Doanh nghiệp tại Huyện Giang Thành, Kiên Giang

KHO BẠC NHÀ NƯỚC GIANG THÀNH

Mã số thuế: 1701330551 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Đông
Địa chỉ: ấp Tân Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

ĐỒN BIÊN PHÒNG 969 GIANG THÀNH - BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1701297544 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Phong
Địa chỉ: Số 179 ấp Hòa Khánh, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC DŨNG

Mã số thuế: 1701296702 - Đại diện pháp luật: Phạm Phú Nghĩa
Địa chỉ: Số 2, Tổ 1, ấp Rạch Dứa, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN GIANG THÀNH

Mã số thuế: 1701291158 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thắng
Địa chỉ: Quốc Lộ N1, ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN GIANG THÀNH

Mã số thuế: 1701291140 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Chúng
Địa chỉ: Quốc Lộ N1, ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIANG THÀNH

Mã số thuế: 1701291165 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Trọng Đức
Địa chỉ: ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

BAN TỔ CHỨC HUYỆN UỶ

Mã số thuế: 1701285605 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Khanh
Địa chỉ: ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN GIANG THÀNH

Mã số thuế: 1701285612 - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Quan
Địa chỉ: ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

HUYỆN ĐOÀN GIANG THÀNH

Mã số thuế: 1701285651 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Nguyên
Địa chỉ: Lô N1, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

Mã số thuế: 1701285644 - Đại diện pháp luật: Lâm Thanh Tùng
Địa chỉ: Xã Tân Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

THANH TRA HUYỆN GIANG THÀNH

Mã số thuế: 1701285637 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Kiệt
Địa chỉ: Quốc Lộ N1, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN GIANG THÀNH

Mã số thuế: 1701285683 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Công Sinh
Địa chỉ: , Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

Mã số thuế: 1701285669 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hẩu
Địa chỉ: ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN GIANG THÀNH

Mã số thuế: 1701285700 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tiến
Địa chỉ: ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN GIANG THÀNH

Mã số thuế: 1701285690 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Út
Địa chỉ: , Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mã số thuế: 1701285549 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN GIANG THÀNH

Mã số thuế: 1701284802 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liễu
Địa chỉ: Quốc Lộ N1, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 1701284785 - Đại diện pháp luật: Tiết Văn Ngà
Địa chỉ: ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Mã số thuế: 1701284841 - Đại diện pháp luật: Hứa Thanh Hà
Địa chỉ: Quốc Lộ N1, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 1701284915 - Đại diện pháp luật: Danh Minh Hùng
Địa chỉ: Xã Tân Khánh Hòa - Huyện Giang Thành - Kiên Giang, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

DNTN TRUNG TRÍ

Mã số thuế: 1701193344 - Đại diện pháp luật: Lâm Minh Trung
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Trần Thệ, xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

DNTN NĂM NGỌT

Mã số thuế: 1700330291 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngọt
Địa chỉ: Số 51, Tổ 1, ấp Trà Phô, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

DNTN NGUYỄN DƯƠNG

Mã số thuế: 1700567043 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Đụa
Địa chỉ: Tổ 1 - ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

DNTN HUỲNH THẢO

Mã số thuế: 1700513859 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Tuấn
Địa chỉ: Tổ 1 - ấp Cả Ngay, Xã Phú Lợi, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

BQL DỰ ÁN ĐỒNG CỎ BÀNG XÃ PHÚ MỸ - HUYỆN KIÊN LƯƠNG

Mã số thuế: 1700457146 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Văn
Địa chỉ: ấp Kinh Mới, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

DNTN HỒNG DUYÊN

Mã số thuế: 1700453896 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Gái
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Hòa khánh, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI HƯƠNG

Mã số thuế: 1700441749 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kịch
Địa chỉ: Số 149, tổ 3, ấp Cống Cả, Xã Vĩnh Điều, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM HOA

Mã số thuế: 1700039572 - Đại diện pháp luật: Lâm Minh Hoa
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU ĐẠT

Mã số thuế: 1700330301 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Đèo
Địa chỉ: Số 165, tổ 1, ấp Cống Cả, Xã Vĩnh Điều, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI HUY HÙNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN YUKATA

CÔNG TY TNHH TMDV KT ĐIỆN LẠNH ĐẮK MIL

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG XUÂN BAN MÊ

DNTN PHÚC DƯ TUY ĐỨC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AUP

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG ANH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG LONG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NPT

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THANH BÌNH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HƯNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH QUỐC NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP TÂN THIỆN THANH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂN DƯƠNG PHÁT

CÔNG TY TNHH BÌNH AN TMT

CÔNG TY TNHH HỢP PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN VIỆT

DNTN TRUYỀN THÔNG HOÀNG HIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SẠCH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU THĂNG LONG - ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SEN LAND

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT TƯ HIỀN

CÔNG TY TNHH MTV HPT HẠNH AN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNH PHƯỢNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM LUÂN THƠM

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ HƯỚNG NGHIỆP HAPPY KEY

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ TIÊN PHONG XANH

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN TUYẾN

CÔNG TY TNHH GARA THIÊN AN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẮK AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VŨ MÔN TÂY NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EASTWOOD NÔNG TRƯỜNG XANH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN THANH BÌNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC TÂM GROUP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TUẤN LONG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯƠNG LONG ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV EHOME TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN THỊNH

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN HÙNG ANH PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV LÊ DŨNG TECHNOLOGY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN GROUP

CÔNG TY TNHH ALLELU

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TRUNG KIÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ QUANG NGHIÊM

CÔNG TY TNHH DIAMOND MOUNTAIN DAKNONG

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN NƯỚC AN PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV GỖ CƯỜNG ANH

CÔNG TY TNHH HẠT VÀNG VIỆT