Doanh nghiệp tại Xã An Tường, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH HẢI

Mã số thuế: 5000843915 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huy
Địa chỉ: Thôn Sông Lô 3, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH ĐẠI TOÀN CẦU

Mã số thuế: 5000842171 - Đại diện pháp luật: Thào Thị Phương
Địa chỉ: thôn Yên Phú, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ Y TẾ TÂN BÌNH

Mã số thuế: 5000841869 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Khánh Ly
Địa chỉ: Thôn Sông Lô 5, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN BÌNH

Mã số thuế: 5000838383 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Sông Lô 9, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI GIANG

Mã số thuế: 5000835086 - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Bình
Địa chỉ: Thôn Sông Lô 2, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THUYẾT MINH

Mã số thuế: 5000834692 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuyết
Địa chỉ: Thôn An Hòa 1, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VẬN TẢI ĐỨC TRUNG

Mã số thuế: 5000834484 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Thành
Địa chỉ: Thôn Sông Lô 5, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG TRƯỜNG ANH MINH

Mã số thuế: 5000834283 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Trường
Địa chỉ: Thôn Tiến Vũ 9, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC CHUNG

Mã số thuế: 5000834251 - Đại diện pháp luật: Hứa Thị Nguyệt
Địa chỉ: Xóm An Hòa 3, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH XỨ TUYÊN

Mã số thuế: 5000834004 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Sông Lô 8, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ VƯỜN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM AN TOÀN TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000833931 - Đại diện pháp luật: Đặng Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Tiến Vũ 9, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ GIA VŨ

Mã số thuế: 5000833628 - Đại diện pháp luật: Vũ Hữu Lương
Địa chỉ: Thôn An Hòa 1, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP THÀNH TUYÊN

Mã số thuế: 5000833473 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Hưng Kiều 2, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THÀNH AN TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000831275 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hoàn
Địa chỉ: Thôn Trung Việt 2, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUÂN ĐỒNG

Mã số thuế: 5000829565 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đồng
Địa chỉ: Thôn Thăng Long 4, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG VẠN XUÂN

Mã số thuế: 5000828089 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Phương Lan
Địa chỉ: Thôn An Hòa 4, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI Ô TÔ TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000826109 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hùng
Địa chỉ: Thôn Trung Việt 2, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MẠNH QUANG

Mã số thuế: 5000825546 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Mạnh
Địa chỉ: Thôn Hưng Kiều 3, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LEGAL SỐ 1

Mã số thuế: 5000820682 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Tiến Vũ 9, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ 232

Mã số thuế: 5000817538 - Đại diện pháp luật: Trương Trọng Thành
Địa chỉ: Thôn An Hòa 2, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 5000817457 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Mỹ
Địa chỉ: Thôn Hưng Kiều 3, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TRỌNG PHÁT

Mã số thuế: 5000817305 - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Trung
Địa chỉ: Thôn An Hòa 3, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO KHOA

Mã số thuế: 5000814696 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bảo
Địa chỉ: Thôn An Hòa 2, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH LC

Mã số thuế: 5000805518 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Hưng Kiều 4, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ĐẠT VIỆT

Mã số thuế: 5000801866 - Đại diện pháp luật: Kiều Xuân Huy
Địa chỉ: Thôn Hưng Kiều 3, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐINH TRẦN PHÁT

Mã số thuế: 5000801489 - Đại diện pháp luật: Đinh Việt Đức
Địa chỉ: Thôn An Hòa 1, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DUY CHÚC

Mã số thuế: 5000801048 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Điệp
Địa chỉ: Thôn Tiến Vũ 8, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN SƠN ĐỨC

Mã số thuế: 5000800598 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Liên
Địa chỉ: Thôn Hưng Kiều 2, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TẤN LONG

Mã số thuế: 5000794633 - Đại diện pháp luật: Trần Tiến Trọng
Địa chỉ: Thôn Sông Lô 3, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP THÀNH TUYÊN

Mã số thuế: 5000708722 - Đại diện pháp luật: Phạm Trọng Hoài
Địa chỉ: Thôn Hưng Kiều 3, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XNK SẢN PHẨM CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

VIỆN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIXEHA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG 18

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

CÔNG TY KỸ THUẬT ĐIỆN THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÍT HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ SỐ 1

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY TRÚC BẠCH HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY NGỌC HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN 4

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐO LƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT TRƯỜNG XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG - TALIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY CHIẾN THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THỤY KHUÊ

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ - VINACOMIN (TNHH 1TV)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU DA GIẦY

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI "CHUYỂN ĐỔI (CPH) TỪ DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 5652/QĐ-UB NGÀY 30/12/1998

VIỆN NĂNG LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH BAO BÌ VÀ HÀNG XUẤT KHẨU HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HAPROSIMEX THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TSG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XUẤT NHẬP KHẨU DA GIẦY HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI

BÁO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 40 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THIKECO

TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ V