Doanh nghiệp tại Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

CÔNG TY TNHH AGREST

Mã số thuế: 5901176248 - Đại diện pháp luật: Lương Hà Vũ Thuận
Địa chỉ: Thôn Plei Djiêk, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC HƯNG GIA LAI

Mã số thuế: 5901170768 - Đại diện pháp luật: Trần Thảo Sương
Địa chỉ: 31 Anh Hùng Núp, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5901142760 - Đại diện pháp luật: Phạm Khắc Tiệp
Địa chỉ: Thị trấn Nhơn hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG XANH

Mã số thuế: 5901142496 - Đại diện pháp luật: Lê Hoài Vũ
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG TƯƠI ANH TUẤN

Mã số thuế: 5901142094 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Anh Tuấn
Địa chỉ: 102 Hùng Vương, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT VY GIA LAI

Mã số thuế: 5901140097 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: 316 Hùng Vương, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI BOS

Mã số thuế: 5901134953 - Đại diện pháp luật: Trần Thiện Khiêm
Địa chỉ: Thôn Plei Thông A, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH PHƯỚC GIA LAI

Mã số thuế: 5901128325 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Phước
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

NHÓM LỚP MẦM NON TƯ THỤC ĐỒ RÊ MÍ

Mã số thuế: 5901125821 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Hồng Lam
Địa chỉ: thị trấn nhơn hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH CAO NGUYÊN

Mã số thuế: 5901125765 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Sơn
Địa chỉ: 116 Hùng Vương, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH HƯNG THIÊN PHÁT GIA LAI

Mã số thuế: 5901123197 - Đại diện pháp luật: Trần Thảo Sương
Địa chỉ: 294 Hùng Vương, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5901116094 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Trình
Địa chỉ: 52 Kinh Dương Vương, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHƠN GIA LAI

Mã số thuế: 5901109844 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Trọng Bách
Địa chỉ: 16 Nguyễn Trãi, Thôn Hòa Phú, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CCT CHƯ PƯH - XÃ IA PHANG

Mã số thuế: 5901108664 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ

Mã số thuế: 5901108657 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CƠ QUAN THUẾ

Mã số thuế: 5901108632 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khăc Hợi
Địa chỉ: thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẮNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ

Mã số thuế: 5901108625 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TK QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CCT CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5901108382 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HỮU TÍN GIA LAI

Mã số thuế: 5901097853 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Tín
Địa chỉ: 19 Kinh Dương Vương, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 81

Mã số thuế: 5901097652 - Đại diện pháp luật: Đoàn Công Tiến
Địa chỉ: Thôn Hòa Hiệp, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG NGUYỄN GIA LAI

Mã số thuế: 5901093993 - Đại diện pháp luật: Phạm Nguyễn Nhật Trường
Địa chỉ: Thôn Hòa Phú, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Mã số thuế: 5901093633 - Đại diện pháp luật: Trịnh Mạnh Thắng
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA

Mã số thuế: 5901089115 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Thu
Địa chỉ: Plei Thơ Ga A, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN HỮU TRUNG GIA LAI

Mã số thuế: 5901075377 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Trung
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC THẠCH KHÔI

Mã số thuế: 5901068877 - Đại diện pháp luật: Trần Thế Vinh
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG THÀNH VI GIA LAI

Mã số thuế: 5901065555 - Đại diện pháp luật: Chu Đình Thành
Địa chỉ: Thôn Hòa Phú, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH LONG GIA LAI

Mã số thuế: 5901064914 - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Vinh
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Thôn Hòa Bình, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUNG ĐỨC GIA LAI

Mã số thuế: 5901061215 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Mỹ Dung
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thôn Hòa Bình, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LINH QUÝ GIA LAI

Mã số thuế: 5901053711 - Đại diện pháp luật: Trần Thùy Dương
Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, Thôn Hòa Bình, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

BAN QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP NƯỚC SẠCH CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5901050559 - Đại diện pháp luật: Đặng Vĩ Hùng Vương
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM (NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)\

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆN THUỐC LÁ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT 8-3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THUỶ TINH HÀ NỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG THÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT SƠN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HANITSCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 19/5 HÀ NỘI

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT - TIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ XENLUYLÔ