Doanh nghiệp tại Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

BAN QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP NƯỚC SẠCH CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5901050559 - Đại diện pháp luật: Đặng Vĩ Hùng Vương
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5901050527 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Mạnh
Địa chỉ: Hòa Bình, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHONG ĐẠI THẮNG GIA LAI

Mã số thuế: 5901050044 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Phong
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LƯƠNG THANH ĐỨC

Mã số thuế: 5901048831 - Đại diện pháp luật: Lương Thanh Đức
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOAN DUY NHẤT

Mã số thuế: 5901048253 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Kim Loan
Địa chỉ: Thửa đất số 19 Thôn Hòa Bình, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN GIA LINH GIA LAI

Mã số thuế: 5901046256 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Thúy
Địa chỉ: Thôn PleiKia, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH DŨNG CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5901043181 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Dũng
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

Mã số thuế: 5901033585 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thúy Nga
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH NGỌC THỊNH GIA LAI

Mã số thuế: 5901020674 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Quyền
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH SƯƠNG - GIA LAI

Mã số thuế: 5901001865 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÙI THỊ NGOAN

Mã số thuế: 5901001840 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thinh
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN RAI HUYỆN CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5901000491 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

PHÒNG Y TẾ HUYỆN CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5900999591 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT NHơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TƯỞNG LIÊN

Mã số thuế: 5900997153 - Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Tưởng
Địa chỉ: Thôn Pleidjriêk, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC KIM QUÝ GIA LAI

Mã số thuế: 5900994392 - Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Ngà
Địa chỉ: Chợ Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5900992701 - Đại diện pháp luật: Võ Yến
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Mã số thuế: 5900990905 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5900988261 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Mã số thuế: 5900988254 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5900987860 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Mã số thuế: 5900987606 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Mã số thuế: 5900987596 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN HUYỆN CƯ PƯH

Mã số thuế: 5900985648 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hải
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5900982816 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MINH NGỌC THẮNG

Mã số thuế: 5900980262 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY DUNG GIA LAI

Mã số thuế: 5900978383 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hà
Địa chỉ: Thôn Hòa Phú, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIỄU ĐỊNH

Mã số thuế: 5900976097 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Định
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUNG NAM

Mã số thuế: 5900974999 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Dung
Địa chỉ: Thôn Hòa Hiệp, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC VÂN GIA LAI

Mã số thuế: 5900975047 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Đức
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5900971652 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XNK SẢN PHẨM CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

VIỆN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIXEHA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG 18

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

CÔNG TY KỸ THUẬT ĐIỆN THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÍT HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ SỐ 1

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY TRÚC BẠCH HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY NGỌC HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN 4

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐO LƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT TRƯỜNG XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG - TALIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY CHIẾN THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THỤY KHUÊ

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ - VINACOMIN (TNHH 1TV)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU DA GIẦY

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI "CHUYỂN ĐỔI (CPH) TỪ DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 5652/QĐ-UB NGÀY 30/12/1998

VIỆN NĂNG LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH BAO BÌ VÀ HÀNG XUẤT KHẨU HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HAPROSIMEX THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TSG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XUẤT NHẬP KHẨU DA GIẦY HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI

BÁO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 40 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THIKECO

TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ V