Doanh nghiệp tại Huyện Gia Lộc, Hải Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG DIỆU

Mã số thuế: 0800591707 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hoàng Diệu - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM TRẤN

Mã số thuế: 0800591746 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phạm Trấn - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Phạm Trấn, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHẬT TÂN

Mã số thuế: 0800591760 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nhật Tân - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XƯƠNG

Mã số thuế: 0800591785 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đức Xương - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Đức Xương, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG QUANG

Mã số thuế: 0800591778 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng Quang - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Đồng Quang, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800591802 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA LƯƠNG

Mã số thuế: 0800591841 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Gia Lương - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Gia Lương, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG HƯNG

Mã số thuế: 0800591922 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hồng Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG DIỆU

Mã số thuế: 0800591947 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hoàng Diệu - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON LÊ LỢI

Mã số thuế: 0800591979 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lê Lợi - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Lê Lợi, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON THỐNG KÊNH

Mã số thuế: 0800591961 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thống Kênh - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Thống Kênh, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯƠNG HƯNG

Mã số thuế: 0800591457 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phương Hưng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Phương Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 0800591337 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Toàn Thắng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Toàn Thắng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG DIỆU

Mã số thuế: 0800591217 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHẠM TRẤN

Mã số thuế: 0800591369 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phạm Trấn - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Phạm Trấn, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUANG MINH

Mã số thuế: 0800591376 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quang Minh - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Quang Minh, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG CƠ SỞ ĐỒNG QUANG

Mã số thuế: 0800591390 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng Quang - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Đồng Quang, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800591425 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ GIA HOÀ

Mã số thuế: 0800591432 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Gia Hòa, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG HƯNG

Mã số thuế: 0800591182 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hồng Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIA LỘC

Mã số thuế: 0800590566 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

BỆNH VIỆN TÂM THẦN HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0800590559 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Gia Xuyên - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Gia Xuyên, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800590541 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIA LỘC II

Mã số thuế: 0800590654 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÒAN THƯỢNG

Mã số thuế: 0800590647 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đoàn Thượng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Đoàn Thượng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRUNG TÂM YTẾ HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800590679 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800591048 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800591030 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800591087 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

KHO BẠC NHÀ NƯỚC GIA LỘC

Mã số thuế: 0800591062 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN THÁI TÂM THẮNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH ANH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ M.BEAUTY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HT - CONSTRUC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KTSX VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN DƯƠNG

CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MINH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG NGUYỄN HẠNH

CÔNG TY TNHH MTV HÀ MINH TIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG DSQCA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƯ QUỲNH ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ QUÝ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BIỂN XANH - ĐẮK SONG

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV - CN NGUYÊN HOÀNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ QUYÊN ĐẮK MIL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP TRƯỜNG SƠN

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG ĐẮK N'DRUNG ĐẮK NÔNG - 2

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG ĐẮK N'DRUNG ĐẮK NÔNG - 1

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG MINH KHANG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH SÂM CHÂU

CÔNG TY TNHH VŨ THANH QUÂN

CÔNG TY TNHH VŨ NAM QUÂN - NAM N'JANG

CÔNG TY TNHH THUYÊN ANH

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG LONG QUÂN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG HÙNG DIỆP

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG HÙNG VƯƠNG

CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG NHẬT DƯƠNG

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG KINH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THANH HÀ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ PHI

CÔNG TY TNHH BĐS DU LỊCH TUỆ UYỂN TÀ ĐÙNG - TÀ ĐÙNG LAKE VIEW

CÔNG TY TNHH TM DV SX QUỐC TẾ CƯỜNG PHÁT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP HÒA PHÁT

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI, SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG HÙNG HUY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠT THÀNH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC HOÀNG GIA NGHĨA

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG QUANG ĐĂNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ TOÀN CẦU 3

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ TOÀN CẦU 5

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ TOÀN CẦU 2

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ TOÀN CẦU 4

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI QUỲNH ANH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ASIA

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ TOÀN CẦU 1

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP VẠN PHÚC