Doanh nghiệp tại Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG BẢO SƠN

Mã số thuế: 0202167347 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thịnh
Địa chỉ: Tại nhà bà Nguyễn Thị Ái, Thôn Nam, Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG DTC

Mã số thuế: 0201983857 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn Ngoài (tại nhà bà Lê Thị Huệ), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SẢN XUẤT HỒNG HẠNH

Mã số thuế: 0201825071 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: Thôn Nam (tại nhà ông Đặng Đình Hoách), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TUÂN THỦY

Mã số thuế: 0201806262 - Đại diện pháp luật: Đỗ Công Thủy
Địa chỉ: Thôn Bắc ( nhà ông Nguyễn Đình Tuấn), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN ĐÔNG

Mã số thuế: 0201805646 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Đông
Địa chỉ: Thôn Nam ( nhà bà Bùi Thị Huyển), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THẮNG LỢI

Mã số thuế: 0201804353 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Bắc ( nhà ông Bùi Đình Yền), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ CHUNG NGUYÊN

Mã số thuế: 0201803952 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luyến
Địa chỉ: Thôn Ao Cối( nhà ông Đỗ Văn Chung), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM KHÍ VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG VINH QUANG

Mã số thuế: 0201802726 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Bắc ( nhà ông Nguyễn Đình Tuấn), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DUY HƯNG

Mã số thuế: 0201801948 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Ngoài ( nhà ông Nguyễn Xuân Võ), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI NAM TRANG

Mã số thuế: 0201800895 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Tám
Địa chỉ: Thôn Bắc ( nhà ông Đặng Văn Tuân), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG ANH

Mã số thuế: 0201798357 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tuân
Địa chỉ: Thôn Nam (nhà bà Nguyễn Thị ái), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẬT TƯ HẢI THỊNH

Mã số thuế: 0201786425 - Đại diện pháp luật: Vũ Thu Hương
Địa chỉ: Thôn Nam (nhà ông Đặng Đình Hoách), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG KIM KHÍ LONG THÀNH

Mã số thuế: 0201779033 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhớ
Địa chỉ: Thôn Nam( Tại nhà Bà Bùi Thị Huyển), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÉP NHẬT HUY

Mã số thuế: 0201779072 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Năng
Địa chỉ: Thôn Ao Cối (tại nhà ông Đỗ Đình Vương), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 0201759904 - Đại diện pháp luật: Đồng Thị Thuỵ
Địa chỉ: Thôn Ao Cối (tại nhà ông Đỗ Văn Chung), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI VẬT TƯ XÂY DỰNG HOÀNG BÁCH

Mã số thuế: 0201755321 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Khải
Địa chỉ: Thôn Nam (nhà bà Trần Thị Dự), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG KHẢI HOÀN

Mã số thuế: 0201753733 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tâm
Địa chỉ: Thôn Bắc (tại nhà ông Nguyễn Đình Tuấn), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT TUẤN CẢNH

Mã số thuế: 0201750066 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cảnh
Địa chỉ: Thôn Bắc (tại nhà ông Nguyễn Đình Sin), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIA MINH

Mã số thuế: 0201743446 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn Nam (tại nhà bà Nguyễn Thị ái), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI VẬT TƯ CƠ KHÍ HÙNG TIẾN

Mã số thuế: 0201660013 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Lệ
Địa chỉ: Thôn Bắc (tại nhà ông Bùi Đình Yền), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRỂN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯỚC AN

Mã số thuế: 0201652622 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nhất
Địa chỉ: Thôn Ngoài (tại nhà ông Nguyễn Xuân Võ), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN MINH KHANG

Mã số thuế: 0201652527 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Phượng
Địa chỉ: Thôn Bắc (tại nhà ông Đặng Văn Tuấn), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ XÂY DỰNG HẢI HƯNG

Mã số thuế: 0201644780 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Tân
Địa chỉ: Thôn Bắc (tại nhà ông Nguyễn Đình Tuấn), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH NGÔ ĐỨC TÌNH

Mã số thuế: 0201271722 - Đại diện pháp luật: Ngô Đức Tình
Địa chỉ: Thôn Bắc (nhà ông Bùi Đình Đại), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG MẦM NON XÃ PHÙ LONG

Mã số thuế: 0201014404 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Ngoài, Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÙ LONG

Mã số thuế: 0200989969 - Đại diện pháp luật: Lương Hồng Chung
Địa chỉ: , Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÙ LONG

Mã số thuế: 0200986735 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Tĩnh
Địa chỉ: Thôn Ngoài, xã phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH CÁT BÀ

Mã số thuế: 0200640688 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiết
Địa chỉ: Thôn Ngoài, Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM (NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)\

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆN THUỐC LÁ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT 8-3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THUỶ TINH HÀ NỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG THÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT SƠN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HANITSCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 19/5 HÀ NỘI

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT - TIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ XENLUYLÔ