Doanh nghiệp tại Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TRỌNG TÂN

Mã số thuế: 3200733962 - Đại diện pháp luật: HOÀNG CÔNG TÝ
Địa chỉ: Thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TIẾN ĐẠT THÀNH

Mã số thuế: 3200720459 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN PHƯỚC QUANG

Mã số thuế: 3200719887 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phước
Địa chỉ: Thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG & THƯƠNG MẠI QUỐC BẢO ENVICO

Mã số thuế: 3200707708 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Nghĩa
Địa chỉ: Thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HTX NÔNG SẢN SẠCH CANH TÁC TỰ NHIÊN TRIỆU PHONG

Mã số thuế: 3200673456 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Đạt
Địa chỉ: An Hưng, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH ĐÔNG TRIỀU

Mã số thuế: 3200665737 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Việt
Địa chỉ: Thâm Triều, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HỢP TÁC XÃ SXKD DVNN TỔNG HỢP AN TRÚ

Mã số thuế: 3200641528 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Như
Địa chỉ: An trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HTX THÂM TRIỀU

Mã số thuế: 3200640348 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mậu Vinh
Địa chỉ: Thôn Thâm Triều, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÍCH LA HẬU

Mã số thuế: 3200639293 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Xâm
Địa chỉ: Bích La Hậu, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ANH TUẤN

Mã số thuế: 3200639166 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thưởng
Địa chỉ: Thôn An Tuấn, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐV TRƯỜNG PHÚ

Mã số thuế: 3200628171 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Vinh
Địa chỉ: Đội 7, thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QT QUẢNG THÀNH

Mã số thuế: 3200610544 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Tĩnh
Địa chỉ: Thôn Thâm Triều, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG AN THIỆN HẢI

Mã số thuế: 3200600200 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Duyên
Địa chỉ: Thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH THỊNH QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200589042 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Bình
Địa chỉ: Thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM NGHIỆP

Mã số thuế: 3200568081 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Lâm
Địa chỉ: Thôn Tả Hữu, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HUẾ NGUYỆT

Mã số thuế: 3200543880 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Huế
Địa chỉ: Thôn Tả Hữu, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HTX SXKD DV NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP AN HƯNG

Mã số thuế: 3200526941 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Miện
Địa chỉ: An Hưng, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HTX SXKD DV NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP TÀI LƯƠNG

Mã số thuế: 3200526934 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hồng
Địa chỉ: Tài Lương, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HTX SXKD DV NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP PHÚ LIÊU

Mã số thuế: 3200526966 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hai
Địa chỉ: Phú Liêu, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HTX SXKD DV NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP TẢ HỮU

Mã số thuế: 3200526959 - Đại diện pháp luật: Phan Văn San
Địa chỉ: Tả Hữu, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG TRANG TRÍ NGUYỄN THÀNH

Mã số thuế: 3200526130 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tường
Địa chỉ: Thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 509 QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200513702 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Thái
Địa chỉ: Thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÂM ĐỨC

Mã số thuế: 3200457310 - Đại diện pháp luật: Hoàng Công Thi
Địa chỉ: Thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG LỘC

Mã số thuế: 3200355823 - Đại diện pháp luật: Hoàng Công Bằng
Địa chỉ: Thôn An Trú, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON TRIỆU TÀI

Mã số thuế: 3200303293 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Triệu tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRIỆU TÀI

Mã số thuế: 3200303381 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn An Trú, xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU TÀI

Mã số thuế: 3200295677 - Đại diện pháp luật: Lê Cảnh Danh
Địa chỉ: Xã triệu tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

UBND XÃ TRIỆU TÀI

Mã số thuế: 3200097971 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM (NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)\

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆN THUỐC LÁ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT 8-3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THUỶ TINH HÀ NỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG THÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT SƠN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HANITSCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 19/5 HÀ NỘI

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT - TIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ XENLUYLÔ