Doanh nghiệp tại Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ LK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109664859 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Long
Địa chỉ: Số 79 Tiểu Khu Đường, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CỬA HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0109663238 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Hiếu
Địa chỉ: Số 148 đường 429 tiểu khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA HẰNG

Mã số thuế: 0109595612 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hoài Thu
Địa chỉ: Số 11 Tiểu Khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ GIA

Mã số thuế: 0109577356 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Oanh
Địa chỉ: Số 25, tiểu khu Phú Gia, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN STARFOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109524562 - Đại diện pháp luật: Đinh Quốc Văn
Địa chỉ: Số nhà 6, tiểu khu cơ khí, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SUPERSHIP PHÚ XUYÊN - HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109471744 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Công
Địa chỉ: Số 34 Tiểu khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG HIỆP

Mã số thuế: 0109409471 - Đại diện pháp luật: ĐỖ VĂN CÔNG
Địa chỉ: Tiểu khu Phú Gia, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ADZ TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0109249838 - Đại diện pháp luật: Ðặng Văn Ðăng
Địa chỉ: số 28, tiểu Khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HẢI ANH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109150444 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Thường
Địa chỉ: Nhà Số 3 - Dãy A1, Tiểu khu cơ khí, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN HOBIN TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0109131924 - Đại diện pháp luật: Trương Hoàng Anh
Địa chỉ: Số 72, Đường 429, Tiểu khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI COTAM

Mã số thuế: 0109124645 - Đại diện pháp luật: Lương Thành Sơn
Địa chỉ: Số nhà 162 dãy A16, tiểu khu Đường, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NẸP PVC CAO CẤP HẢI ĐẠT

Mã số thuế: 0108949636 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc
Địa chỉ: Tiểu Khu Đường, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MỸ GIA ĐỒ GỖ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108873338 - Đại diện pháp luật: Hu, Junfeng
Địa chỉ: Tiểu khu Đường, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH GOLDEN TIMBER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108806211 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bình
Địa chỉ: Tiểu khu Đường, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG C&D HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108704308 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Cường
Địa chỉ: Số 6 tiểu khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ZHONGJIA WOOD

Mã số thuế: 0108622165 - Đại diện pháp luật: Guo, Yuanyuan
Địa chỉ: Tiểu khu Đường, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT WOOD VIỆT

Mã số thuế: 0108485550 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thủy
Địa chỉ: Tiểu Khu Đường, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN SINH

Mã số thuế: 0108430512 - Đại diện pháp luật: Phùng Tiến Đạt
Địa chỉ: Số nhà 25 tiểu khu Phú Gia, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GỖ NK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108357157 - Đại diện pháp luật: Đậu Hương Trà
Địa chỉ: Tiểu khu Đường, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TM TÙNG ANH

Mã số thuế: 0108255853 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thủy Tiên
Địa chỉ: Tiểu Khu cơ khí, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH GOLDEN TIMBER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108231725 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bình
Địa chỉ: Tiểu khu Đường, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HOA MINH

Mã số thuế: 0108212553 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Sơn
Địa chỉ: Số nhà 84A Dãy Nhà A7,Tiểu Khu Đường, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP GIÁO DỤC GLEE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108102543 - Đại diện pháp luật: Lại Thị Lệ Tuyết
Địa chỉ: Tiểu Khu Cơ Khí, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGHĨA VIỆT

Mã số thuế: 0107950660 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tuyết Nhung
Địa chỉ: Tiểu khu Đường, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DP THẢO DƯỢC THIÊN NHIÊN GREEN PHAR

Mã số thuế: 0107920306 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: Số nhà A8, dãy 8, Tiểu Khu Giấy, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SOUTHERN PHOENIXES

Mã số thuế: 0107883774 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Cường
Địa chỉ: Số 32, phố chợ 2, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ MINH FM

Mã số thuế: 0107833477 - Đại diện pháp luật: Thịnh Văn Tuân
Địa chỉ: Số 56 Việt Hùng, tiểu khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MINH KHANG HAIR

Mã số thuế: 0107830282 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai
Địa chỉ: Số 39 Tiểu khu Phú Gia, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN THĂNG LONG

Mã số thuế: 0107801958 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Sơn
Địa chỉ: Tiểu khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIETPAK LEATHEE

Mã số thuế: 0107797003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Vịnh
Địa chỉ: Số 41 xóm Thanh Lịch, tiểu khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN AN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN IDREAM GAME STUDIO

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QC LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH TRIM TAB

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ IHELP

CÔNG TY TNHH MUA BÁN VÀ THI CÔNG ĐIỆN MẠNH SƠN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GỖ MINH THÀNH

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DORIHOME

CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH KING KINGS CARGO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT GROUP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LVP TUẤN SANG

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN SAO BIỂN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NHẤT VẠN PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẶNG GIA PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP NAM THÁI

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG OANH

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU THANH HÙNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH QUÝ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MY HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ỐP TƯỜNG HƯNG NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH PHƯỚC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ANMI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HTLT

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ BÁNH KẸO NĂM LONG

DNTN VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẠI SƠN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỜI TRANG D AND V

CÔNG TY TNHH HI-SKY

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG NGỌC LỘC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI SẢN NHƯ Ý

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PEA

CÔNG TY TNHH RESTAURANT - KARAOKE TÂY ĐÔ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GALA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ A.O.A

CÔNG TY TNHH MAY THỜI TRANG GIA BÌNH

CÔNG TY TNHH THE BEAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOFTAZ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆC LÀM HƯỚNG ĐI MỚI

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN G

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LA NA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ENA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 5N

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ FUKI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH TRUNG VƯƠNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CADC

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM SƠN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG QUANG TIẾN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DNS