Doanh nghiệp tại Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN BẢO BÌNH NGUYÊN

Mã số thuế: 0202234875 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Minh
Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CVD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202224612 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Đức
Địa chỉ: Nhà ông Cao Văn Hận, đội 6, thôn 4, Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CÂY CẢNH CÂY XANH NĐ NGỌC DUNG

Mã số thuế: 0202215664 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thường
Địa chỉ: Thửa đất số 716, Khu Chiềng Lăng, Thôn 2, Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾP VẬN MINH PHÁT

Mã số thuế: 0202209766 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Nhất
Địa chỉ: Thôn 4 ( nhà ông Cao Văn Sơn), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0202204831 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Huyền Trang
Địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà Ông Nguyễn Thanh Nam), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM PHONG

Mã số thuế: 0202196605 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Phong
Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà Ông Đào Văn Phong), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỮU KÌNH

Mã số thuế: 0202167442 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn 5 (nhà ông Phạm Hữu Dũng), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NGUYỄN NHÀN

Mã số thuế: 0202152929 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà bà Nguyễn Thị Nhàn), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH ĐỨC HỌC

Mã số thuế: 0202089480 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Học
Địa chỉ: Nhà riêng Ông Nguyễn Đức Học, Thôn 3, Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TOÀN THU

Mã số thuế: 0202062778 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐÌNH TOÀN
Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Nguyễn Đình Toàn), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN ĐỨC

Mã số thuế: 0202040693 - Đại diện pháp luật: Tăng Xuân Thuận
Địa chỉ: Thôn 3 (tại nhà ông Tăng Xuân Duyên), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HP

Mã số thuế: 0202010882 - Đại diện pháp luật: Phạm Viết Phong
Địa chỉ: Thôn 3 (tại nhà ông Phạm Viết Phong), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG T&G

Mã số thuế: 0201958554 - Đại diện pháp luật: Tăng Hoàng Giang
Địa chỉ: Thôn 4 (Nhà ông Tăng Xuân Phúc), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH THÀNH AN

Mã số thuế: 0201906806 - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Thành
Địa chỉ: Đội 6 (Nhà ông Phạm Duy Chính), Thôn 4, Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI BÌNH

Mã số thuế: 0201879006 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Soát
Địa chỉ: Thôn 5 (nhà ông Cao Văn Soát), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG VŨ

Mã số thuế: 0201871039 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vũ
Địa chỉ: Thôn 2 ( tại nhà ông Nguyễn Quang Vàn), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HẢI HƯNG

Mã số thuế: 0201818317 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chung
Địa chỉ: Thôn Quán Bơ (tại nhà bà Nguyễn Thị Chung), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH STONECARE NHẬT LONG

Mã số thuế: 0201745676 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn 4 (nhà ông Đào Văn Đăng), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH RẮC CO ĐẦU NỐI THUỶ LỰC QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0201735653 - Đại diện pháp luật: Tăng Xuân Huy
Địa chỉ: Thôn 5 (nhà ông Tăng Xuân Huy), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VEJI

Mã số thuế: 0201726842 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Thuỷ
Địa chỉ: Thôn Quán Bơ (tại nhà ông Tăng Xuân Thường), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM HOÀNG TRUNG TUẤN

Mã số thuế: 0201654570 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hưng
Địa chỉ: Thôn Quán Bơ (nhà bà Hoàng Thị Hưng), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GIANG THANH

Mã số thuế: 0201192968 - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Thành
Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà ông Phạm Duy Thắc), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TUẤN PHONG

Mã số thuế: 0201106038 - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Sáng
Địa chỉ: Thôn 3 ( nhà ông Phạm Tiến Sáng ), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DU LỄ

Mã số thuế: 0201063514 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thảnh
Địa chỉ: thôn 5, Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC DU LỄ

Mã số thuế: 0200982963 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Du Lễ - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng, Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG THCS DU LỄ

Mã số thuế: 0200983357 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tần
Địa chỉ: Xã Du Lễ - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng, Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN DU LỄ

Mã số thuế: 0200925362 - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Xính
Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Du Lễ, Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI THẮNG TOÀN

Mã số thuế: 0200896129 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thắng
Địa chỉ: Thôn 3 (tại nhà ông Nguyễn Duy Thắng), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẾ PHƯỢNG

Mã số thuế: 0200742337 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Thế
Địa chỉ: Thôn 3 (nhà ông Hoàng Ngọc Thế), Xã Du Lễ, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM (NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)\

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆN THUỐC LÁ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT 8-3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THUỶ TINH HÀ NỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG THÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT SƠN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HANITSCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 19/5 HÀ NỘI

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT - TIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ XENLUYLÔ