Doanh nghiệp tại Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI H&T VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109486518 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: Xóm Lấp, Đội 3, thôn Phượng Vũ, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ PHƯỢNG

Mã số thuế: 0109460005 - Đại diện pháp luật: DOÃN TÒNG LÂM
Địa chỉ: Thôn Phượng Vũ, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN HOUSE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109159990 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hồng Ánh
Địa chỉ: Thôn Xuân La, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG MINH

Mã số thuế: 0109163845 - Đại diện pháp luật: Đoàn Khắc Huy
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH LÔNG VŨ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0109159969 - Đại diện pháp luật: Dư Đình Công
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ DƯƠNG TUẤN

Mã số thuế: 0109065703 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU MINH ĐỨC

Mã số thuế: 0108953015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mến
Địa chỉ: Thôn Xuân La, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU ĐÔNG NAM Á

Mã số thuế: 0108878512 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Nha Trang
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI CHIẾN DUNG

Mã số thuế: 0108780186 - Đại diện pháp luật: Đoàn Đình Chiến
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KUONGANH

Mã số thuế: 0108769827 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MINH HÙNG

Mã số thuế: 0108764480 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Bình
Địa chỉ: Thôn Phượng Vũ, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 0108757356 - Đại diện pháp luật: Dương Doãn Thọ
Địa chỉ: Thôn Phượng Vũ, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THIÊN AN

Mã số thuế: 0108747848 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chiên
Địa chỉ: Thôn Xuân La, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SONG LINH

Mã số thuế: 0108592457 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Mạnh
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ALU

Mã số thuế: 0108512596 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khánh
Địa chỉ: Phố Mới, đội 12, thôn Xuân La, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH GIA TIẾN HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108344768 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Hương
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN TUẤN ANH

Mã số thuế: 0108158698 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Thùy
Địa chỉ: Đội 9, Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH NHI

Mã số thuế: 0108095712 - Đại diện pháp luật: Dương Đình Hiệu
Địa chỉ: Xóm Vật Con, thôn Phượng Vũ, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT BA T

Mã số thuế: 0108046874 - Đại diện pháp luật: Đặng Hiếu Thảo
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG GIANG

Mã số thuế: 0108017922 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giang
Địa chỉ: Đội 12, thôn Xuân La, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MINH SÁNG

Mã số thuế: 0107968989 - Đại diện pháp luật: Đoàn Minh Sáng
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GREENFOOD

Mã số thuế: 0107847536 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Tòng
Địa chỉ: Thôn Xuân La, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HC

Mã số thuế: 0107522506 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Kim Cúc
Địa chỉ: Thôn Phượng Vũ, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỲNH MAI

Mã số thuế: 0107510719 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thịnh
Địa chỉ: Thôn Phượng Vũ, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHÚ THÀNH

Mã số thuế: 0107079154 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Giới
Địa chỉ: Kho Lương thực, thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DỆT MAY MINH HẰNG

Mã số thuế: 0106434007 - Đại diện pháp luật: Dư Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỆT MAY VIỆT NHẬT

Mã số thuế: 0105225628 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỆT MAY QUANG HÙNG

Mã số thuế: 0104747558 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tâm Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Xuân la, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

TRƯỜNG MẦM NON XÃ PHƯỢNG DỰC

Mã số thuế: 0104132000 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thỏa
Địa chỉ: Xã Phương Dực, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

UBND XÃ PHƯỢNG DỰC

Mã số thuế: 0103992892 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phượng Dực, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM (NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)\

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆN THUỐC LÁ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT 8-3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THUỶ TINH HÀ NỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG THÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT SƠN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HANITSCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 19/5 HÀ NỘI

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT - TIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ XENLUYLÔ