Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH TRÍ BÙI BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900688662 - Đại diện pháp luật: Bùi Trung Trí
Địa chỉ: Ấp Châu Phú, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LA GIA

Mã số thuế: 1900685950 - Đại diện pháp luật: La Hoàng Tâm
Địa chỉ: Ấp Tân Tiến, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG TRUNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900685333 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Xuân Trúc
Địa chỉ: Ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHAI THÁC DỊCH VỤ THỦY LỢI XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 1900682808 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Trường
Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN VIỆT NOR

Mã số thuế: 1900677452 - Đại diện pháp luật: Trần Chí Thiện
Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN VIỆT NO

Mã số thuế: 1900676145 - Đại diện pháp luật: Trần Chí Thiện
Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẶT TRỜI TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 1900667380 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Tạo
Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VĨNH BẢO

Mã số thuế: 1900667246 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hoài
Địa chỉ: Số 90, Ấp Huy Hết, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐỨC QUANG

Mã số thuế: 1900664816 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lệ Nguyên
Địa chỉ: Số 82, Ấp Huy Hết, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO PHÚ QUANG

Mã số thuế: 1900664830 - Đại diện pháp luật: Ngô Tén Lến
Địa chỉ: Số 100, Ấp Huy Hết, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO THIỆN QUANG

Mã số thuế: 1900664848 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Trọng
Địa chỉ: Số 88, Ấp Huy Hết, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SAN LẤP NĂM THẮNG

Mã số thuế: 1900658428 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Tạo
Địa chỉ: ấp 15A, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN PHÒNG PHẨM TIỂU PHỤNG

Mã số thuế: 1900658185 - Đại diện pháp luật: Lâm Tiểu Phụng
Địa chỉ: ấp Do Thới, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG LÂM HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900658178 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Lâm
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn B, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN HOÀNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900658097 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàng
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn B, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VĨNH THÀNH

Mã số thuế: 1900655498 - Đại diện pháp luật: Quách Minh Luân
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỆN MỸ HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900646736 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng
Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NGUYỄN THẮNG

Mã số thuế: 1900641960 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Chiến
Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THIÊN DI BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900638446 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Vũ
Địa chỉ: Số 123 ấp Xóm Lớn A, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CHI HỘI HƯNG MỸ TỰ

Mã số thuế: 1900637178 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Hiển
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn B, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN QUỐC DUY

Mã số thuế: 1900626786 - Đại diện pháp luật: Trương Huỳnh Hữu Tâm
Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900623217 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Lộc
Địa chỉ: ấp 15 A, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 1900607920 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Dũng
Địa chỉ: Số 88, ấp Huy Hết, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHỰT TRƯỜNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900601365 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Phì
Địa chỉ: ấp 15A, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI SẢN SỐNG NGUYỄN GIA

Mã số thuế: 1900596404 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Toàn Đúng
Địa chỉ: Số 62, ấp 15A, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NGUYÊN HƯNG

Mã số thuế: 1900574383 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều Trang
Địa chỉ: Số 111, ấp Châu Phú, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÝ VĂN TÈO

Mã số thuế: 1900571992 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Tèo
Địa chỉ: ấp 14, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH GIA LỘC BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900562525 - Đại diện pháp luật: Hà Minh Khải
Địa chỉ: Châu Phú, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUÂN KHÁNH

Mã số thuế: 1900501829 - Đại diện pháp luật: Ngô Kim Oanh
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn A, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC HƯNG

Mã số thuế: 1900421644 - Đại diện pháp luật: Thái Thành Nhân
Địa chỉ: Số 35, ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH HÀ TRƯỜNG PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI TỔ 4 PHƯỜNG NGHĨA ĐỨC

CÔNG TY TNHH MTV TÂM THỨC ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV CỘI RỪNG

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠT AN TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH TM DV KIDUCO

CÔNG TY TNHH BÌNH TÂM PHACO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM GIA PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỲNH QUANG

CÔNG TY TNHH MTV TMDV NÔNG LÂM NGHIỆP TRANG ANH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ĐỨC KHOA

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI THÀNH PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN BẮC NAM TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH TMDV SUPER COOL ĐÔNG DƯƠNG

CÔNG TY TNHH MTV THẠNH PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH DAKWA

CÔNG TY TNHH TRÙN QUẾ QUẢNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ H.M.C VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG LINH

CÔNG TY TNHH TÂY NGUYÊN GENTLEMAN

CÔNG TY TNHH HẢI VÂN TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH THIÊN AN ST

CÔNG TY TNHH MINH ĐẠI ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHI LONG 48

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG GBC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUYẾT THẮNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BUÔN MÊ THUẬT

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHAN GIA PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC MÙI

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC THÀNH ANH TUẤN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN KHUÊ ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV XPANG

CÔNG TY TNHH TAXI ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV THẮNG LỢI TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN BÌNH PHÚ

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ VẬN TẢI ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TIẾN THÀNH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẨU

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH DV NÔNG NGHIỆP T.A

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG SANG ANH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG NAM 68

CÔNG TY TNHH ỐNG HÚT NHỰA THÁI SƠN PLASTIC

CÔNG TY TNHH DAKAGRI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT

CÔNG TY TNHH ANH TUẤN PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ IN ẤN QUẢNG CÁO MỸ THUẬT

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV SHINNA

CÔNG TY TNHH Ô TÔ XE MÁY GIA HƯNG