Doanh nghiệp tại Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN TUYẾT HÙNG

Mã số thuế: 1601996482 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: 132/6, ấp Thanh Niên, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN KHUYẾN

Mã số thuế: 1601994213 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Rớt
Địa chỉ: Phú An, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TRƯỜNG MẨU GIÁO TT PHÚ HÒA

Mã số thuế: 1601989710 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Châu
Địa chỉ: ấp Phú An, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC HÒA CÀ PHÊ 9999

Mã số thuế: 1601989414 - Đại diện pháp luật: Danh Hai
Địa chỉ: Số 112/5, ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC B PHÚ HÒA

Mã số thuế: 1601988442 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận
Địa chỉ: Hòa Đông, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BEN NGHĨA

Mã số thuế: 1601986999 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Quyên
Địa chỉ: Số 150/7, ấp Thanh Niên, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC SƠ SỞ TT PHÚ HÒA

Mã số thuế: 1601986903 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Mến
Địa chỉ: Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM HÒA PHÚ

Mã số thuế: 1601976870 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Trung
Địa chỉ: ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH DƯƠNG ĐIỀN CENTER

Mã số thuế: 1601972795 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tuấn
Địa chỉ: ấp Phú An, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN HUỲNH PHONG

Mã số thuế: 1601971336 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Việt Hương
Địa chỉ: 654/24, ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG KHANH TRI TÔN

Mã số thuế: 1601968245 - Đại diện pháp luật: Trương Nhựt Tới
Địa chỉ: Số 207/8, Tổ 8, ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH HUỲNH PHÚC BUILD

Mã số thuế: 1601964226 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Nguyễn Huyền Trân
Địa chỉ: Đường số 1, ấp Phú Hữu, Khu dân cư thị trấn Phú Hòa, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY CP ĐÓNG TÀU THIÊN LỘC

Mã số thuế: 1601947157 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Phương
Địa chỉ: ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN THUẬN THOẠI SƠN

Mã số thuế: 1601943522 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Thuận
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Tạo, ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG NINH THỦY

Mã số thuế: 1601942977 - Đại diện pháp luật: Trần Thu Thủy
Địa chỉ: Số 133/6 Trần Phú, ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC NGHIÊU

Mã số thuế: 1601943000 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hồng Phúc
Địa chỉ: ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MÔT THÀNH VIÊN BÓNG ĐÁ QUẾ PHÁT

Mã số thuế: 1601941317 - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Nghĩa
Địa chỉ: ấp Phú An, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN CƯA XẺ GỖ TRÍ VIỆT

Mã số thuế: 1601932746 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Nguyệt
Địa chỉ: Số 70/4, ấp Thanh Niên, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT KHANG NÔNG

Mã số thuế: 1601920010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Đằng
Địa chỉ: Số 198/8, ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH SÔNG HẬU MÊ KÔNG

Mã số thuế: 1601908704 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Hồ
Địa chỉ: ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC FPE

Mã số thuế: 1601906577 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Khải
Địa chỉ: ấp Thanh Niên, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐƯỜNG SÔNG HÒA KHÁNH NAM

Mã số thuế: 1601895452 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Khánh
Địa chỉ: Số 470/16, Tổ 16, ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN PHƯƠNG SON

Mã số thuế: 1601890013 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Son
Địa chỉ: ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÂN LONG

Mã số thuế: 1601888825 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hậu
Địa chỉ: Số 5/1 TL 943, ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG MỸ THI

Mã số thuế: 1601882319 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Phú
Địa chỉ: ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG HUY GIANG

Mã số thuế: 1601881001 - Đại diện pháp luật: Phạm Huy Giang
Địa chỉ: Số 166/7, khu dân cư ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG NGỌC NGÂN

Mã số thuế: 1601880336 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Ngân
Địa chỉ: Số 41/2 Trần Phú (tỉnh lộ 943), Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG HUY

Mã số thuế: 1601880329 - Đại diện pháp luật: Bành Đức Huy
Địa chỉ: Số 258/9, ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG LUẬT

Mã số thuế: 1601880375 - Đại diện pháp luật: Trần Tấn Luật
Địa chỉ: Số 295/10, khu vực chợ cũ, ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ THÀNH THÀNH TIẾN

Mã số thuế: 1601871596 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Mỹ Xuân
Địa chỉ: ấp Phú An, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÚ ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TUẤN LONG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO KHỞI HÀ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO KHỞI HÀ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO TUẤN LONG

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO BTL

CÔNG TY TNHH MTV TÙNG DƯƠNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG MẠNH TUẤN PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỂ THAO HOÀNG ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN FINE ROBUSTA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ NỘI THẤT KIM HẰNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SERENA

CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG ANH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG TRUNG NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MEDIC THIỆN HẠNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NỘI THẤT QUẢNG CÁO HÙNG HƯNG

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TH-HOME DESIGN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN TRỌNG NGHĨA DN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DU LỊCH AN VIÊN

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HOÀNG NAM DNO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN TIẾN ĐẠT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV THUẬN PHÁT TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN BẠC

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ PHƯƠNG VY

CÔNG TY TNHH MTV HÓA CHẤT ĐỨC GIANG - ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ QUANG TRƯỜNG

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV CÔNG NGHỆ NGUYÊN SANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH TÀ ĐÙNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI UYÊN CAFE

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN KIỆT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG 247 GIA NGHĨA

CÔNG TY TNHH ĐẠI THẮNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BCN TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG ÁNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG PHÚC GIA NGHĨA

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC NHÂN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC HƯNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH THÁI THỊNH TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NGUYỄN MÃ GIA HUY

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THẢO NHÂN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN CHIẾN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH THẾ VƯƠNG GROUP

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG DƯƠNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG AN NHIÊN

CÔNG TY TNHH UYÊN TIẾN PHÁT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DAK FARM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN & XÂY DỰNG NHÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀNG ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV CÂY CÔNG TRÌNH - CÂY CẢNH TRƯƠNG QUANG HÒA