Doanh nghiệp tại Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BẢO PHÁT

Mã số thuế: 3200411281 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thu Đông
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BẢO NHÂN

Mã số thuế: 3200410672 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Mai
Địa chỉ: Khóm Duy Tân, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHÀ TÔI

Mã số thuế: 3200399940 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Gái
Địa chỉ: Khóm An Hà, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÔNG PHÁT

Mã số thuế: 3200386620 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Thông
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUÂN LONG

Mã số thuế: 3200361584 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phúc
Địa chỉ: Khóm Đông Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠT VƯƠNG

Mã số thuế: 3200354805 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Nga
Địa chỉ: Khóm Tây Chín , thị trấn Lao bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN CẦU

Mã số thuế: 3200309270 - Đại diện pháp luật: Văn Đức Tiến
Địa chỉ: Xóm Cao Việt, thị trấn Lao bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BẢO HÙNG

Mã số thuế: 3200307650 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hùng
Địa chỉ: Khóm Đông Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TSK

Mã số thuế: 3200307629 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Cường
Địa chỉ: Khóm Trung Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DŨNG CƯỜNG

Mã số thuế: 3200296328 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Dũng
Địa chỉ: Khóm Trung Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG BÌNH

Mã số thuế: 3200292644 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Hồng
Địa chỉ: Khóm trung chín, thị trấn Lao bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNH SƠN

Mã số thuế: 3200290781 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hà
Địa chỉ: Khóm Trung Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: 3200287556 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Liên
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GOLD BELLS

Mã số thuế: 3200282935 - Đại diện pháp luật: Hoàng Bảo Bích Nga
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY KHUYÊN

Mã số thuế: 3200271309 - Đại diện pháp luật: Lê Nguyên Thủy
Địa chỉ: Khu Kinh tế Thương mại Lao Bảo, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOA LAN

Mã số thuế: 3200267126 - Đại diện pháp luật: Trầm Minh Tâm
Địa chỉ: Số 47, Lê Thế Tiết, thị trấn Lao Bảo, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU LAO BẢO

Mã số thuế: 3200266429 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Tân
Địa chỉ: Thị Trấn Lao Bảo - Huyện Hướng Hoá - Quảng Trị, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRUNG SƠN LAO BẢO

Mã số thuế: 3200263481 - Đại diện pháp luật: Khương Trung Sơn
Địa chỉ: Khu phố Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC NHÂN LAO BẢO

Mã số thuế: 3200262745 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Huyên
Địa chỉ: Km 83 Quốc lộ 9, Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẢO NHI

Mã số thuế: 3200262569 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Thúy
Địa chỉ: Khóm Trung Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGỌC HƯNG

Mã số thuế: 3200260000 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Dung
Địa chỉ: Khóm Trung Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LAO BẢO

Mã số thuế: 3200254857 - Đại diện pháp luật: Phan Nguyên Mãn
Địa chỉ: Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO HÙNG

Mã số thuế: 3200243573 - Đại diện pháp luật: Lương Xuân Lực
Địa chỉ: Khóm Trung Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN QUASA - GERUCO

Mã số thuế: 3200243534 - Đại diện pháp luật: Lê Chí Hoàng
Địa chỉ: Lô D21, Trung Tâm thương mại Đông Nam á, Khu KT-TM đặc biệt, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGỌC ÁNH

Mã số thuế: 3200239908 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Huyên
Địa chỉ: Trung chín, Lao bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HIỆP THÀNH - LAO BẢO

Mã số thuế: 3200238439 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Khanh
Địa chỉ: Thị trấn Lao Bảo - Huyện Hướng Hoá - Quảng Trị, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG LINH

Mã số thuế: 3200232525 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn
Địa chỉ: Khóm An Hà, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯỚC THÀNH

Mã số thuế: 3200225510 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thành
Địa chỉ: Khóm Trung Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

TRẠM KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT LAO BẢO

Mã số thuế: 3200198560 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: Thị trấn lao bảo - Huyện Hướng Hoá - Quảng Trị, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

BAN QUẢN LÝ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LAO BẢO

Mã số thuế: 3200198105 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Thị trấn Lao bảo - Huyện Hướng Hoá - Quảng Trị, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH QUỐC NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP TÂN THIỆN THANH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂN DƯƠNG PHÁT

CÔNG TY TNHH BÌNH AN TMT

CÔNG TY TNHH HỢP PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN VIỆT

DNTN TRUYỀN THÔNG HOÀNG HIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SẠCH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU THĂNG LONG - ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SEN LAND

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT TƯ HIỀN

CÔNG TY TNHH MTV HPT HẠNH AN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNH PHƯỢNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM LUÂN THƠM

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ HƯỚNG NGHIỆP HAPPY KEY

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ TIÊN PHONG XANH

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN TUYẾN

CÔNG TY TNHH GARA THIÊN AN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẮK AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VŨ MÔN TÂY NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EASTWOOD NÔNG TRƯỜNG XANH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN THANH BÌNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC TÂM GROUP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TUẤN LONG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯƠNG LONG ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV EHOME TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN THỊNH

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN HÙNG ANH PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV LÊ DŨNG TECHNOLOGY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN GROUP

CÔNG TY TNHH ALLELU

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TRUNG KIÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ QUANG NGHIÊM

CÔNG TY TNHH DIAMOND MOUNTAIN DAKNONG

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN NƯỚC AN PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV GỖ CƯỜNG ANH

CÔNG TY TNHH HẠT VÀNG VIỆT

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ ĐẠT DUY

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH SX TM DV VT HẢI MINH TRANG

CÔNG TY TNHH HTT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV LONG THUỶ KRÔNG NÔ

CÔNG TY TNHH NGÔ THÁM

CÔNG TY TNHH MTV XNK-TM-DV THIỆN NHÂN

CÔNG TY TNHH KSM KIẾN ĐỨC

CÔNG TY TNHH GROUP HƯNG NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH QUẢNG ĐỨC 48

CÔNG TY TNHH MINH THÁI ĐẮK SONG