Doanh nghiệp tại Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900900554 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hưng
Địa chỉ: Số 22 phố Bắc Khê, khu 1, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV THANH TÂM TD 368

Mã số thuế: 4900898055 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thơm
Địa chỉ: Số 2 Đường Hoàng Văn Thụ, Khu 2, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH ĐẠT

Mã số thuế: 4900892374 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Cơ
Địa chỉ: Số 163, đường Hoàng Văn Thụ, khu 1, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY HÙNG VIỆT

Mã số thuế: 4900891589 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Việt
Địa chỉ: Số 35, đường Hoàng Văn Thụ, khu 4, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ NGỌC SƠN

Mã số thuế: 4900882471 - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Sơn
Địa chỉ: Số 252 Đường Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG HƯNG

Mã số thuế: 4900877954 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hà Trung
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH TÂM LOAN LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900874128 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Loan
Địa chỉ: Số 37, đường 10/10, khu 2, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV KHOÁNG SẢN PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 4900872177 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huấn
Địa chỉ: Số 163 Hoàng Văn Thụ, khu 1, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900865469 - Đại diện pháp luật: Ngô Mạnh Quyết
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM SẢN YẾN SINH

Mã số thuế: 4900864056 - Đại diện pháp luật: Lâm Thúy Linh
Địa chỉ: Số nhà 03, Đường Hoàng Văn Thụ, Khu 4, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG LỤC

Mã số thuế: 4900862531 - Đại diện pháp luật: Lục Minh Hùng
Địa chỉ: Số 2, khu 3, đường Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV TUYỀN THOA

Mã số thuế: 4900859384 - Đại diện pháp luật: Bế Thị Thoa
Địa chỉ: Xóm Phai Dài, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV ĐTTM THANH HẰNG

Mã số thuế: 4900849114 - Đại diện pháp luật: Lục Văn Kê
Địa chỉ: Số 09, đường Hoàng Văn Thụ, Khu IV, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900840150 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bàn
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900840136 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bàn
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT HUYỆNTRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900840143 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bàn
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT HUYỆN TRÀNG ĐIỊNH

Mã số thuế: 4900840030 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bàn
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐÌNH THỰC

Mã số thuế: 4900838916 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thực
Địa chỉ: Khu 1, Đường Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900834365 - Đại diện pháp luật: Triệu Minh Quân
Địa chỉ: Số 90, đường Cẩu Pung, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHÍNH LY

Mã số thuế: 4900829333 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Chính
Địa chỉ: Số nhà 26, Phố Cẩu Pung, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV NGỌC NHI

Mã số thuế: 4900814256 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuyết Nhi
Địa chỉ: Số 30, Khu 3, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG HIỆP

Mã số thuế: 4900810269 - Đại diện pháp luật: Trần Hùng Hiệp
Địa chỉ: Số 187, đường Hoàng Văn Thụ, Khu I, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ MU HOOM

Mã số thuế: 4900810244 - Đại diện pháp luật: Lương Thanh Tuấn
Địa chỉ: Số 67, đường Cốc Lùng, khu II, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN SẠCH TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900808171 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hải
Địa chỉ: SN 03 Phố Xá Cái, khu III Thị trấn Thất Khê, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH CÁT SỎI HOÀI - HUYÊN

Mã số thuế: 4900805607 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hoài
Địa chỉ: Số 19, phố Cẩu Pung, khu III, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900791993 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Tùng
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV THANH TÔ

Mã số thuế: 4900789031 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Tô
Địa chỉ: Số 28, Đường 10/10, Khu 2, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG ANH LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900786104 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Cam
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Mã số thuế: 4900785284 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Phong
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NHẬT MINH LS

Mã số thuế: 4900784259 - Đại diện pháp luật: Đỗ Nguyễn Đông
Địa chỉ: Ngõ 01, đường Phe Dài, khu I, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN MINH THUỶ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI NGÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHQUANGCORP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM

CÔNG TY TNHH TM DV XD HÀ THUỶ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NAM NGUYÊN

CÔNG TY TNHH KS START

CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI HƯNG THỊNH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH DAK NONG

CÔNG TY TNHH 3986

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN THỊNH

CÔNG TY TNHH XNK NÔNG SẢN SONG DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN SCM TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤU TƯ XÂY DỰNG VŨ MÃO - ĐẮK SONG

CÔNG TY TNHH VBĐQ TOÀN HẰNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN MỸ NHI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV XÂY DỰNG TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ NHÂN HIẾN

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH TẤN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM THẢO NGUYÊN XANH

CÔNG TY TNHH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUANG THANH

CÔNG TY TNHH MTV GỖ GIA KHÁNH

CÔNG TY TNHH TM-DV VLXD KHÁNH CHI

CÔNG TY TNHH UPZYDEE

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI GÀ H'MÔNG LÂM ÁNH NGỌC

CÔNG TY TNHH ĐẮK NÔNG TRAVEL & LOGISTICS

CÔNG TY TNHH MTV BARISTA MASTER

CÔNG TY TNHH MTV THẮNG PHÁT ĐẠT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS TUẤN KIÊN

CÔNG TY TNHH MTV TM DV ANH PHÁT

CÔNG TY TNHH DU HỌC & THƯƠNG MẠI ĐÔNG PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV AN TÂM

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ SÀI GÒN AUTO

CÔNG TY TNHH MTV MẦM NON TƯ THỤC 1- 6

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG DDA

CÔNG TY TNHH MTV LƯU GIA ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH THỊNH KHANG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG NHẤT.DN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TL

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LALA GOLD FOOD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP RUIXIANG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN PHÚC ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÂN BÓN QUỐC ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DUY MINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GREEN HAKI

CÔNG TY CỔ PHẦN THÂM CANH CÀ PHÊ MINH TẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK AP GLOBAL