Doanh nghiệp tại Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HỒNG MINH NGUYÊN

Mã số thuế: 3200612968 - Đại diện pháp luật: Hà Thúc Lương
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VĨNH TY

Mã số thuế: 3200612848 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thiện Vĩnh
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LAO BẢO

Mã số thuế: 3200611763 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuỷ
Địa chỉ: Đông Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MINH ĐỨC LAO BẢO

Mã số thuế: 3200611393 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Sương
Địa chỉ: Số 162 Quốc lộ 9, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRUNG VIỆT

Mã số thuế: 3200611280 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Việt
Địa chỉ: Số 09 đường Trần Phú, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LAO BẢO

Mã số thuế: 3200611315 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 18 Lê Quý Đôn, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DÊ NÚI LAO BẢO

Mã số thuế: 3200610985 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Khóm Đông Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN ĐỨC SANG

Mã số thuế: 3200609355 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Huy
Địa chỉ: Số 01 Trần Phú, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUÂN HOÀNG LAO BẢO

Mã số thuế: 3200609041 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hoàng
Địa chỉ: Khóm An Hà, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BẢO CHÂU AN

Mã số thuế: 3200608425 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Cường
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẪN TIẾN

Mã số thuế: 3200608400 - Đại diện pháp luật: Phan Minh Kháng
Địa chỉ: Quốc lộ 9, Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ ĐIỆN XÂY DỰNG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 3200606795 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Nhàn
Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LAO BẢO

Mã số thuế: 3200598488 - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Phụ
Địa chỉ: 92 Lê Thế Tiết, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LAO BẢO

Mã số thuế: 3200598551 - Đại diện pháp luật: Hoàng Phú Đức
Địa chỉ: 01 Lê Quý Đôn, Khóm An Hà, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON VÀNH KHUYÊN LAO BẢO

Mã số thuế: 3200598199 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thương
Địa chỉ: Khóm Đông Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON LAO BẢO

Mã số thuế: 3200598110 - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Thu
Địa chỉ: 103 Lê Thế Tiết, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHẬT LONG VŨ

Mã số thuế: 3200597798 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Vũ
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHƯƠNG NHI

Mã số thuế: 3200597565 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: Số 25 Lê Quý Đôn, khóm An Hà, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO AN TRANG

Mã số thuế: 3200597082 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải Yến
Địa chỉ: 110 Lê Thế Tiết, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÊ ANH THƯ

Mã số thuế: 3200596593 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ái Vân
Địa chỉ: Khóm Tân Kim, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CỬA KHẨU

Mã số thuế: 3200596353 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: 06 Nguyễn Huệ, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI LIÊM BẰNG

Mã số thuế: 3200596226 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Vân
Địa chỉ: Căn A7-Trung tâm thương mại Đông Nam á, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG NAM LÀO

Mã số thuế: 3200596184 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Vương
Địa chỉ: 125 Lê Thế Tiết, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUÂN TRUNG PHÁT

Mã số thuế: 3200596177 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Xuân
Địa chỉ: Số 290 Quốc lộ 9, Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

BAN QUẢN LÝ CHỢ TÂN PHƯỚC

Mã số thuế: 3200596152 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Khiếu
Địa chỉ: Xuân Phước, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGÔ PHÚ VINH

Mã số thuế: 3200595712 - Đại diện pháp luật: Ngô Phú Vinh
Địa chỉ: Khóm Cao Việt, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM TÀI PHÁT

Mã số thuế: 3200595409 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thiện Lâm
Địa chỉ: Khóm Trung Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN PHƯỜNG

Mã số thuế: 3200595046 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Phường
Địa chỉ: Lô C9 Trung tâm Thương mại Lao Bảo, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHIẾN NHÂN

Mã số thuế: 3200595007 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Giang
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC TÂM AN

Mã số thuế: 3200594853 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàng Yến
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

Trước  1... 345678 9Sau

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI NACHUAN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH YEO VN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHENGBO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO VÀ VẬN TẢI LÊ GIANG

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG PHI ÂN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THANH TOÁN HD

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM SOÁT AN NINH KAIZEN

CÔNG TY CỔ PHẦN KO RYU

CÔNG TY TNHH THÚY HÀO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HANA VIKO

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIÊN NGỌC HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TẦM NHÌN TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH TM&DV VDC SOLAR LIGHT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TOÀN CẦU TIẾN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HHC

CÔNG TY TNHH 468 P.A.M.R

CÔNG TY TNHH HẢI ĐÀO ĐƠN DƯƠNG

CÔNG TY TNHH CK AN PHÁT APG

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XE ĐIỆN XANH

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ARFA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN XANH TRUNG THÀNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NGÂN KHÁNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH PHÁT TIẾN

CÔNG TY TNHH DV TM PHÚ THỌ PHÁT

CÔNG TY TNHH HÂN DUYỆT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BÌNH AN PHÁT PQ

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TƯ VẤN DỊCH VỤ NGHỀ HỌC LÁI XE Ô TÔ CẦN THƠ

CÔNG TY TNHH SAN LẮP THÀNH THẬT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NEW HORIZONZ

CÔNG TY CỔ PHẦN LITTLEFOX

CÔNG TY TNHH IN HOA VĂN QUẢNG KIẾT VƯỢNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN TIÊN TIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLISTEN PHARMA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ ĐỒNG TÂM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ, XÂY DỰNG, QUẢNG CÁO DƯƠNG ANH

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TOT VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN PHÚ AN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ MINH TRÂM

CÔNG TY TNHH TICHIAN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM ORO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬT TƯ THIÊN ANH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỊNH VƯỢNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JEEARA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH PHÁT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XD MAI HOÀNG HÀ

CÔNG TY TNHH CƯỜNG THỊNH PHÁT KIÊN GIANG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN HOÀNG PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ HAVIANH

CÔNG TY TNHH KEUMSAN PRINT