Doanh nghiệp tại Xã Tân Hưng, Huyện Sóc sơn, Hà Nội

CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM SÓC SƠN

Mã số thuế: 0109960921 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: Xóm Vạt, Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH HANG NGA PARKSON

Mã số thuế: 0109940097 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH LÝ ĐẠI

Mã số thuế: 0109891114 - Đại diện pháp luật: Vương Thị Hải Yến
Địa chỉ: Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN XNK THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 0109659746 - Đại diện pháp luật: Đặng Quỳnh Mai
Địa chỉ: Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG SÔNG CẦU

Mã số thuế: 0109605042 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP MINH VƯƠNG

Mã số thuế: 0109592026 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Yến
Địa chỉ: Đội 2, Tân Thành, Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0109349744 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Minh
Địa chỉ: Thôn Hiệu Chân, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THANH TÂM

Mã số thuế: 0109164581 - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Thúy
Địa chỉ: Xóm Tân Thành, Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH ĐỨC

Mã số thuế: 0109005849 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mai
Địa chỉ: Xóm Đông, Thôn Đạo Thượng, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH IN ẤN THƯƠNG MẠI VĂN PHÒNG PHẨM TRUNG THU

Mã số thuế: 0108803919 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Hiệu Chân, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BÁ LỘC

Mã số thuế: 0108779399 - Đại diện pháp luật: Vương Thị Liễu
Địa chỉ: Đội 5, Xóm Đá, Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ANH

Mã số thuế: 0108409704 - Đại diện pháp luật: La Văn Tâm
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hà, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT NAM

Mã số thuế: 0108306836 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bằng
Địa chỉ: Thôn Hiệu Chân, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÂN THÀNH

Mã số thuế: 0108241917 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Đạo
Địa chỉ: Đội 2, Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FULLCOPHAR

Mã số thuế: 0108165624 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hà, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CTL

Mã số thuế: 0108020178 - Đại diện pháp luật: Kiều Thu Thủy
Địa chỉ: Thôn Cốc Lương, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ CUỘC SỐNG 360

Mã số thuế: 0107823172 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tuấn
Địa chỉ: Xóm 2, Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TIẾN ROBOT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107820654 - Đại diện pháp luật: Vương Dũng Tiến
Địa chỉ: Đội 1, thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP ĐẠO THƯỢNG

Mã số thuế: 0107443734 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ: Đạo Thượng, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NHẤT MINH

Mã số thuế: 0106255417 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Nhất
Địa chỉ: Thôn Đạo Thượng, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THẢO MỘC TÂM BÌNH

Mã số thuế: 0106119044 - Đại diện pháp luật: Vương Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI GIANG NHI

Mã số thuế: 0105955335 - Đại diện pháp luật: Ngô Đức Giang
Địa chỉ: Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẮC THĂNG LONG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0105750440 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quốc
Địa chỉ: Thôn Đạo Thượng, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ATFA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105021159 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Xóm Đông, Thôn Đạo Thượng, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ HƯNG

Mã số thuế: 0104741901 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phú
Địa chỉ: Xóm Nội, thôn Đạo Thượng, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MẠNH HÀ

Mã số thuế: 0104734781 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Thôn Hiệu Chân, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

UBND XÃ TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0104001625 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Hưng, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0103287918 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn ngô đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0103241529 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân hưng, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

TRƯỜNG MẦM NON TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0103241208 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân hưng, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ THANH ĐÀO

CÔNG TY CỔ PHẦN KIMLONGVINA

CÔNG TY TNHH SMART AND SIMPLE ENGINEERING

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIỂN ĐẢO VĂN LANG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG HK ARCHITECTURE

CÔNG TY TNHH XD AN PHÁT CG

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THƠM SOLAR

CÔNG TY TNHH FOLKS GROUP

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỨC PHÁT

CÔNG TY TNHH KESA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LẮP ĐẶT HOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN EDUSING VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM DV PP VƯƠNG KHANG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÉP NAM LONG

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ NHIỆT HÀ PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG HUY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AKI

CÔNG TY TNHH K2S VINA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH ANH PHÁT

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VĨNH PHÚ APARTMENT

CÔNG TY TNHH PIPI YB KOREA VINA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN ĐẠT TDC

CÔNG TY TNHH DOCA PET

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN DOTFTECH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH A&C EXPRESS

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TƯ VẤN LÁI XE GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KH2D

CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NỘI THẤT SÀI GÒN DC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FD MART

CÔNG TY TNHH TM & DV TIẾN THÀNH ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OMY

CÔNG TY TNHH TÔN VINAMAT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY LỢI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỒI XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN THE CELL

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HỒNG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIDAR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GỖ NHỰA SAO VIỆT

CÔNG TY TNHH MTV GIỚI ĐỊNH TUỆ

DNTN KINH DOANH XĂNG DẦU BẠCH TUYẾT

CÔNG TY TNHH CIZ

CÔNG TY TNHH KT HƯNG PHÚ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM ANNA

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM HOÀN HẢO

CÔNG TY TNHH HER VOICE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DỮ LIỆU TAGON

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NAHA

CÔNG TY TNHH CÂY XANH GIA VŨ ĐÀ NẴNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - GIẢI TRÍ - CHĂM SÓC - SẮC ĐẸP LÊ TÂM