Doanh nghiệp tại Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 1400292038 - Đại diện pháp luật: Trần Kim Phượng
Địa chỉ: Số 54/1, quốc lộ 80, khóm Hòa An, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG

Mã số thuế: 1400290030 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: số 39, TL 848, khóm Sa Nhiên, Phường Tân Quy Đông, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

UBND XÃ TÂN PHÚ ĐÔNG

Mã số thuế: 1400290023 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: số 99A, ấp Phú Thuận, Xã Tân Phú Đông, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

UBND XÃ TÂN QUI TÂY

Mã số thuế: 1400290055 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Thành, Xã Tân Quy Tây, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

UBND PHƯỜNG 2

Mã số thuế: 1400290094 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: số 151, Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

UBND PHƯỜNG 3

Mã số thuế: 1400290087 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Minh
Địa chỉ: số 15, Hai Bà Trưng, Khóm 2, Phường 3, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2

Mã số thuế: 1400290111 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phước
Địa chỉ: số 466, Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 5, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

UBND PHƯỜNG 4

Mã số thuế: 1400290104 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 4, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ SA ĐÉC

Mã số thuế: 1400290129 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trần Thị Nhượng, khóm 3, phường 1, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Mã số thuế: 1400290182 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: số 05, Nguyễn Cư Trinh, Khóm 5, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ SA ĐÉC

Mã số thuế: 1400290150 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Ngọc Kiều
Địa chỉ: Nguyễn Cư Trinh, Khóm 5, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH HIỆP THÀNH

Mã số thuế: 1400112542 - Đại diện pháp luật: Lê Dương Thiện
Địa chỉ: Số 3/5, quốc lộ 80, khóm Hòa An, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC THÀNH

Mã số thuế: 1400112045 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Long
Địa chỉ: Đường 852, khóm Tân Hòa, Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 1400113602 - Đại diện pháp luật: Phan Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Số 196, Trần Phú, khóm Tân Bình, Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SÁU ĐÂU

Mã số thuế: 1400113553 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đâu
Địa chỉ: Số 396/15, khóm 5, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SA ĐÉC

Mã số thuế: 1400113271 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Thức
Địa chỉ: Số 84, khóm Tân Bình, Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HIỆP PHÁT HƯNG

Mã số thuế: 1400112398 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hạnh
Địa chỉ: Số 268A, khóm Tân Hoà, Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN AN HÒA

Mã số thuế: 1400114959 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Quyến
Địa chỉ: Số 1/1A, Khóm Sa Nhiên, Phường Tân Quy Đông, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC PHƯƠNG THANH

Mã số thuế: 1400114444 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Hòa
Địa chỉ: Số 459, tổ 11, ấp Phú Hòa, Xã Tân Phú Đông, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN NGHĨA CHÂU

Mã số thuế: 1400114003 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 224A đường Hùng Vương,khóm 1, phường 1, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN PHÚ ĐÔNG

Mã số thuế: 1400115494 - Đại diện pháp luật: Lê Trường Sơn
Địa chỉ: Số 106, ấp Phú Thuận, Xã Tân Phú Đông, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẠNH PHÚC

Mã số thuế: 1400107630 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nguyệt
Địa chỉ: Số 01, quốc lộ 80, ấp Phú Long, Xã Tân Phú Đông, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM PHỤNG

Mã số thuế: 1400107581 - Đại diện pháp luật: Phùng Kim Phụng
Địa chỉ: Số 32A, Nguyễn Tất Thành, khóm 2, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THỦY BỘ THÀNH PHỐ SA ĐÉC

Mã số thuế: 1400107172 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Dũng
Địa chỉ: số 01 lô C, Cao Bá Quát, khóm Hòa Khánh, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 1400108049 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Nga
Địa chỉ: Số 397, ĐT 848, khóm Tân Hòa, Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MTV GIỎI GIỎI

Mã số thuế: 1400110672 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giỏi
Địa chỉ: Đường ĐT 852, tổ 7, ấp Tân Thành, Xã Tân Quy Tây, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH TỰ LỰC

Mã số thuế: 1400110376 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Sang
Địa chỉ: Số 18A, Tỉnh lộ 852, ấp Tân Thành, Xã Tân Quy Tây, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 1400110263 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tám
Địa chỉ: Khóm Tân Hòa, Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MTV TÂN THẠNH

Mã số thuế: 1400106098 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Thạnh
Địa chỉ: Số 34, Đường ĐT 852, Khóm Tân Hòa, Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU THÀNH

Mã số thuế: 1400106034 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Nghĩa
Địa chỉ: Số 86, khóm Tân Hòa, Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

HỢP TÁC XÃ SINH LỰC

CÔNG TY TNHH ELIN

HỢP TÁC XÃ QUYẾT THẮNG

DNTN ĐỨC THÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG LÚA

CÔNG TY TNHH BẮC BỘ

DNTN PHÚ ĐÔ

CÔNG TY TNHH HÓA HỌC ỨNG DỤNG

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY TNHH MINH HOÀNG

BÁO NHÀ BÁO VÀ CÔNG LUẬN

LIÊN HIỆP KHOA HỌC SẢN XUẤT MỎ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN T&T

CÔNG TY TNHH TIN HỌC ĐIỆN TỬ CÔNG TRÌNH TIÊN TIẾN AIC

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH HÀ NỘI

HỢP TÁC XÃ MAY DÂN CHỦ

CÔNG TY TNHH TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

CÔNG TY THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG ADC

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG VIỄN THÔNG

HỢP TÁC XÃ LONG BIÊN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH HIỀN

CÔNG TY TNHH TIỀN PHONG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THUÝ NGA

CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯ LINH

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG CƯỜNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN-KHOA HỌC ĐƯỜNG SÔNG

CÔNG TY TNHH VIỆT LONG

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG THIỆN

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỸ THUẬT HÀ NỘI

HỢP TÁC XÃ TÂN PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC LÂN

CÔNG TY TNHH PHONG LAN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI THANH BÌNH

CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM DA LADODA

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHIẾN THẮNG

CÔNG TY TNHH NAM SƠN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÁT THÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỖ TRỢ KIẾN THIẾT MIỀN NÚI

DNTN BẢO LONG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÁ ĐỎ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀ KIÊU

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH NAM BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN LÂM

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG