Doanh nghiệp tại Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG DUY 688

Mã số thuế: 2902150448 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chính
Địa chỉ: Xóm 16, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH EXPRESS NGỌC AN KHANG

Mã số thuế: 2902138070 - Đại diện pháp luật: Trần Bá Lộc
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH DV QUỐC TẾ PAMJENN

Mã số thuế: 2902132015 - Đại diện pháp luật: Vũ Khắc Điệp
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH HÓA HIỂN

Mã số thuế: 2902127914 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hóa
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MÁY MAY BÌNH AN

Mã số thuế: 2902122874 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bình
Địa chỉ: Xóm 15, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SUN LIFE

Mã số thuế: 2902120570 - Đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Tiếp
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 626

Mã số thuế: 2902101183 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Chinh
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Đình Thi, xóm 8, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ TÀI

Mã số thuế: 2902064654 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thân
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Thân, xóm 16, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ANH SINH

Mã số thuế: 2902036865 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sinh
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP SÔNG LAM

Mã số thuế: 2902027652 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hoàn
Địa chỉ: xóm 13, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUANG SÁNG

Mã số thuế: 2902019228 - Đại diện pháp luật: Hồ Quang Quỳnh
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGHI TÂM TÀI

Mã số thuế: 2901946999 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghi
Địa chỉ: Thôn 20, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGỌC THỐNG NAM

Mã số thuế: 2901944021 - Đại diện pháp luật: Chu Xuân Ngọc
Địa chỉ: xóm 22, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU TUẤN ĐẠT

Mã số thuế: 2901939663 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Út Uyên
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI DU LỊCH THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2901939021 - Đại diện pháp luật: Hồ Thành Trì
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2901931456 - Đại diện pháp luật: Mai Việt Cường
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG PHƯƠNG NHI

Mã số thuế: 2901892197 - Đại diện pháp luật: Hồ Bá Nam
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP SƠN LÂM

Mã số thuế: 2901864383 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tứ
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH LÂM

Mã số thuế: 2901864168 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Lê
Địa chỉ: Xóm 23, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH KIM THÀNH THẮNG

Mã số thuế: 2901863527 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Thắng
Địa chỉ: Xóm 23, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

HTX DV NN TÂN LÂM, XÃ QUỲNH LÂM

Mã số thuế: 2901855879 - Đại diện pháp luật: Hồ Viết Toàn
Địa chỉ: THôN 3 - QUỳNH LâM, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ CÔNG NGHỆ HG VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901843859 - Đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Hoàn
Địa chỉ: Nhà ông Hồ Sỹ Hoàn, xóm 8, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHI TÂM PHÁT

Mã số thuế: 2901738893 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghi
Địa chỉ: Xóm 20, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP HÓA MỸ PHẨM ĐƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2901629083 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Đường
Địa chỉ: Nhà ông Trần Xuân Đường, xóm 20, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH SƠN ĐẠI HIỆP

Mã số thuế: 2901570658 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Quý
Địa chỉ: Xóm 21, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHƯƠNG

Mã số thuế: 2901253384 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phương.
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH LÂM A

Mã số thuế: 2901135750 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH LÂM B

Mã số thuế: 2901127686 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH LÂM

Mã số thuế: 2901126594 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG THCS QUỲNH LÂM

Mã số thuế: 2901123201 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH DŨNG YẾN BẮC NINH

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẬN TẢI NGỌC KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐỨC TÂM SƠN LA

CÔNG TY CỔ PHẦN SEOHAL GROUP

CÔNG TY TNHH BABY EARTH

CÔNG TY TNHH WOH HUP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ THÀNH AN PHÁT

CÔNG TY TNHH LÊ ANH GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ VIỆT HƯƠNG HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH KEM STORE

CÔNG TY CỔ PHẦN VSICO EXPRESS TÂY BẮC

CÔNG TY TNHH TS WATER VINA

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DVĐT XÂY DỰNG BÌNH AN

CÔNG TY TNHH REDHA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ CƯỜNG BN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM MODULE TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ THỜI ĐẠI MỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN AN TRADING

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HY VỌNG XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÂY Á - VNT 1

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ ÁNH SAO XANH

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ THÀNH PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THỊNH PHÁT LAND

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI MAY MẶC THÀNH VY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XCL

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐẠI AN

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG THÔNG NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG PEGASUS AGENCY

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÙNG SƠN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QMT

CÔNG TY TNHH MTV ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN FTA

CÔNG TY TNHH YONGSAN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG

CÔNG TY TNHH DWAYS INTERNATIONAL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI PHÚC NGUYÊN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH VPP B&G

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & BẤT ĐỘNG SẢN TRƯƠNG THỊ

CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN LAND 68

CÔNG TY TNHH RUB LOGISTIC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ZEUS

CÔNG TY TNHH YUZHANG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRƯỜNG GIANG GIA LAI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KIM KHÍ MỘC LONG

CÔNG TY TNHH TN EXPRESS

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YOURLIFE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ DOBE

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ BIZTECH

CÔNG TY TNHH BÁCH DINO