Doanh nghiệp tại Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV PHONG THẮNG QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200707874 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Thắng
Địa chỉ: Km 23 Thôn Cổ Nhổi, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV HÓA THƯƠNG QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200707754 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hóa
Địa chỉ: Km 23 Thôn Cổ Nhổi, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 8

Mã số thuế: 3200706768 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Dũng
Địa chỉ: Thôn Mã Lai, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 7

Mã số thuế: 3200706750 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Dũng
Địa chỉ: Thôn Mã Lai, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH TT-SOLAR.VN QUẢNG NAM

Mã số thuế: 3200706888 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Xuân Thành
Địa chỉ: Thôn Cổ Nhỗi, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH PUN COFFEE

Mã số thuế: 3200699888 - Đại diện pháp luật: Phan Hồng Phong
Địa chỉ: Tân Pun, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG XANH

Mã số thuế: 3200691335 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Sơn
Địa chỉ: Thôn Phùng Lâm, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV SCI E&C MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 3200691977 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Dũng
Địa chỉ: Thôn Phùng Lâm, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 68

Mã số thuế: 3200688798 - Đại diện pháp luật: Dương Đình Đức
Địa chỉ: Thôn Mã Lai, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÒA QUẾ

Mã số thuế: 3200662905 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Hương Quế
Địa chỉ: Thôn Cợp, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

HỢP TÁC XÃ CÀ PHÊ HỮU CƠ SINH THÁI CHÂN MÂY

Mã số thuế: 3200659821 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Phức
Địa chỉ: Chênh Vênh, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HIỀN QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200642987 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Thôn XaRy, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

ĐOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG 337

Mã số thuế: 3200642747 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cơ
Địa chỉ: Km 17 Đường Hồ Chí Minh, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

BAN QUẢN LÝ CHỢ HƯỚNG PHÙNG

Mã số thuế: 3200641694 - Đại diện pháp luật: Phan Ngọc Long
Địa chỉ: Xa Ry, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VÀ XÂY DỰNG BẮC HƯỚNG HÓA

Mã số thuế: 3200639430 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Quý
Địa chỉ: Thôn Chênh Vênh, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG THPT HƯỚNG PHÙNG

Mã số thuế: 3200637930 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Trúc
Địa chỉ: Xa Ry, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

ĐỘI THU XÃ HƯỚNG PHÙNG

Mã số thuế: 3200616578 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hướng Phùng, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM NGỌC QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200600899 - Đại diện pháp luật: Trương Ngọc Ứng
Địa chỉ: Thôn Xary, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯỚNG PHÙNG

Mã số thuế: 3200600828 - Đại diện pháp luật: Hồ Đang
Địa chỉ: Thôn Xa Ry, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS HƯỚNG PHÙNG

Mã số thuế: 3200598495 - Đại diện pháp luật: Đinh Anh Công
Địa chỉ: Xa Ry, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG PHÙNG

Mã số thuế: 3200598368 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lý
Địa chỉ: Thôn Xa Ry, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯỚNG PHÙNG

Mã số thuế: 3200598181 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mai Trọng
Địa chỉ: Hướng Phùng, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BẮC HƯỚNG HÓA

Mã số thuế: 3200596378 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Cảnh
Địa chỉ: Hướng Phùng, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU 72

Mã số thuế: 3200591429 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bích Thảo
Địa chỉ: Thôn Xary, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÙNG DŨNG DUY

Mã số thuế: 3200536883 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Xa Ry, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VƯƠNG THÁI

Mã số thuế: 3200489591 - Đại diện pháp luật: Hồ Vương
Địa chỉ: Thôn Xary, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG PHÚ

Mã số thuế: 3200474316 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Ái
Địa chỉ: Km 19, Thôn Cợp, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH DANH

Mã số thuế: 3200383362 - Đại diện pháp luật: Phan Thành Danh
Địa chỉ: Thôn Cổ Nhồi, xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN THÁI

Mã số thuế: 3200287549 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Phức
Địa chỉ: Thôn Chênh Vênh, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯỜNG QUÂN

Mã số thuế: 3200233896 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: Km 18 thôn Cợp, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN MINH THUỶ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI NGÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHQUANGCORP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM

CÔNG TY TNHH TM DV XD HÀ THUỶ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NAM NGUYÊN

CÔNG TY TNHH KS START

CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI HƯNG THỊNH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH DAK NONG

CÔNG TY TNHH 3986

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN THỊNH

CÔNG TY TNHH XNK NÔNG SẢN SONG DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN SCM TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤU TƯ XÂY DỰNG VŨ MÃO - ĐẮK SONG

CÔNG TY TNHH VBĐQ TOÀN HẰNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN MỸ NHI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV XÂY DỰNG TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ NHÂN HIẾN

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH TẤN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM THẢO NGUYÊN XANH

CÔNG TY TNHH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUANG THANH

CÔNG TY TNHH MTV GỖ GIA KHÁNH

CÔNG TY TNHH TM-DV VLXD KHÁNH CHI

CÔNG TY TNHH UPZYDEE

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI GÀ H'MÔNG LÂM ÁNH NGỌC

CÔNG TY TNHH ĐẮK NÔNG TRAVEL & LOGISTICS

CÔNG TY TNHH MTV BARISTA MASTER

CÔNG TY TNHH MTV THẮNG PHÁT ĐẠT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS TUẤN KIÊN

CÔNG TY TNHH MTV TM DV ANH PHÁT

CÔNG TY TNHH DU HỌC & THƯƠNG MẠI ĐÔNG PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV AN TÂM

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ SÀI GÒN AUTO

CÔNG TY TNHH MTV MẦM NON TƯ THỤC 1- 6

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG DDA

CÔNG TY TNHH MTV LƯU GIA ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH THỊNH KHANG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG NHẤT.DN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TL

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LALA GOLD FOOD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP RUIXIANG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN PHÚC ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÂN BÓN QUỐC ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DUY MINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GREEN HAKI

CÔNG TY CỔ PHẦN THÂM CANH CÀ PHÊ MINH TẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK AP GLOBAL