Doanh nghiệp tại Xã Tràng Đà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ FDT

Mã số thuế: 5000898696 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Minh
Địa chỉ: Số nhà 189, Đường Kim Bình, Xóm 3, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC HIẾU

Mã số thuế: 5000895399 - Đại diện pháp luật: VŨ ĐỨC HIẾU
Địa chỉ: Xóm 02, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT T VÀ T

Mã số thuế: 5000893271 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGUYỄN GIA

Mã số thuế: 5000892126 - Đại diện pháp luật: NGÔ THỊ THÚY HỒNG
Địa chỉ: Số nhà 585, xóm 8, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN BẮC NAM

Mã số thuế: 5000883844 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Gia Hiệp
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NGÂN NGUYỆT TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000882343 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Hải
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG XANH

Mã số thuế: 5000879943 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Ngọc; Nguyễn Ngọc Tài
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5000876780 - Đại diện pháp luật: Hán Thị Mai
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN NGÂN NGUYỆT

Mã số thuế: 5000876004 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tuyết
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000873885 - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Văn
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH IN VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TÂN HÀ

Mã số thuế: 5000872169 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Đại
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH K&L FASHION

Mã số thuế: 5000870524 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tùng Lâm
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MAI LINH

Mã số thuế: 5000869825 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Lưu
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THẠCH CAO LÀO CAI

Mã số thuế: 5000864954 - Đại diện pháp luật: Trần Phương Mai
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BÌNH DUYÊN

Mã số thuế: 5000859270 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Bình
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH SX & TM HÙNG LINH

Mã số thuế: 5000858559 - Đại diện pháp luật: Tạ Thế Hùng
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TUYÊN PHÚ

Mã số thuế: 5000847878 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm (Nguyễn Văn Nôn
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VẠN LỘC

Mã số thuế: 5000844563 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Văn
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH LỘC SƠN QUANG

Mã số thuế: 5000843873 - Đại diện pháp luật: Vũ Khắc Thức
Địa chỉ: Số nhà 163, xóm 5, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI QUANG VINH

Mã số thuế: 5000843400 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Uyên
Địa chỉ: Số nhà 392, đường Kim Bình, xóm 11, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HÀ TUYÊN

Mã số thuế: 5000835417 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nghĩa
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN KHÔI

Mã số thuế: 5000833466 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Điệp
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI TÂN TIẾN

Mã số thuế: 5000833360 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Mơ
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH THẮNG

Mã số thuế: 5000832751 - Đại diện pháp luật: Phạm Kim Thu
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT SƠN HUY

Mã số thuế: 5000832409 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Trung
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THIÊN LÂM

Mã số thuế: 5000831123 - Đại diện pháp luật: Nhữ Quốc Cường
Địa chỉ: Xóm 15, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚC THỊNH SƠN

Mã số thuế: 5000829621 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Lợi
Địa chỉ: Số nhà 267, đường Kim Bình, xóm 5, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG YÊN HÒA

Mã số thuế: 5000824302 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm (Nguyễn Văn Nôn
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG MINH PHÁT

Mã số thuế: 4601166712 - Đại diện pháp luật: Đồng Đức Hạnh
Địa chỉ: Xóm 08, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG MINH ĐỨC

Mã số thuế: 4601145342 - Đại diện pháp luật: Đồng Minh Lập
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ VẬT LIỆU NINH BÌNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ ĐÔNG PHƯƠNG

DNTN NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY

CÔNG TY TNHH CHÍN NGÔI SAO CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA TRUNG HẢI

CÔNG TY TNHH TM DV PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU NGUYỄN THU

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN PHÁT THẠNH

CÔNG TY TNHH BẠCH NGỌC 39

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TLK

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP DL

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TÂY SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LEGEND HOLDINGS

CÔNG TY TNHH TM DV VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG G&P

CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ NHÀ ĐẤT VẠN NIÊN

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC BỒI DƯỠNG VĂN HÓA DELTA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG KIM THỦY

CÔNG TY TNHH NHẬT MINH HỒNG

CÔNG TY TNHH BANA CAFE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ỚT ĐẮK LẮK

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT TÂM PHÚC LỘC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ANFA

CÔNG TY TNHH TM DV QUẦN ÁO THỜI TRANG LAN KHÁNH

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN ÂN PT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIÊN VINH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LTV

CÔNG TY TNHH MTV LÂM TRANG TRÀ VINH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NGỌC LONG

CÔNG TY TNHH ROOFI

CÔNG TY TNHH BAEK JE

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐẠT NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG GIANG BAN MÊ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TẤN PHƯỚC

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SIN10

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HEARLIFE

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THIẾT KÊ XÂY DỰNG HIỆP HƯNG PHÁT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÊ GIA

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TƯ TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN HÀO QUANG TOURS

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN PHONG THUỶ NHẤT NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MTV MAY BÍCH VÂN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ ACI

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN KHOÁNG SẢN VINACONEX HẢI DƯƠNG

CÔNG TY TNHH MTV HIỀN PHÚC LINH

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG TÂM ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT XÂY DỰNG KHÔNG GIAN MỞ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VSTAR LAND

CÔNG TY TNHH KIẾN THẠNH LỘC

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP BMC

CÔNG TY TNHH SIÊU THỊ TIẾN ĐẠT

CÔNG TY TNHH LA DONNA