Doanh nghiệp tại Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DU THUYỀN SUNLIGHT

Mã số thuế: 0202215488 - Đại diện pháp luật: Trần Hồng Nam
Địa chỉ: Thôn Bắc ( nhà ông Trần Văn Sơn), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG BẢO SƠN

Mã số thuế: 0202167347 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thịnh
Địa chỉ: Tại nhà bà Nguyễn Thị Ái, Thôn Nam, Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG DTC

Mã số thuế: 0201983857 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn Ngoài (tại nhà bà Lê Thị Huệ), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SẢN XUẤT HỒNG HẠNH

Mã số thuế: 0201825071 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: Thôn Nam (tại nhà ông Đặng Đình Hoách), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TUÂN THỦY

Mã số thuế: 0201806262 - Đại diện pháp luật: Đỗ Công Thủy
Địa chỉ: Thôn Bắc ( nhà ông Nguyễn Đình Tuấn), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN ĐÔNG

Mã số thuế: 0201805646 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Đông
Địa chỉ: Thôn Nam ( nhà bà Bùi Thị Huyển), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THẮNG LỢI

Mã số thuế: 0201804353 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Bắc ( nhà ông Bùi Đình Yền), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ CHUNG NGUYÊN

Mã số thuế: 0201803952 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luyến
Địa chỉ: Thôn Ao Cối( nhà ông Đỗ Văn Chung), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM KHÍ VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG VINH QUANG

Mã số thuế: 0201802726 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Bắc ( nhà ông Nguyễn Đình Tuấn), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DUY HƯNG

Mã số thuế: 0201801948 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Ngoài ( nhà ông Nguyễn Xuân Võ), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI NAM TRANG

Mã số thuế: 0201800895 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Tám
Địa chỉ: Thôn Bắc ( nhà ông Đặng Văn Tuân), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG ANH

Mã số thuế: 0201798357 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tuân
Địa chỉ: Thôn Nam (nhà bà Nguyễn Thị ái), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẬT TƯ HẢI THỊNH

Mã số thuế: 0201786425 - Đại diện pháp luật: Vũ Thu Hương
Địa chỉ: Thôn Nam (nhà ông Đặng Đình Hoách), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG KIM KHÍ LONG THÀNH

Mã số thuế: 0201779033 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhớ
Địa chỉ: Thôn Nam( Tại nhà Bà Bùi Thị Huyển), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÉP NHẬT HUY

Mã số thuế: 0201779072 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Năng
Địa chỉ: Thôn Ao Cối (tại nhà ông Đỗ Đình Vương), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 0201759904 - Đại diện pháp luật: Đồng Thị Thuỵ
Địa chỉ: Thôn Ao Cối (tại nhà ông Đỗ Văn Chung), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI VẬT TƯ XÂY DỰNG HOÀNG BÁCH

Mã số thuế: 0201755321 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Khải
Địa chỉ: Thôn Nam (nhà bà Trần Thị Dự), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG KHẢI HOÀN

Mã số thuế: 0201753733 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tâm
Địa chỉ: Thôn Bắc (tại nhà ông Nguyễn Đình Tuấn), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT TUẤN CẢNH

Mã số thuế: 0201750066 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cảnh
Địa chỉ: Thôn Bắc (tại nhà ông Nguyễn Đình Sin), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIA MINH

Mã số thuế: 0201743446 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn Nam (tại nhà bà Nguyễn Thị ái), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI VẬT TƯ CƠ KHÍ HÙNG TIẾN

Mã số thuế: 0201660013 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Lệ
Địa chỉ: Thôn Bắc (tại nhà ông Bùi Đình Yền), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRỂN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯỚC AN

Mã số thuế: 0201652622 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nhất
Địa chỉ: Thôn Ngoài (tại nhà ông Nguyễn Xuân Võ), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN MINH KHANG

Mã số thuế: 0201652527 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Phượng
Địa chỉ: Thôn Bắc (tại nhà ông Đặng Văn Tuấn), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ XÂY DỰNG HẢI HƯNG

Mã số thuế: 0201644780 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Tân
Địa chỉ: Thôn Bắc (tại nhà ông Nguyễn Đình Tuấn), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH NGÔ ĐỨC TÌNH

Mã số thuế: 0201271722 - Đại diện pháp luật: Ngô Đức Tình
Địa chỉ: Thôn Bắc (nhà ông Bùi Đình Đại), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG MẦM NON XÃ PHÙ LONG

Mã số thuế: 0201014404 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Ngoài, Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÙ LONG

Mã số thuế: 0200989969 - Đại diện pháp luật: Lương Hồng Chung
Địa chỉ: , Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÙ LONG

Mã số thuế: 0200986735 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Tĩnh
Địa chỉ: Thôn Ngoài, xã phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH CÁT BÀ

Mã số thuế: 0200640688 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiết
Địa chỉ: Thôn Ngoài, Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ THANH ĐÀO

CÔNG TY CỔ PHẦN KIMLONGVINA

CÔNG TY TNHH SMART AND SIMPLE ENGINEERING

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIỂN ĐẢO VĂN LANG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG HK ARCHITECTURE

CÔNG TY TNHH XD AN PHÁT CG

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THƠM SOLAR

CÔNG TY TNHH FOLKS GROUP

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỨC PHÁT

CÔNG TY TNHH KESA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LẮP ĐẶT HOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN EDUSING VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM DV PP VƯƠNG KHANG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÉP NAM LONG

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ NHIỆT HÀ PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG HUY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AKI

CÔNG TY TNHH K2S VINA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH ANH PHÁT

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VĨNH PHÚ APARTMENT

CÔNG TY TNHH PIPI YB KOREA VINA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN ĐẠT TDC

CÔNG TY TNHH DOCA PET

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN DOTFTECH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH A&C EXPRESS

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TƯ VẤN LÁI XE GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KH2D

CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NỘI THẤT SÀI GÒN DC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FD MART

CÔNG TY TNHH TM & DV TIẾN THÀNH ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OMY

CÔNG TY TNHH TÔN VINAMAT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY LỢI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỒI XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN THE CELL

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HỒNG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIDAR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GỖ NHỰA SAO VIỆT

CÔNG TY TNHH MTV GIỚI ĐỊNH TUỆ

DNTN KINH DOANH XĂNG DẦU BẠCH TUYẾT

CÔNG TY TNHH CIZ

CÔNG TY TNHH KT HƯNG PHÚ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM ANNA

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM HOÀN HẢO

CÔNG TY TNHH HER VOICE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DỮ LIỆU TAGON

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NAHA

CÔNG TY TNHH CÂY XANH GIA VŨ ĐÀ NẴNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - GIẢI TRÍ - CHĂM SÓC - SẮC ĐẸP LÊ TÂM