Doanh nghiệp tại Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG HỒ 2 VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501145417 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Anh
Địa chỉ: Số 249/19, Khóm 6, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV HUYỀN TRANG VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501144653 - Đại diện pháp luật: Trần Nguyễn Huyền Trang
Địa chỉ: Số 144, tổ 11, khóm 2, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ TÀI THẠCH

Mã số thuế: 1501138515 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Tài
Địa chỉ: Số 171 tổ 11, khu dân cư khóm 4, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH TMDV GIA NGUYỄN VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501137173 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Thanh Ngân
Địa chỉ: Số 190/16 tổ 16, khóm 6, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV NĂM MƯƠI XU

Mã số thuế: 1501113221 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Lương
Địa chỉ: Số 66/5 Khóm 3, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ PCCC TÂN TIẾN

Mã số thuế: 1501109144 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Hải
Địa chỉ: Số 301 Khóm 6, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH INVEST MEKONG

Mã số thuế: 1501106591 - Đại diện pháp luật: Phan Tấn Lập
Địa chỉ: Số 513 tổ 35, Khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HỒNG VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501106023 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Nhựt Hùng
Địa chỉ: Số 255A tổ 20, khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY PHÁT TÀI

Mã số thuế: 1501104347 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Sĩ
Địa chỉ: Tổ 12, khóm 2, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV BÙI THANH HÙNG

Mã số thuế: 1501104315 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Hùng
Địa chỉ: Số 304/24, khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG BẢO LIÊM

Mã số thuế: 1501100127 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Liêm
Địa chỉ: Số 207A khóm 6, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG NÔNG

Mã số thuế: 1501097756 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Số 30 tổ 3, khóm 3, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT LONG HỒ

Mã số thuế: 1501096375 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lữ
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT LONG HỒ

Mã số thuế: 1501096424 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lữ
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT LONG HỒ

Mã số thuế: 1501096382 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lữ
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT LONG HỒ

Mã số thuế: 1501096417 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lữ
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV CÂY GIỐNG TOÀN QUỐC

Mã số thuế: 1501090084 - Đại diện pháp luật: Trần Tấn Quốc
Địa chỉ: Tổ 11, Khóm 2, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH TÒNG VÂN VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501074519 - Đại diện pháp luật: Phạm Thu Vân
Địa chỉ: Số 100/8, khóm 4, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XÂY DỰNG TÂM LONG HỒ

Mã số thuế: 1501073748 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tâm
Địa chỉ: Số 141A, tổ 11, khóm 2, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN LONG HỒ

Mã số thuế: 1501072310 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Hùng
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN THƯ VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501066934 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Kim Loan
Địa chỉ: Số 352 khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ QUẢNG CÁO NHẤT LONG

Mã số thuế: 1501062908 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Anh
Địa chỉ: Số 18A, tổ 2, khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THIÊN THANH VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501058394 - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Tiến
Địa chỉ: Số 231B/19 khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN KHÁNH HƯNG

Mã số thuế: 1501055428 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Diện
Địa chỉ: Số 501, khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LONG HỒ

Mã số thuế: 1501054745 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sang
Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LONG HỒ

Mã số thuế: 1501049590 - Đại diện pháp luật: Đặng Hữu Phước
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN LONG HỒ

Mã số thuế: 1501049255 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN HUYỆN LONG HỒ

Mã số thuế: 1501038119 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VẠN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 1501028294 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Ngoan
Địa chỉ: Số 390 khóm I, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 368

Mã số thuế: 1501027607 - Đại diện pháp luật: Phạm Huỳnh Huy
Địa chỉ: 63B/5 - khóm 3, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM (NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)\

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆN THUỐC LÁ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT 8-3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THUỶ TINH HÀ NỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG THÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT SƠN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HANITSCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 19/5 HÀ NỘI

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT - TIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ XENLUYLÔ