Doanh nghiệp tại Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ TÀI THẠCH

Mã số thuế: 1501138515 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Tài
Địa chỉ: Số 171 tổ 11, khu dân cư khóm 4, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH TMDV GIA NGUYỄN VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501137173 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Thanh Ngân
Địa chỉ: Số 190/16 tổ 16, khóm 6, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV NĂM MƯƠI XU

Mã số thuế: 1501113221 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Lương
Địa chỉ: Số 66/5 Khóm 3, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ PCCC TÂN TIẾN

Mã số thuế: 1501109144 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Hải
Địa chỉ: Số 301 Khóm 6, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH INVEST MEKONG

Mã số thuế: 1501106591 - Đại diện pháp luật: Phan Tấn Lập
Địa chỉ: Số 513 tổ 35, Khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HỒNG VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501106023 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Nhựt Hùng
Địa chỉ: Số 255A tổ 20, khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY PHÁT TÀI

Mã số thuế: 1501104347 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Sĩ
Địa chỉ: Tổ 12, khóm 2, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV BÙI THANH HÙNG

Mã số thuế: 1501104315 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Hùng
Địa chỉ: Số 304/24, khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG BẢO LIÊM

Mã số thuế: 1501100127 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Liêm
Địa chỉ: Số 207A khóm 6, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG NÔNG

Mã số thuế: 1501097756 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Số 30 tổ 3, khóm 3, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT LONG HỒ

Mã số thuế: 1501096375 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lữ
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT LONG HỒ

Mã số thuế: 1501096424 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lữ
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT LONG HỒ

Mã số thuế: 1501096382 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lữ
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT LONG HỒ

Mã số thuế: 1501096417 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lữ
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV CÂY GIỐNG TOÀN QUỐC

Mã số thuế: 1501090084 - Đại diện pháp luật: Trần Tấn Quốc
Địa chỉ: Tổ 11, Khóm 2, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH TÒNG VÂN VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501074519 - Đại diện pháp luật: Phạm Thu Vân
Địa chỉ: Số 100/8, khóm 4, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XÂY DỰNG TÂM LONG HỒ

Mã số thuế: 1501073748 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tâm
Địa chỉ: Số 141A, tổ 11, khóm 2, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN LONG HỒ

Mã số thuế: 1501072310 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Hùng
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN THƯ VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501066934 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Kim Loan
Địa chỉ: Số 352 khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ QUẢNG CÁO NHẤT LONG

Mã số thuế: 1501062908 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Anh
Địa chỉ: Số 18A, tổ 2, khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THIÊN THANH VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501058394 - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Tiến
Địa chỉ: Số 231B/19 khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN KHÁNH HƯNG

Mã số thuế: 1501055428 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Diện
Địa chỉ: Số 501, khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LONG HỒ

Mã số thuế: 1501054745 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sang
Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LONG HỒ

Mã số thuế: 1501049590 - Đại diện pháp luật: Đặng Hữu Phước
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN LONG HỒ

Mã số thuế: 1501049255 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN HUYỆN LONG HỒ

Mã số thuế: 1501038119 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VẠN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 1501028294 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Ngoan
Địa chỉ: Số 390 khóm I, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 368

Mã số thuế: 1501027607 - Đại diện pháp luật: Phạm Huỳnh Huy
Địa chỉ: 63B/5 - khóm 3, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG KIM PHONG THẢO

Mã số thuế: 1501026113 - Đại diện pháp luật: Vương Truyền Thảo
Địa chỉ: Số 29 khóm1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH ĐẠI TOÀN THẮNG VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501024194 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tâm
Địa chỉ: Số 197 tổ 17, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ THANH ĐÀO

CÔNG TY CỔ PHẦN KIMLONGVINA

CÔNG TY TNHH SMART AND SIMPLE ENGINEERING

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIỂN ĐẢO VĂN LANG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG HK ARCHITECTURE

CÔNG TY TNHH XD AN PHÁT CG

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THƠM SOLAR

CÔNG TY TNHH FOLKS GROUP

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỨC PHÁT

CÔNG TY TNHH KESA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LẮP ĐẶT HOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN EDUSING VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM DV PP VƯƠNG KHANG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÉP NAM LONG

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ NHIỆT HÀ PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG HUY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AKI

CÔNG TY TNHH K2S VINA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH ANH PHÁT

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VĨNH PHÚ APARTMENT

CÔNG TY TNHH PIPI YB KOREA VINA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN ĐẠT TDC

CÔNG TY TNHH DOCA PET

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN DOTFTECH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH A&C EXPRESS

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TƯ VẤN LÁI XE GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KH2D

CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NỘI THẤT SÀI GÒN DC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FD MART

CÔNG TY TNHH TM & DV TIẾN THÀNH ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OMY

CÔNG TY TNHH TÔN VINAMAT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY LỢI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỒI XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN THE CELL

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HỒNG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIDAR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GỖ NHỰA SAO VIỆT

CÔNG TY TNHH MTV GIỚI ĐỊNH TUỆ

DNTN KINH DOANH XĂNG DẦU BẠCH TUYẾT

CÔNG TY TNHH CIZ

CÔNG TY TNHH KT HƯNG PHÚ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM ANNA

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM HOÀN HẢO

CÔNG TY TNHH HER VOICE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DỮ LIỆU TAGON

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NAHA

CÔNG TY TNHH CÂY XANH GIA VŨ ĐÀ NẴNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - GIẢI TRÍ - CHĂM SÓC - SẮC ĐẸP LÊ TÂM