Doanh nghiệp tại Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỢP SỐ I

Mã số thuế: 5200149736 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Gốc gạo, Xã Tân Hợp, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 5200150717 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang Nhung
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THỊNH SỐ I

Mã số thuế: 5200149687 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bản trắng, Xã An Thịnh, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG CUÔNG SỐ I

Mã số thuế: 5200150065 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đông cuông, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGÒI A

Mã số thuế: 5200149013 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Ngòi A, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CHÂU QUẾ HẠ

Mã số thuế: 5200149045 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Châu Quế Hạ - Huyện Văn Yên - Yên Bái, Xã Châu Quế Hạ, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LANG THÍP

Mã số thuế: 5200149038 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lang Thíp - Huyện Văn Yên - Yên Bái, Xã Lang Thíp, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CHÂU QUẾ THƯỢNG

Mã số thuế: 5200149077 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chấu Quế Thượng - Huyện Văn Yên - Yên Bái, Xã Châu Quế Thượng, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ AN BÌNH

Mã số thuế: 5200149101 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Dương
Địa chỉ: Thôn Khe Ly, Xã An Bình, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN TẦM

Mã số thuế: 5200149084 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xuân Tầm - Huyện Văn Yên - Yên Bái, Xã Xuân Tầm, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN PHÚ

Mã số thuế: 5200149133 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Phú - Huyện Văn Yên - Yên Bái, Xã Yên Phú, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG AN

Mã số thuế: 5200149126 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Toàn An, Xã Đông An, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THÁI

Mã số thuế: 5200149165 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn II, Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LÂM GIANG

Mã số thuế: 5200149140 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lâm Giang - Huyện Văn Yên - Yên Bái, Xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ ĐÔNG AN

Mã số thuế: 5200149197 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đức Tiến, Xã Đông An, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN ÁI

Mã số thuế: 5200149221 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Xuân Ái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VIỄN SƠN

Mã số thuế: 5200149214 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cộng Lực, Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN HƯNG

Mã số thuế: 5200149207 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn IV, Xã Yên Hưng, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN XÃ HOÀNG THẮNG

Mã số thuế: 5200149260 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Cửa Ngòi, Xã Hoàng Thắng, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN HỢP

Mã số thuế: 5200149246 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Yên Dũng I, Xã Yên Hợp, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI PHÁC

Mã số thuế: 5200149292 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đại Phác - Huyện Văn Yên - Yên Bái, Xã Đại Phác, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HỢP

Mã số thuế: 5200149278 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Tân Hợp, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ AN THỊNH

Mã số thuế: 5200149302 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã An Thịnh, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG MINH

Mã số thuế: 5200149341 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Quang Minh, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI SƠN

Mã số thuế: 5200149334 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đại Sơn, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ XÃ NGÒI A

Mã số thuế: 5200149366 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Ngòi A, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ CẤP I + II XÃ ĐÔNG AN

Mã số thuế: 5200149380 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Toàn An, Xã Đông An, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ VIỄN SƠN

Mã số thuế: 5200149503 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Viễn Sơn - Huyện Văn Yên - Yên Bái, Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN BÌNH

Mã số thuế: 5200149528 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã An Bình, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

TRƯỜNG CẤP II + III XÃ AN BÌNH

Mã số thuế: 5200149510 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Ninh, Xã An Bình, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 667

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GIA THÀNH

CÔNG TY TNHH HOÀNG PHAN AFP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MIỀN ĐẤT LÀNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI HỒNG PHIÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HỮU LỘC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG XANH THANH BÌNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOA NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HỒNG VÂN

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM MIỀN TÂY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÔNG THÀNH

CÔNG TY TNHH GIẤY LEE & MAN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM DV QUẢNG CÁO XÂY DỰNG PHA LÊ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRẤN LONG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG KIÊN PHÚC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HOÀNG TẤN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN HƯNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM DUYÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TÀI LẸ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG TÂY

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MINH ĐẠI PHÁT

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MUA BÁN THỰC PHẨM THANH PHONG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM DV VĨNH LỘC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ SỈ

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BIỂN ĐÔNG HẬU GIANG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM PHÁT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 6868

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VẬN TẢI NGUYỄN HOÀNG

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SX - TM SNK LOCATION NEWSPA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGỌC MẾN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NGÂN KHANG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI T VÀ U

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỘC PHÁT MEKONG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THANH BẰNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM XUYẾN

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO PHƯỚC NGUYÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC PHÚC HƯNG

HTX NN MEKONG

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HUỲNH PHONG

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THU NGÂN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍN THUẬN

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THỦY BỘ THANH NHÀN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HKC

CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG LOGISTICS

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HẢI HUỆ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH TRÚC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG HẬU GIANG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA SEN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TM XD TRƯỜNG LONG PHÁT