Doanh nghiệp tại Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV NĂM MƯƠI XU

Mã số thuế: 1501113221 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Lương
Địa chỉ: Số 66/5 Khóm 3, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ PCCC TÂN TIẾN

Mã số thuế: 1501109144 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Hải
Địa chỉ: Số 301 Khóm 6, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH INVEST MEKONG

Mã số thuế: 1501106591 - Đại diện pháp luật: Phan Tấn Lập
Địa chỉ: Số 513 tổ 35, Khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HỒNG VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501106023 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Nhựt Hùng
Địa chỉ: Số 255A tổ 20, khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY PHÁT TÀI

Mã số thuế: 1501104347 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Sĩ
Địa chỉ: Tổ 12, khóm 2, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV BÙI THANH HÙNG

Mã số thuế: 1501104315 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Hùng
Địa chỉ: Số 304/24, khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG BẢO LIÊM

Mã số thuế: 1501100127 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Liêm
Địa chỉ: Số 207A khóm 6, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG NÔNG

Mã số thuế: 1501097756 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Số 30 tổ 3, khóm 3, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT LONG HỒ

Mã số thuế: 1501096375 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lữ
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT LONG HỒ

Mã số thuế: 1501096424 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lữ
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT LONG HỒ

Mã số thuế: 1501096382 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lữ
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT LONG HỒ

Mã số thuế: 1501096417 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lữ
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV CÂY GIỐNG TOÀN QUỐC

Mã số thuế: 1501090084 - Đại diện pháp luật: Trần Tấn Quốc
Địa chỉ: Tổ 11, Khóm 2, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH TÒNG VÂN VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501074519 - Đại diện pháp luật: Phạm Thu Vân
Địa chỉ: Số 100/8, khóm 4, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XÂY DỰNG TÂM LONG HỒ

Mã số thuế: 1501073748 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tâm
Địa chỉ: Số 141A, tổ 11, khóm 2, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN LONG HỒ

Mã số thuế: 1501072310 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Hùng
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN THƯ VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501066934 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Kim Loan
Địa chỉ: Số 352 khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ QUẢNG CÁO NHẤT LONG

Mã số thuế: 1501062908 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Anh
Địa chỉ: Số 18A, tổ 2, khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THIÊN THANH VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501058394 - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Tiến
Địa chỉ: Số 231B/19 khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN KHÁNH HƯNG

Mã số thuế: 1501055428 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Diện
Địa chỉ: Số 501, khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LONG HỒ

Mã số thuế: 1501054745 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sang
Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LONG HỒ

Mã số thuế: 1501049590 - Đại diện pháp luật: Đặng Hữu Phước
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN LONG HỒ

Mã số thuế: 1501049255 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN HUYỆN LONG HỒ

Mã số thuế: 1501038119 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VẠN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 1501028294 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Ngoan
Địa chỉ: Số 390 khóm I, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 368

Mã số thuế: 1501027607 - Đại diện pháp luật: Phạm Huỳnh Huy
Địa chỉ: 63B/5 - khóm 3, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG KIM PHONG THẢO

Mã số thuế: 1501026113 - Đại diện pháp luật: Vương Truyền Thảo
Địa chỉ: Số 29 khóm1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH ĐẠI TOÀN THẮNG VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501024194 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tâm
Địa chỉ: Số 197 tổ 17, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG ĐIỆP LONG HỒ

Mã số thuế: 1501010586 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Số 189/14 khóm 2, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THÁI DƯƠNG VĨNH LONG

Mã số thuế: 1500985981 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Lai
Địa chỉ: Số 105/11 khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LƯU GIA PHÚC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VŨ THƯ

CÔNG TY TNHH MTV ANT HOÀNG KIM PHÁT

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG THỦ DƯƠNG

CÔNG TY TNHH NHƯ Ý NY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN MINH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIÊN PHÚC

CÔNG TY TNHH SAEMYEONG GLOBAL

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DP APHACO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH PHÚC BẢO HƯNG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRỌNG PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG ĐỨC

CÔNG TY TNHH MTV SỬA CHỮA Ô TÔ HOÀNG KHOA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÁCH LÂM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HQC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI HÀ HẢI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC MIA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LINH THÀNH HUY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG U.U

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OLYMPUS QHA

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HUTAHANCO

CÔNG TY TNHH YUE LONG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Q&Q

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THANG MÁY 4Y

CÔNG TY TNHH XÔNG HƠI MASSAGE HƯỚNG DƯƠNG

CÔNG TY TNHH MTV DV VẬN TẢI CƠ GIỚI NAM TRUNG

CÔNG TY TNHH MHAT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM HƯNG PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC JESSICA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SERVICES HOME VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH MAI HỒNG PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOHODO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ẨM THỰC BÒ BA MIỀN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGÂN HÀ LAND

CÔNG TY TNHH TM & DỊCH VỤ TỔNG HỢP TIẾN PHƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ QUANG MINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐA ĐAN LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ÂN PORCELAIN

CÔNG TY TNHH DK KIKAI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN HSD

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN PHƯỢNG TRANG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ MINH PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾT NỐI VÀ TRUYỀN THÔNG LAKA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SỐ 1 SONG ANH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH AN TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VTEGROUP

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN SINH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN FAMILY