Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

DNTN KHAI THÁC THỦY SẢN CHÂU PHÚ

Mã số thuế: 1702281956 - Đại diện pháp luật: Châu Văn Nghỉ
Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Vĩnh Quới, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

DNTN KHAI THÁC THỦY SẢN MINH LUÂN

Mã số thuế: 1702281829 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Luân
Địa chỉ: Tổ 7, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

DNTN KHAI THÁC THỦY SẢN NGUYỄN THÙY

Mã số thuế: 1702281811 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bé Thùy
Địa chỉ: Tổ 7, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

DNTN TRƯƠNG NGỌC HỐT

Mã số thuế: 1702281762 - Đại diện pháp luật: Trương Ngọc Hốt
Địa chỉ: Tổ 5, Ấp Vĩnh Quới, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VIỆT HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 1702280663 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Lơ
Địa chỉ: Số 148, tổ 5, ấp Vĩnh Hoà I, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

DNTN KHAI THÁC THỦY SẢN NGUYỄN TÍNH

Mã số thuế: 1702279636 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tính
Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Vĩnh Quới, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

DNTN THỦY SẢN NAM NHỰT

Mã số thuế: 1702277621 - Đại diện pháp luật: Trần Nam Nhựt
Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Vĩnh Quới, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

DNTN THỦY SẢN BÍCH HUYỀN

Mã số thuế: 1702277614 - Đại diện pháp luật: Ngô Bích Huyền
Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Vĩnh Hòa Phú 2, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI HỒNG TÂM

Mã số thuế: 1702270552 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN HỒNG TÂM
Địa chỉ: Số 562, Tổ 20, Ấp Vĩnh Hòa 1, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH TM DV ĐẠI PHÚC KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1702265947 - Đại diện pháp luật: HUỲNH BỮU ĐẮC
Địa chỉ: Số 289, tổ 13, ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH HOÀI BẢO NGỌC CHÂU THÀNH

Mã số thuế: 1702265489 - Đại diện pháp luật: Trương Minh Hoài
Địa chỉ: Tổ 11, đường Lâm Quang Ky, Ấp Vĩnh Đằng, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHUNG MINH TRÍ

Mã số thuế: 1702262294 - Đại diện pháp luật: Lâm Ngọc Nhung
Địa chỉ: Số 50, Ấp Vĩnh Hòa 1, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN THẢO TIÊN

Mã số thuế: 1702255762 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Tiến
Địa chỉ: Số 264, Tổ 10, ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DƯƠNG GIA

Mã số thuế: 1702252987 - Đại diện pháp luật: DƯƠNG NGUYỄN ANH THƯ
Địa chỉ: Số 65, tổ 4, ấp Vĩnh Hòa 1, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC HẢI SẢN THẠNH PHONG

Mã số thuế: 1702251736 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Kía
Địa chỉ: Tổ 15, ấp Vĩnh Hòa 1, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU HUỲNH TÀI

Mã số thuế: 1702248444 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Bửu Tài
Địa chỉ: Số 228, ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

DNTN SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ QUỐC CƯƠNG

Mã số thuế: 1702245919 - Đại diện pháp luật: Vương Quốc Cương
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC KIẾN ANH

Mã số thuế: 1702242139 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Sĩ
Địa chỉ: Số 258 Ấp Vĩnh Hoà 1, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 87

Mã số thuế: 1702241791 - Đại diện pháp luật: Ngô Kiều Huyên
Địa chỉ: Tổ 10, ấp Vĩnh Đằng, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH HÂN KHÁNH ĐẠT

Mã số thuế: 1702229748 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ: Thửa đất số 587, tờ bản đố 18, ấp Vĩnh Hòa 1, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

DNTN LIÊN THÀNH TRANG

Mã số thuế: 1702227243 - Đại diện pháp luật: Liên Thành Trang
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Vĩnh Quới, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯƠNG NGÔ

Mã số thuế: 1702222485 - Đại diện pháp luật: Trương Quốc Kỳ
Địa chỉ: Tổ 10, ấp Vĩnh Đằng, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH TOÀN KIÊN CHÂU THÀNH

Mã số thuế: 1702203676 - Đại diện pháp luật: Dương Tấn Tài
Địa chỉ: Số 125, ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÂU LỢI ĐỨC

Mã số thuế: 1702202993 - Đại diện pháp luật: Châu Thành Dũ
Địa chỉ: Số 261, tổ 9, ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐAN NGUYỄN

Mã số thuế: 1702202231 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Tổ 1, đường Lâm Quang Ky, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ DANH

Mã số thuế: 1702174418 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Phúc
Địa chỉ: Số 506, tổ 20, ấp Vĩnh Đằng, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH HIỆP AN MINH

Mã số thuế: 1702163279 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Trinh
Địa chỉ: Thửa đất số 1325, tờ bản đồ số 22, ấp Vĩnh Hòa 1, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÁI THÀNH PHÚC TÂM

Mã số thuế: 1702159466 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Linh Tâm
Địa chỉ: Số 530 đường Lâm Quang Ky, tổ 11, ấp Vĩnh Đằng, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH TAM ĐẠI THẮNG

Mã số thuế: 1702147157 - Đại diện pháp luật: Giáp Ru Bi
Địa chỉ: Thửa đất số 1454, tờ bản đồ số 22, ấp Vĩnh Hòa I, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẨM VY

Mã số thuế: 1702144318 - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Giáp
Địa chỉ: Số 327, tổ 5, ấp Vĩnh Quới, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM (NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)\

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆN THUỐC LÁ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT 8-3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THUỶ TINH HÀ NỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG THÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT SƠN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HANITSCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 19/5 HÀ NỘI

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT - TIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ XENLUYLÔ