Doanh nghiệp tại Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC XÃ QUỲNH LÂM

Mã số thuế: 2902167057 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Châu
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN HỰU MINH

Mã số thuế: 2902157034 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Minh
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG DUY 688

Mã số thuế: 2902150448 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chính
Địa chỉ: Xóm 16, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH EXPRESS NGỌC AN KHANG

Mã số thuế: 2902138070 - Đại diện pháp luật: Trần Bá Lộc
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH DV QUỐC TẾ PAMJENN

Mã số thuế: 2902132015 - Đại diện pháp luật: Vũ Khắc Điệp
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH HÓA HIỂN

Mã số thuế: 2902127914 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hóa
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MÁY MAY BÌNH AN

Mã số thuế: 2902122874 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bình
Địa chỉ: Xóm 15, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SUN LIFE

Mã số thuế: 2902120570 - Đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Tiếp
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 626

Mã số thuế: 2902101183 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Chinh
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Đình Thi, xóm 8, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ TÀI

Mã số thuế: 2902064654 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thân
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Thân, xóm 16, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ANH SINH

Mã số thuế: 2902036865 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sinh
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP SÔNG LAM

Mã số thuế: 2902027652 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hoàn
Địa chỉ: xóm 13, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUANG SÁNG

Mã số thuế: 2902019228 - Đại diện pháp luật: Hồ Quang Quỳnh
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGHI TÂM TÀI

Mã số thuế: 2901946999 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghi
Địa chỉ: Thôn 20, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGỌC THỐNG NAM

Mã số thuế: 2901944021 - Đại diện pháp luật: Chu Xuân Ngọc
Địa chỉ: xóm 22, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU TUẤN ĐẠT

Mã số thuế: 2901939663 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Út Uyên
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI DU LỊCH THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2901939021 - Đại diện pháp luật: Hồ Thành Trì
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2901931456 - Đại diện pháp luật: Mai Việt Cường
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG PHƯƠNG NHI

Mã số thuế: 2901892197 - Đại diện pháp luật: Hồ Bá Nam
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP SƠN LÂM

Mã số thuế: 2901864383 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tứ
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH LÂM

Mã số thuế: 2901864168 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Lê
Địa chỉ: Xóm 23, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH KIM THÀNH THẮNG

Mã số thuế: 2901863527 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Thắng
Địa chỉ: Xóm 23, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

HTX DV NN TÂN LÂM, XÃ QUỲNH LÂM

Mã số thuế: 2901855879 - Đại diện pháp luật: Hồ Viết Toàn
Địa chỉ: THôN 3 - QUỳNH LâM, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ CÔNG NGHỆ HG VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901843859 - Đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Hoàn
Địa chỉ: Nhà ông Hồ Sỹ Hoàn, xóm 8, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHI TÂM PHÁT

Mã số thuế: 2901738893 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghi
Địa chỉ: Xóm 20, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP HÓA MỸ PHẨM ĐƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2901629083 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Đường
Địa chỉ: Nhà ông Trần Xuân Đường, xóm 20, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH SƠN ĐẠI HIỆP

Mã số thuế: 2901570658 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Quý
Địa chỉ: Xóm 21, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHƯƠNG

Mã số thuế: 2901253384 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phương.
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH LÂM A

Mã số thuế: 2901135750 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH LÂM B

Mã số thuế: 2901127686 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM (NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)\

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆN THUỐC LÁ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT 8-3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THUỶ TINH HÀ NỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG THÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT SƠN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HANITSCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 19/5 HÀ NỘI

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT - TIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ XENLUYLÔ