Doanh nghiệp tại Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỌ THỦY

Mã số thuế: 2600845411 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thọ
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mã số thuế: 2600811518 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG NHUNG

Mã số thuế: 2600754595 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN THỊ TRẤN THANH BA

Mã số thuế: 2600754041 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Chỉnh
Địa chỉ: Khu 4 thị trấn Thanh ba, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MOTO THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2600747703 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hồng Tú
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG AN HUYỆN THANH BA

Mã số thuế: 2600743138 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hào
Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH TRANG

Mã số thuế: 2600739011 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Vương
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LÝ HOÀN

Mã số thuế: 2600738755 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lý
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TMB PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600729126 - Đại diện pháp luật: Chu Ngọc Tuy
Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG ĐẠT

Mã số thuế: 2600725795 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hương Giang
Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SỐ 678

Mã số thuế: 2600725890 - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Hợp
Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐỨC HOA

Mã số thuế: 2600707154 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Đức
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ PHƯƠNG NGA

Mã số thuế: 2600705333 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Hùng
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIỆN SẢNH LINH

Mã số thuế: 2600704869 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Kim Phương
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HOÀNG DUY

Mã số thuế: 2600701297 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Bình
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THANH BA

Mã số thuế: 2600691810 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN DUNG

Mã số thuế: 2600351645 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Toàn
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

TRUNG TÂM BẢO TRỢ GIÁO DỤC TRẺ EM MỒ CÔI KHUYẾT TẬT HUYỆN THANH BA

Mã số thuế: 2600644190 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Tôn
Địa chỉ: Khu 10, thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH VIỆT HOÀNG

Mã số thuế: 2600644271 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: khu 4, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN THANH BA 2

Mã số thuế: 2600637813 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hạnh
Địa chỉ: Khu 11, thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN THANH BA

Mã số thuế: 2600633537 - Đại diện pháp luật: Khúc Xuân Điều
Địa chỉ: Khu 9, thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN THANH BA

Mã số thuế: 2600633576 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Hạnh
Địa chỉ: Khu 9, thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THANH BA

Mã số thuế: 2600633569 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Địch Thuần
Địa chỉ: Khu 9, thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH BA

Mã số thuế: 2600632163 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 9, thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

HUYỆN ỦY THANH BA

Mã số thuế: 2600632131 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 9, thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN THANH BA

Mã số thuế: 2600629474 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 9, thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

NHÀ VĂN HÓA HUYỆN THANH BA

Mã số thuế: 2600629516 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 9, thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

TRẠM KHUYẾN NÔNG THANH BA

Mã số thuế: 2600629499 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 9, thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

ĐÀI TRUYỀN THANH THANH BA

Mã số thuế: 2600629481 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 9, thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH HUYỆN THANH BA

Mã số thuế: 2600623144 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 11, thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CP NAM HỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI MUỐI

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS ĐỐNG ĐA

PHÂN VIỆN ĐIỀU TRA QUI HOẠCH RỪNG TÂY BẮC BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM PUNA

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ FORPRODEX

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ BÁT TRÀNG

LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BIỂN VIỆT

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN KHU VỰC PHÍA BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX

CÔNG TY CP XÂY DỰNG & CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HANEL

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP 1

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THƯƠNG MẠI VIỆT THÀNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG VĂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN HẠ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI 2

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỎ - LUYỆN KIM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHÁP VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN GỖ

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY HỒ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM - CTCP

VIỆN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, DỊCH VỤ VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN

CÔNG TY HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

TRUNG TÂM DỊCH VỤ GIỐNG GIA SÚC & THỨC ĂN CHĂN NUÔI I

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN NAFORIMEX HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU

VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG