Doanh nghiệp tại Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH KHÁNH NHẠN

Mã số thuế: 2400880137 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khánh
Địa chỉ: Thôn Nòn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÙNG CAO TÂY YÊN TỬ

Mã số thuế: 2400878522 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cúc
Địa chỉ: Thôn Đồng Giang, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TÚI XÁCH VÀ VĂN PHÒNG PHẨM SUNNY BRIGHT

Mã số thuế: 2400876613 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Nguyện
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD&TM CƯỜNG ĐẠT

Mã số thuế: 2400862554 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Cường
Địa chỉ: Thôn Nòn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI SECLY

Mã số thuế: 2400856166 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Dũng
Địa chỉ: Thôn Nón, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VISICH

Mã số thuế: 2400856159 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Đồng Rì, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG HẢI LONG

Mã số thuế: 2400851591 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cảnh
Địa chỉ: Thôn Đồng Giang, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐOÀN THỊNH

Mã số thuế: 2400850559 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Thịnh
Địa chỉ: Thôn Đồng Rì, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIẾT XUÂN

Mã số thuế: 2400848856 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Viết
Địa chỉ: Thôn Nòn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400848408 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Thông Đồng Rì, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM LOẠI MÀU T&T

Mã số thuế: 2400847411 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đồng Rì, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ CƯỜNG PT

Mã số thuế: 2400847436 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Kỳ
Địa chỉ: Thôn Nòn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỮU DŨNG

Mã số thuế: 2400846658 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Dũng
Địa chỉ: Thôn Nòn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HẢI THANH

Mã số thuế: 2400844682 - Đại diện pháp luật: Trần Hải Thanh
Địa chỉ: Thôn Nòn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 68 CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2400844058 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thoa
Địa chỉ: Thôn Nòn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TOÀN THU

Mã số thuế: 2400843287 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Toàn
Địa chỉ: Thôn Nòn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH KTM BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400842445 - Đại diện pháp luật: Đặng Hồng Dũng
Địa chỉ: Thôn Nòn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SEN VÀNG BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400839192 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Liên
Địa chỉ: Thôn Chợ, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VÀ THƯƠNG MẠI KHÍ ĐỐT VIỆT HƯNG

Mã số thuế: 2400835776 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn An
Địa chỉ: Thôn Đồng Thanh, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ HOÀI SA

Mã số thuế: 2400834451 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Công
Địa chỉ: Thôn Đồng Giang, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BẮC QUANG

Mã số thuế: 2400834500 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Quyết
Địa chỉ: Thôn Chợ, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI HÀ PHÁT

Mã số thuế: 2400834490 - Đại diện pháp luật: Đặng Thái Hoàng
Địa chỉ: Thôn Đồng Rì, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN VŨ

Mã số thuế: 2400829740 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Chợ, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN THU HƯƠNG

Mã số thuế: 2400827895 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Hương
Địa chỉ: Thôn Chợ, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP NHẬT TÂM PHÚC

Mã số thuế: 2400826355 - Đại diện pháp luật: Lê Nhật Anh
Địa chỉ: Thôn Đồng Rì, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU THIÊN PHÚ YÊN TỬ

Mã số thuế: 2400823001 - Đại diện pháp luật: Thân Văn Lăng
Địa chỉ: đồng rì, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MTV HÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 2400821903 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hân
Địa chỉ: Thôn Chợ, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỢNG HOÀNG

Mã số thuế: 2400820265 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Phượng
Địa chỉ: Thôn Chợ, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ANH NINH

Mã số thuế: 2400816117 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Ninh
Địa chỉ: Thôn Chợ, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGỌC QUANG PHÁT

Mã số thuế: 2400811285 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Quang
Địa chỉ: Đồng Rì, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM (NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)\

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆN THUỐC LÁ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT 8-3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THUỶ TINH HÀ NỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG THÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT SƠN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HANITSCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 19/5 HÀ NỘI

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT - TIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ XENLUYLÔ