Doanh nghiệp tại Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNH QUAN KHÔNG GIAN CÂY XANH TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 0202179208 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Xuân La (nhà bà Nguyễn Thị Hà), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG XANH THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0202179159 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Tân
Địa chỉ: Thôn Xuân La (nhà ông Ngô Xuân Tuyệt), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÚC MINH HƯNG

Mã số thuế: 0202178726 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hoàng
Địa chỉ: Thôn Xuân La (tại nhà Ông Phạm Văn Lộc), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÂY XANH TÂN THÀNH BÁCH

Mã số thuế: 0202171110 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Tân
Địa chỉ: Thôn Xuân La (nhà ông Ngô Xuân Tuyệt), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ANH THƯ

Mã số thuế: 0202168950 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Thụy
Địa chỉ: Ngã 3 Núi Trà Phương (tại nhà ông Đào Xuân Thiệu), Thôn Cẩm La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HÒA ĐỨC AN

Mã số thuế: 0202168005 - Đại diện pháp luật: PHẠM VĂN ĐỦ
Địa chỉ: Thôn Cẩm La (Tại nhà ông Phạm Văn Đủ), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0202167361 - Đại diện pháp luật: Hoàng Duy Trường
Địa chỉ: Thôn Cẩm La (tại nhà ông Hoàng Duy Điệp), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG VINH QUANG

Mã số thuế: 0202166135 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Cẩm La (tại nhà ông Đoàn Văn Quang), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0202160503 - Đại diện pháp luật: Đào Duy Hưng
Địa chỉ: Tổ 5 xóm 1 (tại nhà Ông Hà Thanh Hậu), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN LỢI

Mã số thuế: 0202153217 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Thôn Xuân La (tại nhà ông Đặng Văn Tuyên), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỨC TÂM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202134246 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Chinh
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn (Tại nhà ông Vũ Đức Linh), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MY HOME HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0202098975 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Chinh
Địa chỉ: Đường 362 (tại nhà ông Ngô Xuân Van), Thôn Xuân La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG HUẤN

Mã số thuế: 0202095660 - Đại diện pháp luật: Ngô Hồng Huấn
Địa chỉ: Nhà ông Ngô Văn Hân, Thôn Cẩm Hoàn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC HƯNG KIẾN THỤY

Mã số thuế: 0202093920 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khánh
Địa chỉ: Đường Mạc Thái Tổ, Thôn Xuân La (Tại nhà ông Phạm Quốc Huy), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0202092194 - Đại diện pháp luật: Đào Đức Đông
Địa chỉ: Thôn Xuân La (Nhà bà Ngô Thị Én), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI & SAN LẤP TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 0202050719 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Căn, Đường Mạc Thái Tổ, Thôn Cẩm La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BẢO AN

Mã số thuế: 0202029594 - Đại diện pháp luật: Ðoàn Văn Trung
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn (tại nhà bà Đỗ Thị Tím), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM NGÂN PHÚ

Mã số thuế: 0202026473 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Thuân
Địa chỉ: Thôn Cẩm La (Tại nhà ông Trần Quang Thuân), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH QUỐC CƯỜNG QUÂN

Mã số thuế: 0202024807 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Cường
Địa chỉ: Thôn Cẩm La (tại nhà ông Phạm Đức Diệu), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH AN

Mã số thuế: 0202015954 - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn (tại nhà ông Đỗ Mạnh Cường), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG THANH TÚ

Mã số thuế: 0201993703 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn (tại nhà ông Ngô Văn Hưng), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TJA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201989626 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Trang
Địa chỉ: Thôn Xuân La (nhà bà Vũ Thị Trang), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TH

Mã số thuế: 0201987890 - Đại diện pháp luật: Phạm Kim Tân
Địa chỉ: Thôn Xuân La (nhà ông Phạm Kim Tân), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TÂN KIÊN CÔNG

Mã số thuế: 0201981137 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Kiên
Địa chỉ: Thôn Cẩm La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÂNG HẠ THÁI DUNG

Mã số thuế: 0201975447 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phúc
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn ( tại nhà ông Nguyễn Văn Phúc), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐỨC HẢI

Mã số thuế: 0201969041 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đức
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn (tại nhà ông Phạm Văn Dĩnh), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC TRÚC MINH

Mã số thuế: 0201963931 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Hùng
Địa chỉ: Thôn Xuân La (nhà ông Ngô Quốc Nghiêm), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ PHONG THUỶ BÌNH KHANG

Mã số thuế: 0201915141 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Quí
Địa chỉ: Thôn Xuân La (tại nhà bà Vũ Thị Lý), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TOÀN VI LAI

Mã số thuế: 0201914797 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Toàn
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn (tại nhà ông Đỗ Văn Toàn), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG TÙNG SƠN

Mã số thuế: 0201887543 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Minh Cảnh
Địa chỉ: Thôn Cẩm La (nhà bà Đoàn Thị Phương), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOMESTAY SUNNY HUYNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DOANS HOME

CÔNG TY TNHH KINH DOANH YẾN SÀO PTECH

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC HAPPY MEDICINE

CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL SIE

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HẢI KA

CÔNG TY TNHH KEN M.O.B

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG MYEONGGA

CÔNG TY TNHH MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THANH PHONG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VÂN HƯNG

CÔNG TY TNHH SƠN ĐAN PHƯỢNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DOAN TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNG HÓA NGÔI SAO VÀNG

CÔNG TY TNHH TMDV NGỌC THANH

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TMDV MẠNH QUÂN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH PHỤ LIỆU MAY VÀ MAY MẶC KHÁNH TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN DALLAS 2

CÔNG TY TNHH VELOX GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI CONCEPTS

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP NHẬT LINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ INFONISM

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO HIẾU GIA

CÔNG TY TNHH VLXD PHAN LÊ

CÔNG TY TNHH QSM.PHARMA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN POTANA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP KIM TỶ

CÔNG TY TNHH TM CƠ ĐIỆN LẠNH LHP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINATOMY

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂM PHÁT GROUP

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TMDV THỦY BÌNH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TMDV BẢO AN

CÔNG TY TNHH MTV Ý NHƯ NGỌC HỒI

CÔNG TY TNHH DALAT HUY TOURIST

CÔNG TY TNHH PLATEAU DE LANG BIANG

CÔNG TY TNHH TM&DV VIỆT VƯỢNG

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG HIỆP THƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT LAM SƠN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG SƠN NAM

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠT LÊN

CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẤT THANH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC VIỆT TRADING

CÔNG TY TNHH THALES AVIONICS

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO YẾN NGỌC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH YẾN SÀO NGỌC ĐÔNG DƯƠNG

CÔNG TY TNHH DRAGON VALLEY

CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAIA

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT MÁY BAY VENTURE AERO

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC TÂM NHƯ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI BON BON

DNTN NGUYỄN TRUNG QUÂN