Doanh nghiệp tại Huyện Giang Thành, Kiên Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THUẬN ÁN

Mã số thuế: 1701887261 - Đại diện pháp luật: Dương Tố Mạnh
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Trà Phô, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHẠM HỮU DANH

Mã số thuế: 1701886476 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Danh
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Đồng Cừ, Xã Vĩnh Điều, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT THÀNH KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1701886349 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Đồng Cừ, Xã Vĩnh Điều, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU ĐẶNG THANH HẢI

Mã số thuế: 1701884366 - Đại diện pháp luật: Đặng Thanh Hải
Địa chỉ: Tổ 5, quốc lộ N1, ấp Trà Phô, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ GIANG VIỆT

Mã số thuế: 1701882087 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Việt
Địa chỉ: Số 78, tổ 3, ấp Đồng Cừ, Xã Vĩnh Điều, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU XƯƠNG HƯNG LONG

Mã số thuế: 1701881453 - Đại diện pháp luật: Thái Lý Quân
Địa chỉ: Quốc lộ N1, ấp Tân Tiến, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẠN ĐỨC HÒA

Mã số thuế: 1701842373 - Đại diện pháp luật: Hồ Năng Giao
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOÀN THUẬN PHÁT KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1701757953 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Văn
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI ĐỒNG TÂM PHÁT

Mã số thuế: 1701743118 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nhạn
Địa chỉ: Tổ 01, ấp Tân Tiến, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG VUÔNG

Mã số thuế: 1701730616 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Vuông
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Điều, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 1 THÀNH VIÊN THÔNG THUẬN - KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1701598365 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Điền
Địa chỉ: ấp Trà Phô, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHƯƠNG DIỆU

Mã số thuế: 1701546286 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Khương
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Trà Phô, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

PHÒNG DÂN TỘC

Mã số thuế: 1701508643 - Đại diện pháp luật: Tiên Kul
Địa chỉ: Quốc Lộ N1, ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHÚ B

Mã số thuế: 1701500330 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Dũng
Địa chỉ: ấp Đồng Cỏ, Xã Vĩnh Phú, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH ĐIỀU

Mã số thuế: 1701479061 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mý
Địa chỉ: Cống Cả, Xã Vĩnh Điều, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THỆ

Mã số thuế: 1701462854 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hà
Địa chỉ: ấp Trần Thệ, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN GIANG THÀNH

Mã số thuế: 1701378994 - Đại diện pháp luật: Văng Minh Hoàng
Địa chỉ: Xã Tân Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH THƯỜNG

Mã số thuế: 1701361246 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Số 246, ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

Mã số thuế: 1701350540 - Đại diện pháp luật: Trần Hưng Thọ
Địa chỉ: ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG AN HUYỆN GIANG THÀNH

Mã số thuế: 1701350815 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Cận
Địa chỉ: ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Mã số thuế: 1701350565 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Lộ N1, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 1701349785 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bằng
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Mẹt Lung, Xã Vĩnh Phú, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN GIANG THÀNH

Mã số thuế: 1701339667 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: Khu Hành Chính, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIANG THÀNH

Mã số thuế: 1701339804 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Vũ
Địa chỉ: Quốc Lộ N1, ấp Giồng Kè, Xã Phú Lợi, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN GIANG THÀNH

Mã số thuế: 1701339762 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trí
Địa chỉ: Khu Hành Chính, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN GIANG THÀNH

Mã số thuế: 1701339748 - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Bình
Địa chỉ: ấp Hòa Khánh, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIANG THÀNH

Mã số thuế: 1701339699 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Đảng
Địa chỉ: 102, ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

Mã số thuế: 1701336137 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Kỳ
Địa chỉ: ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Mã số thuế: 1701335983 - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Quan
Địa chỉ: ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN GIANG THÀNH

Mã số thuế: 1701335937 - Đại diện pháp luật: Tôn Quang Sỹ
Địa chỉ: ấp Hòa Khánh, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MỎ

XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN PHÚ VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HỒNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO QUẢN LÂM SẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 3

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN KHU VỰC 1

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU

VIỆN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC HỒ TÂY

TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ THỦY

CÔNG TY CP MAY NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM

LIÊN ĐOÀN INTERGEO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 68

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỬA HÀNG KINH DOANH LƯƠNG THỰC 60 NGÔ THÌ NHẬM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP HOÁ CHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP 5

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THĂNG LONG

TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

TRUNG TÂM TƯ VẤN DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ KIM ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 7

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ HÒA BÌNH

TRƯỜNG TRUNG CẤP GTVT THĂNG LONG

VĂN PHÒNG CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN

TẠP CHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 15 - CIENCO1

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐƯỜNG BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 8

VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 238

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 4 THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CIENCO1