Doanh nghiệp tại Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ QUANG VINH DOOR

Mã số thuế: 4300883219 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Vinh
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI LÂM TRIỀU

Mã số thuế: 4300881557 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ: Thôn Hiền Lương, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM & DV CÂY XANH BÁ THIỆN

Mã số thuế: 4300878191 - Đại diện pháp luật: Phạm Chí Thành
Địa chỉ: Thôn Sung Túc, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ KHÁNH THÀNH

Mã số thuế: 4300872256 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Kim Lý
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG QUỲNH ANH

Mã số thuế: 4300872263 - Đại diện pháp luật: Đặng Tấn Minh
Địa chỉ: Thôn Hàm Long, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH BAO BÌ BẢO LÊ

Mã số thuế: 4300858822 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Bảo
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO ANH ĐẠT

Mã số thuế: 4300853214 - Đại diện pháp luật: Cao Anh Đạt
Địa chỉ: Thôn Hổ Tiếu, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NINH KHANG TRANG

Mã số thuế: 4300851739 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khanh
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG TRÍ NỘI THẤT THANH HƯỜNG

Mã số thuế: 4300844749 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn Sung Túc, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÙNG BẢY

Mã số thuế: 4300843375 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bảy
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BA MONG

Mã số thuế: 4300825217 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Công Danh
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SAO ĐĂNG KHOA

Mã số thuế: 4300822826 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Lương
Địa chỉ: Thôn Kim Thạnh, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂY HÀ

Mã số thuế: 4300813821 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Do
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ XÂY LẮP GIA NGUYỄN

Mã số thuế: 4300808130 - Đại diện pháp luật: Đặng Quốc Hùng
Địa chỉ: Thôn Thanh Khiết, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG TÂN AN PHÚ

Mã số thuế: 4300803710 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Đình Vương
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VŨ HỒNG HÂN

Mã số thuế: 4300803693 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Vân Hồng
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN MÁY QUỐC TỊNH I

Mã số thuế: 4300803132 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Xuân Phước
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÊ BẢO LONG

Mã số thuế: 4300801784 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thùy Dương
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG PHÚ GIA TIÊN

Mã số thuế: 4300798323 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tiên
Địa chỉ: Thôn Sung Túc, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TN ĐƯỜNG MIÊN

Mã số thuế: 4300775037 - Đại diện pháp luật: Đặng Anh Quốc
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM LÊ QUANG

Mã số thuế: 4300774957 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Tính
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG LÂM THỦY TRIỀU

Mã số thuế: 4300762856 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Thủy
Địa chỉ: Thôn Hổ Tiếu, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HOÀNG THIỆN

Mã số thuế: 4300760739 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NGUYỄN PHẠM

Mã số thuế: 4300741662 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Khánh
Địa chỉ: thôn Hàm Long, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA HÀ

Mã số thuế: 4300735725 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hổ Tiếu, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG KIM NGỌC HOAN

Mã số thuế: 4300716345 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Hùy
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG HIỆP TÍN

Mã số thuế: 4300715817 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hiệp
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT MỘC DÂN DỤNG THANH HÙNG

Mã số thuế: 4300702328 - Đại diện pháp luật: Tạ Rồi
Địa chỉ: Thôn Sung Túc, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TN NGỌC SƠN

Mã số thuế: 4300486081 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Trang
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGHĨA HÀ

Mã số thuế: 4300475770 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn hàm Long, Xã Nghĩa Hà, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH NHẬT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH D'NUTRI HEALTHY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG HỒNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN PHƯỚC HOÀNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HƯNG NGUYÊN ĐN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ECOSTAY

CÔNG TY TNHH TRÍ ĐỨC ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH ĐAN'S GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÁC LƯU LY

CÔNG TY TNHH VT PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN - ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV TAXI HOA PHƯỢNG VÀNG

CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CÂY GIỐNG CHANH LEO CÔNG NGHỆ CAO THANH HƯƠNG

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG TRƯỜNG PHÁT ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV TRẦN LUÂN

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYÊN HẠO

CÔNG TY TNHH XNK HOÀNG SANG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN HIGHLAND

CÔNG TY TNHH TM DV XD PHỤNG HOÀNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY TÍNH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG ANH VŨ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂM THỊNH

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT CẦU VỒNG

CÔNG TY TNHH MTV DANH PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LÊ NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MTV MINH PHÚC ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY HOÀNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN ROSIN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN THIẾT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NỘI THẤT TIẾN LỢI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ- VẬN TẢI TÂN NHẬT MINH

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI GỖ LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FURNITURE HỒNG QUÂN

CÔNG TY TNHH LỘC THIÊN PHÁT

CÔNG TY TNHH MINH NGA ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ K-GROUP

CÔNG TY TNHH KIÊN LỘC PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KRN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VŨ BƯỞI

CÔNG TY TNHH MTV LENG GUNG

CÔNG TY TNHH DNC ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH LEADER TALKS

CÔNG TY TNHH HOÀNG PHƯƠNG TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MTV 115 TOÀN TÂM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH TRƯỜNG SƠN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HUY HOÀNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỘC PHÁT GIA NGHĨA

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC ANH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG THẢO ĐẮK NÔNG