Doanh nghiệp tại Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV PHONG THẮNG QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200707874 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Thắng
Địa chỉ: Km 23 Thôn Cổ Nhổi, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV HÓA THƯƠNG QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200707754 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hóa
Địa chỉ: Km 23 Thôn Cổ Nhổi, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 8

Mã số thuế: 3200706768 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Dũng
Địa chỉ: Thôn Mã Lai, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ HƯỚNG LINH 7

Mã số thuế: 3200706750 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Dũng
Địa chỉ: Thôn Mã Lai, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH TT-SOLAR.VN QUẢNG NAM

Mã số thuế: 3200706888 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Xuân Thành
Địa chỉ: Thôn Cổ Nhỗi, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH PUN COFFEE

Mã số thuế: 3200699888 - Đại diện pháp luật: Phan Hồng Phong
Địa chỉ: Tân Pun, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG XANH

Mã số thuế: 3200691335 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Sơn
Địa chỉ: Thôn Phùng Lâm, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV SCI E&C MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 3200691977 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Dũng
Địa chỉ: Thôn Phùng Lâm, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 68

Mã số thuế: 3200688798 - Đại diện pháp luật: Dương Đình Đức
Địa chỉ: Thôn Mã Lai, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÒA QUẾ

Mã số thuế: 3200662905 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Hương Quế
Địa chỉ: Thôn Cợp, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

HỢP TÁC XÃ CÀ PHÊ HỮU CƠ SINH THÁI CHÂN MÂY

Mã số thuế: 3200659821 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Phức
Địa chỉ: Chênh Vênh, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HIỀN QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200642987 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Thôn XaRy, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

ĐOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG 337

Mã số thuế: 3200642747 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cơ
Địa chỉ: Km 17 Đường Hồ Chí Minh, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

BAN QUẢN LÝ CHỢ HƯỚNG PHÙNG

Mã số thuế: 3200641694 - Đại diện pháp luật: Phan Ngọc Long
Địa chỉ: Xa Ry, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VÀ XÂY DỰNG BẮC HƯỚNG HÓA

Mã số thuế: 3200639430 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Quý
Địa chỉ: Thôn Chênh Vênh, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG THPT HƯỚNG PHÙNG

Mã số thuế: 3200637930 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Trúc
Địa chỉ: Xa Ry, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

ĐỘI THU XÃ HƯỚNG PHÙNG

Mã số thuế: 3200616578 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hướng Phùng, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM NGỌC QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200600899 - Đại diện pháp luật: Trương Ngọc Ứng
Địa chỉ: Thôn Xary, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯỚNG PHÙNG

Mã số thuế: 3200600828 - Đại diện pháp luật: Hồ Đang
Địa chỉ: Thôn Xa Ry, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS HƯỚNG PHÙNG

Mã số thuế: 3200598495 - Đại diện pháp luật: Đinh Anh Công
Địa chỉ: Xa Ry, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG PHÙNG

Mã số thuế: 3200598368 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lý
Địa chỉ: Thôn Xa Ry, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯỚNG PHÙNG

Mã số thuế: 3200598181 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mai Trọng
Địa chỉ: Hướng Phùng, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BẮC HƯỚNG HÓA

Mã số thuế: 3200596378 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Cảnh
Địa chỉ: Hướng Phùng, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU 72

Mã số thuế: 3200591429 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bích Thảo
Địa chỉ: Thôn Xary, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÙNG DŨNG DUY

Mã số thuế: 3200536883 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Xa Ry, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VƯƠNG THÁI

Mã số thuế: 3200489591 - Đại diện pháp luật: Hồ Vương
Địa chỉ: Thôn Xary, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG PHÚ

Mã số thuế: 3200474316 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Ái
Địa chỉ: Km 19, Thôn Cợp, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH DANH

Mã số thuế: 3200383362 - Đại diện pháp luật: Phan Thành Danh
Địa chỉ: Thôn Cổ Nhồi, xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN THÁI

Mã số thuế: 3200287549 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Phức
Địa chỉ: Thôn Chênh Vênh, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯỜNG QUÂN

Mã số thuế: 3200233896 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: Km 18 thôn Cợp, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM (NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)\

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆN THUỐC LÁ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT 8-3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THUỶ TINH HÀ NỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG THÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT SƠN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HANITSCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 19/5 HÀ NỘI

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT - TIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ XENLUYLÔ