Doanh nghiệp tại Thị xã Mường Lay, Điện Biên

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUẢNG BA ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600332528 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Quảng
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600330489 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Linh
Địa chỉ: Bản Nậm Cản, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 5600330136 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Voóng
Địa chỉ: Tổ 4, phường Sông Đà, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600329701 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Huế
Địa chỉ: tổ 3, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600328881 - Đại diện pháp luật: Hoàng Công Chẩn
Địa chỉ: tổ 1, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI BÌNH ĐẠT

Mã số thuế: 5600327398 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Đạt
Địa chỉ: Số nhà 20, Tổ dân phố 9, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN SLATE HOÀNG LIÊN SƠN

Mã số thuế: 5600326958 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Linh
Địa chỉ: Số nhà 25, tổ 5, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÁ TỰ NHIÊN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600326644 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Mạnh
Địa chỉ: Bản ổ, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600323315 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hanh
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT THỊ XÃ MƯỜNG LAY - PHƯỜNG SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 5600323354 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hanh
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600323322 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hanh
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600323347 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hanh
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600323234 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hanh
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HUY PHÁT

Mã số thuế: 5600313187 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sỹ
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THANH LÂM TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600304048 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cương
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HỒNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600298186 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Hồng
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600297545 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Thư
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢN MO

Mã số thuế: 5600297513 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tùng
Địa chỉ: Tổ 1, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ AN BÌNH

Mã số thuế: 5600297312 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Cáo
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ DƯƠNG HẰNG LONG PHÚC

Mã số thuế: 5600294713 - Đại diện pháp luật: Lại Thế Dương
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ SƠN HẢI

Mã số thuế: 5600292145 - Đại diện pháp luật: Lù Văn Túng
Địa chỉ: Số nhà 282 - Tổ 5, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HỒNG DUYÊN

Mã số thuế: 5600291737 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Ho Luông II, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600291712 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Bình
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH CHUNG MINH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600290099 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Chung
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH HƯNG THÙY ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600287498 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hưng
Địa chỉ: Số nhà 02, Tổ 7, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH NAM LÀNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600287201 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lành
Địa chỉ: Khu chợ, Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600284747 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON BẢN LÉ

Mã số thuế: 5600279024 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Lé, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH NGỌC TUỆ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600276023 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Giang
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600275446 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu TĐC Chi Luông, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ THANH ĐÀO

CÔNG TY CỔ PHẦN KIMLONGVINA

CÔNG TY TNHH SMART AND SIMPLE ENGINEERING

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIỂN ĐẢO VĂN LANG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG HK ARCHITECTURE

CÔNG TY TNHH XD AN PHÁT CG

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THƠM SOLAR

CÔNG TY TNHH FOLKS GROUP

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỨC PHÁT

CÔNG TY TNHH KESA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LẮP ĐẶT HOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN EDUSING VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM DV PP VƯƠNG KHANG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÉP NAM LONG

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ NHIỆT HÀ PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG HUY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AKI

CÔNG TY TNHH K2S VINA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH ANH PHÁT

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VĨNH PHÚ APARTMENT

CÔNG TY TNHH PIPI YB KOREA VINA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN ĐẠT TDC

CÔNG TY TNHH DOCA PET

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN DOTFTECH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH A&C EXPRESS

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TƯ VẤN LÁI XE GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KH2D

CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NỘI THẤT SÀI GÒN DC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FD MART

CÔNG TY TNHH TM & DV TIẾN THÀNH ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OMY

CÔNG TY TNHH TÔN VINAMAT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY LỢI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỒI XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN THE CELL

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HỒNG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIDAR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GỖ NHỰA SAO VIỆT

CÔNG TY TNHH MTV GIỚI ĐỊNH TUỆ

DNTN KINH DOANH XĂNG DẦU BẠCH TUYẾT

CÔNG TY TNHH CIZ

CÔNG TY TNHH KT HƯNG PHÚ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM ANNA

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM HOÀN HẢO

CÔNG TY TNHH HER VOICE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DỮ LIỆU TAGON

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NAHA

CÔNG TY TNHH CÂY XANH GIA VŨ ĐÀ NẴNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - GIẢI TRÍ - CHĂM SÓC - SẮC ĐẸP LÊ TÂM