Doanh nghiệp tại Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TRỌNG TÂN

Mã số thuế: 3200733962 - Đại diện pháp luật: HOÀNG CÔNG TÝ
Địa chỉ: Thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TIẾN ĐẠT THÀNH

Mã số thuế: 3200720459 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN PHƯỚC QUANG

Mã số thuế: 3200719887 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phước
Địa chỉ: Thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG & THƯƠNG MẠI QUỐC BẢO ENVICO

Mã số thuế: 3200707708 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Nghĩa
Địa chỉ: Thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HTX NÔNG SẢN SẠCH CANH TÁC TỰ NHIÊN TRIỆU PHONG

Mã số thuế: 3200673456 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Đạt
Địa chỉ: An Hưng, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH ĐÔNG TRIỀU

Mã số thuế: 3200665737 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Việt
Địa chỉ: Thâm Triều, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HỢP TÁC XÃ SXKD DVNN TỔNG HỢP AN TRÚ

Mã số thuế: 3200641528 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Như
Địa chỉ: An trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HTX THÂM TRIỀU

Mã số thuế: 3200640348 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mậu Vinh
Địa chỉ: Thôn Thâm Triều, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÍCH LA HẬU

Mã số thuế: 3200639293 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Xâm
Địa chỉ: Bích La Hậu, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ANH TUẤN

Mã số thuế: 3200639166 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thưởng
Địa chỉ: Thôn An Tuấn, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐV TRƯỜNG PHÚ

Mã số thuế: 3200628171 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Vinh
Địa chỉ: Đội 7, thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QT QUẢNG THÀNH

Mã số thuế: 3200610544 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Tĩnh
Địa chỉ: Thôn Thâm Triều, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG AN THIỆN HẢI

Mã số thuế: 3200600200 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Duyên
Địa chỉ: Thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH THỊNH QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200589042 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Bình
Địa chỉ: Thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM NGHIỆP

Mã số thuế: 3200568081 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Lâm
Địa chỉ: Thôn Tả Hữu, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HUẾ NGUYỆT

Mã số thuế: 3200543880 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Huế
Địa chỉ: Thôn Tả Hữu, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HTX SXKD DV NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP AN HƯNG

Mã số thuế: 3200526941 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Miện
Địa chỉ: An Hưng, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HTX SXKD DV NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP TÀI LƯƠNG

Mã số thuế: 3200526934 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hồng
Địa chỉ: Tài Lương, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HTX SXKD DV NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP PHÚ LIÊU

Mã số thuế: 3200526966 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hai
Địa chỉ: Phú Liêu, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HTX SXKD DV NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP TẢ HỮU

Mã số thuế: 3200526959 - Đại diện pháp luật: Phan Văn San
Địa chỉ: Tả Hữu, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG TRANG TRÍ NGUYỄN THÀNH

Mã số thuế: 3200526130 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tường
Địa chỉ: Thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 509 QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200513702 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Thái
Địa chỉ: Thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÂM ĐỨC

Mã số thuế: 3200457310 - Đại diện pháp luật: Hoàng Công Thi
Địa chỉ: Thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG LỘC

Mã số thuế: 3200355823 - Đại diện pháp luật: Hoàng Công Bằng
Địa chỉ: Thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON TRIỆU TÀI

Mã số thuế: 3200303293 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Triệu tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRIỆU TÀI

Mã số thuế: 3200303381 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn An Trú, xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU TÀI

Mã số thuế: 3200295677 - Đại diện pháp luật: Lê Cảnh Danh
Địa chỉ: Xã triệu tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

UBND XÃ TRIỆU TÀI

Mã số thuế: 3200097971 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG HƯNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÔM KÍNH CƠ KHÍ MINH DUY

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIM

CÔNG TY TNHH HÀ TRƯỜNG PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI TỔ 4 PHƯỜNG NGHĨA ĐỨC

CÔNG TY TNHH MTV TÂM THỨC ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV CỘI RỪNG

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠT AN TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH TM DV KIDUCO

CÔNG TY TNHH BÌNH TÂM PHACO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM GIA PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỲNH QUANG

CÔNG TY TNHH MTV TMDV NÔNG LÂM NGHIỆP TRANG ANH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ĐỨC KHOA

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI THÀNH PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN BẮC NAM TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH TMDV SUPER COOL ĐÔNG DƯƠNG

CÔNG TY TNHH MTV THẠNH PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH DAKWA

CÔNG TY TNHH TRÙN QUẾ QUẢNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ H.M.C VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG LINH

CÔNG TY TNHH TÂY NGUYÊN GENTLEMAN

CÔNG TY TNHH HẢI VÂN TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH THIÊN AN ST

CÔNG TY TNHH MINH ĐẠI ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHI LONG 48

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG GBC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUYẾT THẮNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BUÔN MÊ THUẬT

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHAN GIA PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC MÙI

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC THÀNH ANH TUẤN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN KHUÊ ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV XPANG

CÔNG TY TNHH TAXI ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV THẮNG LỢI TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN BÌNH PHÚ

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ VẬN TẢI ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TIẾN THÀNH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẨU

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH DV NÔNG NGHIỆP T.A

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG SANG ANH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG NAM 68

CÔNG TY TNHH ỐNG HÚT NHỰA THÁI SƠN PLASTIC

CÔNG TY TNHH DAKAGRI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT