Doanh nghiệp tại Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

PHÒNG CÔNG THƯƠNG VĂN LÂM

Mã số thuế: 0900458265 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Ngọc
Địa chỉ: Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN VĂN LÂM

Mã số thuế: 0900458064 - Đại diện pháp luật: Đỗ Danh Phương
Địa chỉ: Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VĂN LÂM

Mã số thuế: 0900458096 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Chương
Địa chỉ: Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH VĂN LÂM

Mã số thuế: 0900458089 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thế Vĩnh
Địa chỉ: Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĂN LÂM

Mã số thuế: 0900458145 - Đại diện pháp luật: Lý Duy Thu
Địa chỉ: Xã Đình Dù - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

VĂN PHÒNG HĐND - ỦY BAN NHÂN DÂN VĂN LÂM

Mã số thuế: 0900458177 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thụ
Địa chỉ: Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

PHÒNG THANH TRA VĂN LÂM

Mã số thuế: 0900458152 - Đại diện pháp luật: Đặng Duy Sơn
Địa chỉ: Xã Đình Dù - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VĂN LÂM

Mã số thuế: 0900458240 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

HỘI NGƯỜI MÙ VĂN LÂM

Mã số thuế: 0900458201 - Đại diện pháp luật: Chu Đức Cường
Địa chỉ: Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÌNH DÙ

Mã số thuế: 0900457825 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuệ
Địa chỉ: Thị Trung, Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN VĂN LÂM

Mã số thuế: 0900457896 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hậu
Địa chỉ: Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

PHÒNG TƯ PHÁP VĂN LÂM

Mã số thuế: 0900457889 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lâm
Địa chỉ: Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÌNH DÙ

Mã số thuế: 0900457783 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phong
Địa chỉ: Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÂM

Mã số thuế: 0900454542 - Đại diện pháp luật: Viện Trưởng Đỗ Trung Kiên
Địa chỉ: Xã Đình Dù - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VĂN LÂM

Mã số thuế: 0900454052 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thanh Thúy
Địa chỉ: Xã Đình Dù - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ

Mã số thuế: 0900420208 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Xuân Lôi, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP - ĐÌNH DÙ

Mã số thuế: 0900416995 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Điệp
Địa chỉ: Xã Đình Dù, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH ĐỨC ĐƯƠNG

Mã số thuế: 0900351843 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Đương
Địa chỉ: Đội 7, thôn Xuân Lôi, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT.GT

Mã số thuế: 0900293824 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thành Đạt
Địa chỉ: Số 310, Chợ Đường Cái, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN NEXANS LIOA ( NỘP THAY NHÀ THẦY )

Mã số thuế: 0900283537 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI PHÚ THỤY

Mã số thuế: 0900282276 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Thảo
Địa chỉ: Số 274, Chợ đường Cái, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SÁU THẮM

Mã số thuế: 0900278128 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Sáu
Địa chỉ: Thôn Thị Trung, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP THÀNH LONG

Mã số thuế: 0900271700 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quản
Địa chỉ: Thôn Đình Dù, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VÂN LONG

Mã số thuế: 0900258795 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Vân
Địa chỉ: Chợ Đường Cái, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0900257706 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Thực
Địa chỉ: Đình Dù, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT QUYẾT TIẾN

Mã số thuế: 0900248557 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Quyết
Địa chỉ: Đội 1 thôn Thị Trung, xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN LIOA

Mã số thuế: 0900246535 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Linh
Địa chỉ: Đình Dù, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ BẮC Á

Mã số thuế: 0900246084 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn Ngải Dương, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH HOÀNG CHÂU

Mã số thuế: 0900241350 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Được
Địa chỉ: Đội 6, thôn Đình Dù, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0900233455 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hùng Trọng
Địa chỉ: Thôn Đình Dù, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH PCCC VÀ BHLĐ CÁT TƯỜNG

CÔNG TY TNHH ĐÁ PHƯƠNG SOI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI HD

CÔNG TY TNHH XDTM QUANG MINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ AN GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ XUÂN FOOD

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐA DỊCH VỤ VÂN GL

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THANH THANH HUYỀN

CÔNG TY TNHH HÓA SINH ECOVINAR

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG COMOS

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC TÂM ĐỨC TRANSPORT

CÔNG TY TNHH NEW EDUCATION VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM DV TRANG TRÍ VẦNG HÀO QUANG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT MINH HÙNG

CÔNG TY TNHH PHẾ LIỆU XÂY DỰNG XUÂN LAN

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LTTP THANH VY

CÔNG TY TNHH TM - DV VĂN BẢO

CÔNG TY TNHH SIXTYFIVE

CÔNG TY TNHH ROOTVINA

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN NẬM NGÀ

CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH PHÚC HƯNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ THIÊN VÂN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT CỬU VÂN LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐÔNG SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO AN VP

CÔNG TY TNHH TMDV LINH HỒNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẦU TƯ TÂN BẮC NAM

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG NGA LINH

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ẨM THỰC PHONG PHÚ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AHA

CÔNG TY TNHH TM - DV HẢI LƯU

CÔNG TY TNHH WALLSBRIDGE

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI JURO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV TMDV MINH NHỰT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DV TV BÌNH MINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHẤN HÂN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG HÙNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ SÂM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRỌNG HẬU AUDIO

CÔNG TY TNHH SIÊU THỊ MINI LONG CHÂU

CÔNG TY TNHH HÙNG KHU

CÔNG TY TNHH THẾ HỆ MỚI BILLIARDS

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HƯNG THỊNH CONS

CÔNG TY TNHH CHƠI VỚI CHOI

CÔNG TY TNHH TOTAL ENERGIES TRADING ASIA PTE LTD

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC CHUYỂN PHÁT NHANH VÀ THƯƠNG MẠI GIÓ TRỜI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DICH VỤ HƯỚNG DƯƠNG

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO 97

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT TO TO

CÔNG TY TNHH HÒA THẮNG LS