Doanh nghiệp tại Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HẢI NGUYÊN

Mã số thuế: 0201897830 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oanh
Địa chỉ: Số 52 Khu 7, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CƯỜNG TIẾN

Mã số thuế: 0201894893 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến
Địa chỉ: Khu 3 (tại nhà ông Lê Văn Tiến), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT MTB

Mã số thuế: 0201886902 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hòa
Địa chỉ: Số 232 Phố Minh Đức, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH PHÚ

Mã số thuế: 0201872850 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Vi
Địa chỉ: Khu 4 (tại nhà ông Phạm Văn Vi), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KHÍ AN SINH

Mã số thuế: 0201868011 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Sinh
Địa chỉ: Số 79 phố Phạm Ngọc Đa, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0201864715 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hè
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Mã số thuế: 0201864698 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hải
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

THANH TRA HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0201864708 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Học
Địa chỉ: khu 2, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0201864264 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Nhuận
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH T&T’

Mã số thuế: 0201860252 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trinh
Địa chỉ: Số 228 Khu 4, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HCG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201850543 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hiền
Địa chỉ: Số 34 ngõ 94, khu 3, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIẾN THIẾT

Mã số thuế: 0201815059 - Đại diện pháp luật: Đoàn Trường Sơn
Địa chỉ: Khu 2, (tại nhà ông Đinh Văn Trụ), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH GẤM

Mã số thuế: 0201811544 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Gấm
Địa chỉ: Số 74, khu 5, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI THÀNH LỘC

Mã số thuế: 0201804360 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Ngọc
Địa chỉ: Số 134 Khu 3, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ ĐÔNG NAM Á

Mã số thuế: 0201803007 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương Mai
Địa chỉ: Khu 6 (tại nhà ông Nguyễn Đức Minh), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MHP

Mã số thuế: 0201797561 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khánh
Địa chỉ: Số 71 Khu 8, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0201787362 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Síu
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Mã số thuế: 0201777212 - Đại diện pháp luật: Lâm Hồng Khánh
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HƯƠNG LONG

Mã số thuế: 0201775582 - Đại diện pháp luật: Bùi Công Thành
Địa chỉ: Khu 6 (tại nhà ông Bùi Công Thành), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM PHƯƠNG

Mã số thuế: 0201774564 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Yến
Địa chỉ: Số 186, phố Minh Đức, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VIỄN ĐÔNG

Mã số thuế: 0201765094 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Vinh
Địa chỉ: Số 33A ngõ 154 phố Minh Đức, khu 3, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUYỀN NGỌC - HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201754624 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: Khu 3 (tại nhà bà Nguyễn Thị Hương), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐĂNG KHÔI

Mã số thuế: 0201752761 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Khu 4 (tại nhà ông Nguyễn Mạnh Hùng), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THẾ SƠN

Mã số thuế: 0201752433 - Đại diện pháp luật: Vũ Thế Liêm
Địa chỉ: Số 23 khu phố 8, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CHB

Mã số thuế: 0201752352 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hưởng
Địa chỉ: Số 3/46 Phú Kê, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI ĐÔNG Á

Mã số thuế: 0201750764 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Minh
Địa chỉ: Khu 6 (tại nhà ông Nguyễn Đức Minh), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN KẾT BÁCH HOÁ

Mã số thuế: 0201745940 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: Số 1 ngõ 191 phố Trung Lăng, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG BẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 0201736488 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Mầu
Địa chỉ: Khu 6 (nhà ông Nguyễn Thanh Phong), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG CHÍNH PHONG

Mã số thuế: 0201726377 - Đại diện pháp luật: Đoàn Hữu Anh
Địa chỉ: Khu 5 (nhà ông Đoàn Hữu Anh), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VỞ LÀNH

Mã số thuế: 0201726225 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Vở
Địa chỉ: Khu 6 (nhà ông Vũ Văn Vở), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TUẤN LONG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO KHỞI HÀ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO KHỞI HÀ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO TUẤN LONG

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO BTL

CÔNG TY TNHH MTV TÙNG DƯƠNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG MẠNH TUẤN PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỂ THAO HOÀNG ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN FINE ROBUSTA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ NỘI THẤT KIM HẰNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SERENA

CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG ANH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG TRUNG NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MEDIC THIỆN HẠNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NỘI THẤT QUẢNG CÁO HÙNG HƯNG

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TH-HOME DESIGN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN TRỌNG NGHĨA DN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DU LỊCH AN VIÊN

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HOÀNG NAM DNO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN TIẾN ĐẠT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV THUẬN PHÁT TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN BẠC

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ PHƯƠNG VY

CÔNG TY TNHH MTV HÓA CHẤT ĐỨC GIANG - ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ QUANG TRƯỜNG

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV CÔNG NGHỆ NGUYÊN SANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH TÀ ĐÙNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI UYÊN CAFE

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN KIỆT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG 247 GIA NGHĨA

CÔNG TY TNHH ĐẠI THẮNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BCN TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG ÁNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG PHÚC GIA NGHĨA

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC NHÂN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC HƯNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH THÁI THỊNH TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NGUYỄN MÃ GIA HUY

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THẢO NHÂN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN CHIẾN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH THẾ VƯƠNG GROUP

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG DƯƠNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG AN NHIÊN

CÔNG TY TNHH UYÊN TIẾN PHÁT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DAK FARM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN & XÂY DỰNG NHÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀNG ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV CÂY CÔNG TRÌNH - CÂY CẢNH TRƯƠNG QUANG HÒA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAFA ĐẮK NÔNG