Doanh nghiệp tại Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN HỰU MINH

Mã số thuế: 2902157034 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Minh
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG DUY 688

Mã số thuế: 2902150448 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chính
Địa chỉ: Xóm 16, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH EXPRESS NGỌC AN KHANG

Mã số thuế: 2902138070 - Đại diện pháp luật: Trần Bá Lộc
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH DV QUỐC TẾ PAMJENN

Mã số thuế: 2902132015 - Đại diện pháp luật: Vũ Khắc Điệp
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH HÓA HIỂN

Mã số thuế: 2902127914 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hóa
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MÁY MAY BÌNH AN

Mã số thuế: 2902122874 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bình
Địa chỉ: Xóm 15, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SUN LIFE

Mã số thuế: 2902120570 - Đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Tiếp
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 626

Mã số thuế: 2902101183 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Chinh
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Đình Thi, xóm 8, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ TÀI

Mã số thuế: 2902064654 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thân
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Thân, xóm 16, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ANH SINH

Mã số thuế: 2902036865 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sinh
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP SÔNG LAM

Mã số thuế: 2902027652 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hoàn
Địa chỉ: xóm 13, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUANG SÁNG

Mã số thuế: 2902019228 - Đại diện pháp luật: Hồ Quang Quỳnh
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGHI TÂM TÀI

Mã số thuế: 2901946999 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghi
Địa chỉ: Thôn 20, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGỌC THỐNG NAM

Mã số thuế: 2901944021 - Đại diện pháp luật: Chu Xuân Ngọc
Địa chỉ: xóm 22, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU TUẤN ĐẠT

Mã số thuế: 2901939663 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Út Uyên
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI DU LỊCH THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2901939021 - Đại diện pháp luật: Hồ Thành Trì
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2901931456 - Đại diện pháp luật: Mai Việt Cường
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG PHƯƠNG NHI

Mã số thuế: 2901892197 - Đại diện pháp luật: Hồ Bá Nam
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP SƠN LÂM

Mã số thuế: 2901864383 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tứ
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH LÂM

Mã số thuế: 2901864168 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Lê
Địa chỉ: Xóm 23, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH KIM THÀNH THẮNG

Mã số thuế: 2901863527 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Thắng
Địa chỉ: Xóm 23, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

HTX DV NN TÂN LÂM, XÃ QUỲNH LÂM

Mã số thuế: 2901855879 - Đại diện pháp luật: Hồ Viết Toàn
Địa chỉ: THôN 3 - QUỳNH LâM, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ CÔNG NGHỆ HG VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901843859 - Đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Hoàn
Địa chỉ: Nhà ông Hồ Sỹ Hoàn, xóm 8, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHI TÂM PHÁT

Mã số thuế: 2901738893 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghi
Địa chỉ: Xóm 20, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP HÓA MỸ PHẨM ĐƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2901629083 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Đường
Địa chỉ: Nhà ông Trần Xuân Đường, xóm 20, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH SƠN ĐẠI HIỆP

Mã số thuế: 2901570658 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Quý
Địa chỉ: Xóm 21, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHƯƠNG

Mã số thuế: 2901253384 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phương.
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH LÂM A

Mã số thuế: 2901135750 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH LÂM B

Mã số thuế: 2901127686 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH LÂM

Mã số thuế: 2901126594 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quỳnh Lâm - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TIẾN ĐẠT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH CON BỌ ĐẤT

CÔNG TY TNHH IN ẤN - DỊCH VỤ TỔNG HỢP - XÂY DỰNG NAM PHONG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN NGỌC PHƯƠNG ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV QUÂN SỢI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỀU TRANG TIRE

CÔNG TY TNHH MTV SỮA VIỆT LIÊN NGUYỄN

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỊCH TƯỚNG

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẬN TẢI TÀ ĐÙNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIỆN NHÂN ĐN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIA NGHĨA

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH HƯNG ECO LIFE

CÔNG TY TNHH MTV KHANG THỊNH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TÂM

CÔNG TY TNHH N&T ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG TIẾN ĐẠT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẮK NÔNG TRAVEL

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HƯƠNG SEN

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HIGH WAY

CÔNG TY TNHH MTV DREAM HOUSE ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XÂY DỰNG BÉ NHÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẮK MIL

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP SONKEVILN

CÔNG TY TNHH HƯNG VƯỢNG HV

CÔNG TY TNHH BẢO SƠN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORIA TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MTV VĂN HUỲNH ĐẮK SONG

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG LONG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN GIA PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN YÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÂN HIẾU ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG TUỆ AN

CÔNG TY TNHH MTV XLD ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN MINH LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG THỊNH 79

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGALINS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂM AN 79

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN VÀ TRÁI CÂY HUY TUẤN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PI LONG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỀN MÃ

CÔNG TY TNHH MTV HIẾU HOA

CÔNG TY TNHH DV TM CƠ KHÍ NAM HÙNG

CÔNG TY TNHH MTV THUẬN ĐẠT

CÔNG TY TNHH OTG VN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU T&M ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH ĐẮK NÔNG XANH HƯNG THỊNH