Doanh nghiệp tại Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHƯỚC ĐỨC AUDIO

Mã số thuế: 2902143916 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Đức
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỲNH THẠCH

Mã số thuế: 2902143680 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TẤN HOÀI

Mã số thuế: 2902135513 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hoài
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KHANG KHANG

Mã số thuế: 2902134397 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Kỳ
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HBT

Mã số thuế: 2902133643 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Lan
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA ANH QUÂN

Mã số thuế: 2902091471 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Quân
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÚC VIỆT KHANG

Mã số thuế: 2902056646 - Đại diện pháp luật: Trần Quý Quy
Địa chỉ: xóm 10, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG LÂM

Mã số thuế: 2902052200 - Đại diện pháp luật: Văn Đức Chi
Địa chỉ: Nhà ông Văn Đức Hà, xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN LAN

Mã số thuế: 2902044601 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Toàn
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỨC AN PHÚ

Mã số thuế: 2902043799 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Thắng
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Đình Tuấn, xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN AN PHÚ

Mã số thuế: 2902036738 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hoa
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ANM

Mã số thuế: 2901989696 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc An
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN ĐẠT

Mã số thuế: 2901956524 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Lý
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TUẤN ĐẠT

Mã số thuế: 2901943229 - Đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Thanh
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH V&H

Mã số thuế: 2901882181 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hoan
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG KHÁNH LINH

Mã số thuế: 2901877537 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Đạt
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIA HUY

Mã số thuế: 2901869180 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Nghĩa
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH HỒ PHONG THỦY

Mã số thuế: 2901851105 - Đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Phong
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG THẾ ANH

Mã số thuế: 2901802700 - Đại diện pháp luật: Vương Quốc Thế
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 36

Mã số thuế: 2901801055 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Sơn
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TRUNG TÂM Y TẾ QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901764325 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thảo
Địa chỉ: xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901734183 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam
Địa chỉ: xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI HÀ CHÍNH

Mã số thuế: 2901731224 - Đại diện pháp luật: Văn Đức Hà
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH KIÊN THỦY

Mã số thuế: 2901724058 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Kiên
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG HẢI AN

Mã số thuế: 2901676252 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Vũ
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Quang Vũ, xóm 9, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂM PHÚC THẮNG

Mã số thuế: 2901617602 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuận
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH THẠCH

Mã số thuế: 2901512021 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH THẠCH

Mã số thuế: 2901125287 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quỳnh Thạch - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH THẠCH

Mã số thuế: 2901121469 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Quỳnh Thạch - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG THCS QUỲNH THẠCH

Mã số thuế: 2901069674 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Quỳnh Thạch - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP TG

CÔNG TY TNHH DALAT COCO FARM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MSLAND

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP HÙNG THƠM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HOÀNG THỦY

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÉ SỐ ĐIỆN TỬ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FUJITECH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHÃN KHOA LONG HƯNG

CÔNG TY TNHH CHẠM VÀO XANH

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ĐÔNG Á

CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GIANG NAM PHONG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG SOAN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ THANH THƯ

CÔNG TY TNHH HOÀNG SIM

CÔNG TY TNHH LD TECHNO VIETNAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG THÀNH NAM

CÔNG TY TNHH MAXCAR AUTO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT AN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HCTEL

CÔNG TY TNHH BB FOOD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP SẮC MÀU

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẠN CHẤN PHONG

CÔNG TY TNHH VFOODTECH

CÔNG TY TNHH HÓA NÔNG CUỘC SỐNG AN TOÀN

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DU LỊCH ĐẠI CÁT HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FUXING DA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ THỜI TRANG CIIN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY CÔNG TRÌNH MINH ĐỨC

CÔNG TY TNHH MEDBRAIN

CÔNG TY TNHH XNK VN DAIRY

CÔNG TY TNHH XNK TỔNG HỢP HOÀNG ĐỨC

CÔNG TY TNHH ADSXANH GROUP

CÔNG TY TNHH HOA SEN VIỆT ĐỨC

CÔNG TY TNHH LOGISTIC 264

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ HƯƠNG PHÁT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BĐS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH LOHAS VIỆT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC TRÂM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ ĐĂNG PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LGB VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH MINH QUÂN

CÔNG TY TNHH NEW HORIZONS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỄN PHÀM

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT ARI STUDIO

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINAMIND

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN M.A.T

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT NHẬT QUANG