Doanh nghiệp tại Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC A TT NÚI SẬP

Mã số thuế: 1601991847 - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Nghĩa
Địa chỉ: Đông Sơn 2, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÔI TÙNG TÂN

Mã số thuế: 1601987008 - Đại diện pháp luật: Võ Khôi Thanh Tùng
Địa chỉ: ấp Đông Sơn 1, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC B TT NÚI SẬP

Mã số thuế: 1601986741 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đăng
Địa chỉ: 105 Thoại Ngọc Hầu, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC C TT NÚI SẬP

Mã số thuế: 1601985360 - Đại diện pháp luật: Phạm Lê Trường An
Địa chỉ: Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH THIẾU LÂM NAM SƠN VÕ ĐẠO

Mã số thuế: 1601984310 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hiền
Địa chỉ: 72/11 Nguyễn Văn Trỗi, ấp Đông Sơn 2, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH THIÊN TRANG THOẠI SƠN

Mã số thuế: 1601973157 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Tú
Địa chỉ: ấp Bắc Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH LAN THẢO

Mã số thuế: 1601968238 - Đại diện pháp luật: Trần Phương Thảo
Địa chỉ: Số 525 Nguyễn Huệ, ấp Đông Sơn 2, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN MINH THÔNG

Mã số thuế: 1601965935 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Dũng
Địa chỉ: Số 443 Nguyễn Huệ, ấp Đông Sơn 2, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THIẾT NTĐ

Mã số thuế: 1601964963 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: ấp Bắc Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU TRẦN MINH QUÂN

Mã số thuế: 1601962412 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Quân
Địa chỉ: Số 178 Nguyễn Huệ, ấp Bắc Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN TRUNG TÍNH MAI

Mã số thuế: 1601956401 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kiều Mai
Địa chỉ: Số 588 Nguyễn Huệ, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẠN VẠN PHÚC

Mã số thuế: 1601953129 - Đại diện pháp luật: Trần Bá Hoàng Quốc Đệ
Địa chỉ: ấp Bắc Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH VẠN NGÂN LONG

Mã số thuế: 1601948094 - Đại diện pháp luật: Mạc Đình Lân
Địa chỉ: Số 230 Nguyễn Huệ, ấp Bắc Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

HỘI CỰU GIÁO CHỨC THOẠI SƠN

Mã số thuế: 1601919079 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đông Sơn 2, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM - DIOXIN

Mã số thuế: 1601916906 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đông Sơn 1, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG KIM LOAN PHẠM

Mã số thuế: 1601909458 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Loan
Địa chỉ: Số 329 Nguyễn Huệ, ấp Bắc Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN NGỌC NGỌC MẪN

Mã số thuế: 1601902639 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Mum
Địa chỉ: Số 27B Hùng Vương, ấp Bắc Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRƯƠNG KHOA

Mã số thuế: 1601884517 - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 12 Lý Thường Kiệt, ấp Đông Sơn II, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THOẠI SƠN

Mã số thuế: 1601880576 - Đại diện pháp luật: Trần Phan Minh Khiêm
Địa chỉ: ấp Tây Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG KIM QUÍ THOẠI SƠN

Mã số thuế: 1601879997 - Đại diện pháp luật: Lăng Văn Phường
Địa chỉ: Số 574 Nguyễn Huệ, ấp Đông Sơn II, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG BẢY THOẠI SƠN

Mã số thuế: 1601874597 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Bảy
Địa chỉ: Số 28 Hùng Vương, ấp Bắc Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN VÀNG HIẾU PHONG

Mã số thuế: 1601874283 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Phong
Địa chỉ: Số 568 Nguyễn Huệ, ấp Đông Sơn 2, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG MUỒI

Mã số thuế: 1601873064 - Đại diện pháp luật: Võ Vương Vũ
Địa chỉ: Số 43 Hùng Vương, ấp Bắc Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG NHƠN

Mã số thuế: 1601872832 - Đại diện pháp luật: Ngan Trọng Nhân
Địa chỉ: Số 555 Nguyễn Huệ, ấp Đông Sơn II, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG QUANG TÙNG THOẠI SƠN

Mã số thuế: 1601872864 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Tùng
Địa chỉ: Số 387 Nguyễn Huệ, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG HỮU XUÂN

Mã số thuế: 1601872751 - Đại diện pháp luật: Ông Ý
Địa chỉ: Số 542 Nguyễn Huệ, ấp Sơn Đông II, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC ANH THỊNH

Mã số thuế: 1601869646 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phượng Thư
Địa chỉ: ấp Đông Sơn 2, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN THOẠI SƠN

Mã số thuế: 1601844828 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thanh
Địa chỉ: Đông Sơn 2, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - GIẢI TRÍ PHỤNG HOÀNG

Mã số thuế: 1601845123 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thu Cúc
Địa chỉ: Số 93 Nguyễn Huệ, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH KIM PHÚC GIA

Mã số thuế: 1601836016 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Phúc
Địa chỉ: Số 589 Nguyễn Huệ, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH EUROVIET TRADING

CÔNG TY TNHH THANH THUÝ BEAUTY & HEALTH CARE

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI MỸ PHẨM N&T

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRUNG VY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ PANDA

CÔNG TY CỔ PHẦN TS-PROUD VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HOA ANH

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP SALVIA

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN MIỀN BẮC

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG THẾ ANH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - VẬN TẢI - DU LỊCH NGUYỄN ĐIỀN

CÔNG TY TNHH HOÀNG AN HG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NGUYÊN BÌNH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - TƯ VẤN - QUẢN LÝ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ GALAXY

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP MINH ĐỨC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SPORT PHƯƠNG LINH

CÔNG TY TNHH YUMMY VN

CÔNG TY TNHH MỘT NGÀY TỐT LÀNH

DNTN KINH DOANH VÀNG BẠC VÀ ĐÁ QUÝ KIM NGÂN PHÁT

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XUẤT NHẬP KHẨU NAM BÌNH AN

CÔNG TY TNHH SHEDERMA VIETNAM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH NGUYÊN

CÔNG TY TNHH LƯU NIỆM QUÀ VIỆT CONOMI

CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU TÀI VĨNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THẨM MỸ VÂN HUỲNH ACADEMY

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI KHO BÃI TRẦN ANH

CÔNG TY TNHH UTRACON INFRASTRUCTURE

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH XÂY DỰNG ĐẠI TÂN

DNTN TIỆM VÀNG HAI BON KHOA

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HIỆP GIANG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ẨM THỰC SEN VIỆT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỒNG ĐÈN HỘI AN

CÔNG TY TNHH PHÚC MỸ HẠNH

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG HOÀNG TÂM

CÔNG TY TNHH TNP VIETNAM

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - NỘI THẤT BETACONS

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN MINH THÚY

DNTN PHẠM THỊ MINH PHƯỢNG

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NÔNG SẢN VIỆT NAM V.A.F

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU MAY MẶC KHÁNH LY

CÔNG TY TNHH XD & TM HÙNG MINH

CÔNG TY TNHH TÂN TIẾN VP

CÔNG TY TNHH MINH KHANG HSK

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TUẤN KIỆT VINA

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH TÂM ANH FOOD

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LONG MÃ

CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỒNG VP

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢY CHÍN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HC LASTING

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI ADELA