Doanh nghiệp tại Huyện Gia Lộc, Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG HƯNG

Mã số thuế: 0800591182 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hồng Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIA LỘC

Mã số thuế: 0800590566 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

BỆNH VIỆN TÂM THẦN HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0800590559 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Gia Xuyên - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Gia Xuyên, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800590541 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIA LỘC II

Mã số thuế: 0800590654 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÒAN THƯỢNG

Mã số thuế: 0800590647 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đoàn Thượng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Đoàn Thượng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRUNG TÂM YTẾ HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800590679 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800591048 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800591030 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800591087 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

KHO BẠC NHÀ NƯỚC GIA LỘC

Mã số thuế: 0800591062 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800590453 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800590446 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN GIA LỘC

Mã số thuế: 0800590478 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRUNG TÂM VĂN HOÁ THÔNG TIN HUYỆN

Mã số thuế: 0800590460 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

HẠT GIAO THÔNG

Mã số thuế: 0800590502 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Gia Tân - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Gia Tân, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Mã số thuế: 0800590492 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

HUYỆN UỶ GIA LỘC

Mã số thuế: 0800590485 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ THANH NGHỊ

Mã số thuế: 0800590534 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phương Hưng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương, Xã Phương Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Mã số thuế: 0800590527 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRƯỜNG THỌ ASAMA

Mã số thuế: 0800586601 - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Khánh
Địa chỉ: Thôn Chuối, Xã Lê Lợi, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀI HÙNG

Mã số thuế: 0800555554 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn Hùng
Địa chỉ: Khu 2, số nhà 163, đường Yết Kiêu, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI NAM LƠI

Mã số thuế: 0800502915 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Lơi
Địa chỉ: Khu Cầu Gỗ, Xã Phương Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP QUANG MINH

Mã số thuế: 0800500280 - Đại diện pháp luật: Hợp Tác Xã Dvnn Quang Minh
Địa chỉ: Quang Minh, Xã Quang Minh, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MẠNH CƯỜNG MTV

Mã số thuế: 0800498828 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Túc
Địa chỉ: Thôn Cầu Lâm, Xã Phạm Trấn, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM

Mã số thuế: 0800478966 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Tự
Địa chỉ: Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÚA THUẦN

Mã số thuế: 0800478973 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Khanh
Địa chỉ: Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐÁ MÀI SỐ 1 HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0800462282 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Hưởng
Địa chỉ: CCN Gia Xuyên(CCN Gia Lộc I cũ), Xã Gia Xuyên, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH NGỌC

Mã số thuế: 0800444212 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: thị tứ Lê Lợi, Xã Lê Lợi, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊM TRANG

Mã số thuế: 0800386899 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Tấn
Địa chỉ: Đường 17 Lãng Xuyên, xã Gia Tân, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN VTS

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN ÂN PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN MẶT TRỜI

CÔNG TY TNHH CRB TÀ ĐÙNG

CÔNG TY TNHH HỮU THỨC ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG LÂM ĐẠI PHÁT

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THIÊN PHÚC

CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH PHÁT PHƯỚC SƠN

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG XUÂN SOLAR 1

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG XUÂN SOLAR 2

CÔNG TY TNHH GẠCH NGÓI GIA KHANG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÂY CẢNH THÀNH LỢI

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG XUÂN SOLAR

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - TM - DV VÀ DU LỊCH AN GIA KHANG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN TOÀN

CÔNG TY TNHH VINAFARMS

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP THÀNH PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYỄN THƯƠNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TRƯỜNG AN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÙY LONG

CÔNG TY TNHH MTV MINH NGỌC BEAUTY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIỆT HÙNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH TOÀN THẮNG

CÔNG TY TNHH NHIÊN ĐẠI PHÁT

CÔNG TY TNHH HẢI NGÂN GROUP

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AN PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG MAI HƯƠNG

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẮK NÔNG FEED

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MỸ LỢI

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG TIẾN PHÚC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV NÔNG NGHIỆP XANH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HẢI DANO

CÔNG TY TNHH BMB ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH BMB ĐẮK MIL

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU PHI LONG

CÔNG TY TNHH THIÊN THANH SUNSOLAR VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN NAVISA TÀ ĐÙNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN PHÚ ANH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI THƯƠNG

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHƯỚC ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN LỘC ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV ĐẤT VIỆT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DLD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG NHUNG

CÔNG TY TNHH GIỌT NẮNG VÀNG

CÔNG TY TNHH THIÊN BÌNH GIA PHÁT

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI ĐẠI GIA PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV PHONG NEW LIFE