Doanh nghiệp tại Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH TÍN PHÁT

Mã số thuế: 0201292994 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tem
Địa chỉ: Khu 3 (tại nhà ông Lê Mạnh Sỹ), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI UDG

Mã số thuế: 0201289790 - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Hưởng
Địa chỉ: Số 65 khu 7, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG VINH QUANG QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0201280205 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Châu
Địa chỉ: Khu 5 (tại nhà ông Hoàng Văn Nhứ), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & KHOÁNG SẢN SILICOM

Mã số thuế: 0201221513 - Đại diện pháp luật: Hà Anh Tuấn
Địa chỉ: Khu 4 (tại nhà ông Lê Văn Đượm), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU BIỂN TTC

Mã số thuế: 0201184244 - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Bình
Địa chỉ: Nhà số 5, ngõ 1, phố Minh Đức, khu 7, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC ANH TUẤN

Mã số thuế: 0201178032 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tuấn
Địa chỉ: Khu 3 (nhà ông Nguyễn Đình Nhận), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0201177007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Liên
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN HIẾU

Mã số thuế: 0201156060 - Đại diện pháp luật: Đoàn Quốc Nghị
Địa chỉ: Khu 5 (tại nhà ông Đoàn Quốc Nghị), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆU HOA

Mã số thuế: 0201135127 - Đại diện pháp luật: Vũ Huy Hiệu
Địa chỉ: Khu 4 TT Tiên lãng ( nhà ông Vũ Huy Hiệu ), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIÊN LÃNG XANH

Mã số thuế: 0201132969 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Khoát
Địa chỉ: Khu 5 ( nhà ông Vũ Văn Khoát ), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN HUYỀN

Mã số thuế: 0201128786 - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Anh
Địa chỉ: Đội 5, Khu 3 ( nhà ông Lê Tuấn Anh ), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA HƯƠNG

Mã số thuế: 0201110309 - Đại diện pháp luật: Đào Trọng Hòa
Địa chỉ: Khu 6 (tại nhà ông Đào Trọng Hòa), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN HÙNG

Mã số thuế: 0201080936 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chiều
Địa chỉ: Số 41 khu 8, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẮC BĂNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0201080968 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Minh
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN PHÚ LỘC

Mã số thuế: 0201066868 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Thọ
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI ĐỨC PHIÊN

Mã số thuế: 0201060104 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phiên
Địa chỉ: Số 161 Khu 2, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÙNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0201043123 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khéo
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỌNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 0201008721 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mấm
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THU ANH

Mã số thuế: 0200988475 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Sáu
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

HUYỆN UỶ TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200981254 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Phương
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200973165 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Hữu
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NHỮ VĂN LAN

Mã số thuế: 0200972926 - Đại diện pháp luật: Vũ Thế Nhân
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200972997 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Pha
Địa chỉ: Thị trấn Tiên Lãng - Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200972690 - Đại diện pháp luật: Ngô Ngọc Khánh
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200972813 - Đại diện pháp luật: Bùi Đặng Nga
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UYÊN LUYẾN

Mã số thuế: 0200949758 - Đại diện pháp luật: Phạm Viết Uyên
Địa chỉ: Khu 6 (tại nhà ông Phạm Viết Uyên), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 0200927627 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thịnh
Địa chỉ: Số 252 đường 354, khu 4, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH LỘC

Mã số thuế: 0200905782 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Tám
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THÀNH VINH

Mã số thuế: 0200887068 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Vinh
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC THẮNG

Mã số thuế: 0200881122 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thám
Địa chỉ: Số 9A Khu 8, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MỎ

XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN PHÚ VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HỒNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO QUẢN LÂM SẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 3

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN KHU VỰC 1

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU

VIỆN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC HỒ TÂY

TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ THỦY

CÔNG TY CP MAY NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM

LIÊN ĐOÀN INTERGEO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 68

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỬA HÀNG KINH DOANH LƯƠNG THỰC 60 NGÔ THÌ NHẬM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP HOÁ CHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP 5

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THĂNG LONG

TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

TRUNG TÂM TƯ VẤN DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ KIM ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 7

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ HÒA BÌNH

TRƯỜNG TRUNG CẤP GTVT THĂNG LONG

VĂN PHÒNG CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN

TẠP CHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 15 - CIENCO1

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐƯỜNG BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 8

VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 238

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 4 THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CIENCO1