG MTV

Mã số thuế: 0800498828 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Túc
Địa chỉ: Thôn Cầu Lâm, Xã Phạm Trấn, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM

Mã số thuế: 0800478966 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Tự
Địa chỉ: Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÚA THUẦN

Mã số thuế: 0800478973 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Khanh
Địa chỉ: Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐÁ MÀI SỐ 1 HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0800462282 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Hưởng
Địa chỉ: CCN Gia Xuyên(CCN Gia Lộc I cũ), Xã Gia Xuyên, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH NGỌC

Mã số thuế: 0800444212 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: thị tứ Lê Lợi, Xã Lê Lợi, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊM TRANG

Mã số thuế: 0800386899 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Tấn
Địa chỉ: Đường 17 Lãng Xuyên, xã Gia Tân, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU GIA PHONG

Mã số thuế: 0800379274 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Dung
Địa chỉ: Quán Trắm, Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH THẢO

Mã số thuế: 0800376185 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thế Tuấn
Địa chỉ: thôn Ngà, xã Phương Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG THÀNH HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THỊNH

CÔNG TY TIẾP THỊ-ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHONG CHÂU

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY - CTCP

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HÀ KHÁNH

HỢP TÁC XÃ MỸ NGHỆ HỒNG CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LONG HẢI

CÔNG TY TNHH TÂN TIÊN PHONG

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH

CÔNG TY TNHH HÙNG CHUNG NGHĨA

HỢP TÁC XÃ HOÀ BÌNH

HỢP TÁC XÃ NHIẾP ẢNH PHƯƠNG ĐÔNG

CÔNG TY TNHH VIỆT CƯỜNG

CÔNG TY TNHH SAO VIỆT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KAF

CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH HOÀNG TỬ

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀN KIẾM

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯNG

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ HỆ THỐNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT ANH

CÔNG TY TNHH LIÊN THÁI BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN LUCKY HOUSE VIỆT NAM

HỢP TÁC XÃ THĂNG LONG

HỢP TÁC XÃ TỰ CƯỜNG

CÔNG TY TNHH HÀ THÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HIỆP HỘI CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH TRĂNG VÀNG

HỢP TÁC XÃ TỰ LỰC

CÔNG TY TNHH T VÀ V

CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT QUỐC TẾ

HỢP TÁC XÃ SAO ĐỎ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐỨC HUY

HỢP TÁC XÃ HỒ GƯƠM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ

HỢP TÁC XÃ TIẾN THÀNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TTC

CÔNG TY TNHH LONG ANH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM DA LADODA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM ĐỈNH