Doanh nghiệp tại Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QT BẢO PHƯỚC

Mã số thuế: 3200660707 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Bảo
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN HÒA PHƯỚC

Mã số thuế: 3200660104 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang
Địa chỉ: Khóm Xuân Phước, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRẦN ĐÌNH BẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 3200660094 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Quýt
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VILA SANMYSHI

Mã số thuế: 3200659885 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng Ly
Địa chỉ: Số 13B ông ích Khiêm, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BẢO CHÂU PHÁT

Mã số thuế: 3200659638 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hiệp
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGỌC HÂN LAO BẢO

Mã số thuế: 3200657704 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hạnh
Địa chỉ: Số 178 Quốc lộ 9, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 3200647512 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thức
Địa chỉ: Số 164 Quốc lộ 9, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC LƯƠNG PHÁT

Mã số thuế: 3200644046 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳnh Như
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LDA

Mã số thuế: 3200644007 - Đại diện pháp luật: Lê Doãn Xuân
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SNOW KHÁNH DUY

Mã số thuế: 3200642440 - Đại diện pháp luật: Trần Tấn Huy
Địa chỉ: 07 Hồ Bá Kiện, Khóm Duy Tân, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THẢO LINH PHÁT

Mã số thuế: 3200641888 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Thảo
Địa chỉ: Số 34 Lê Thế Tiết, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ÁNH QUYỀN

Mã số thuế: 3200641084 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Quyền
Địa chỉ: Số 104 Quốc Lộ 9, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DU LỊCH XANH QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200640972 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thạch
Địa chỉ: 01 Phan Đăng Lưu, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUYẾT TÂM PHÁT

Mã số thuế: 3200640556 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Tuyết
Địa chỉ: Khóm An Hà, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VƯƠNG TÂN PHÁT

Mã số thuế: 3200639857 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tân
Địa chỉ: Khóm Trung Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN OANH TÂM TIẾN

Mã số thuế: 3200639864 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Khóm Trung Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DŨNG PHÁT HUY

Mã số thuế: 3200639790 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Dũng
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỊNH PHÁT QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200639737 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tân
Địa chỉ: Khóm Tân Kim, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHƯƠNG HUẤN

Mã số thuế: 3200639180 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khương Huấn
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TUẤN BIN

Mã số thuế: 3200639092 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Lưu
Địa chỉ: Khóm Trung Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 68 LAO BẢO

Mã số thuế: 3200639102 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dương
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HƯNG PHÁT HÙNG

Mã số thuế: 3200639014 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Tú
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUANG MINH THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 3200638941 - Đại diện pháp luật: Trương Thế Minh
Địa chỉ: Khóm Tân Kim, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÀNH HUẾ PHÁT

Mã số thuế: 3200638902 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thành
Địa chỉ: Khóm Trung Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG AN THỊ TRẤN LAO BẢO

Mã số thuế: 3200638726 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hoà
Địa chỉ: 46 Nguyễn Gia Thiêu, khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC LONG TIẾN

Mã số thuế: 3200638684 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khương Long
Địa chỉ: Số 127 Quốc Lộ 9, Khóm Trung Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÒA ĐẠI TIẾN

Mã số thuế: 3200638571 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khương Thái
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN OANH THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 3200638589 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Hải
Địa chỉ: Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÂM NHÂN THIỆN

Mã số thuế: 3200638525 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khanh
Địa chỉ: Khóm Trung Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÂN KỲ PHƯỚC

Mã số thuế: 3200638204 - Đại diện pháp luật: Bạch Thanh Dũng
Địa chỉ: Số 41 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

Trước  123456 ... 9Sau

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SƠN MAI LINH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUY ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ATZ CONSTRUCTION

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NGỌC BÌNH AN

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG NDT

CÔNG TY TNHH SUAN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THIÊN LONG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO THĂNG

CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG NGỌC LÂM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUYỀN TRƯỞNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN THÀNH VINH

CÔNG TY TNHH NAM SƠN STAR

CÔNG TY TNHH STONE SUPPLY STUDIO

CÔNG TY TNHH BKH GREEN GARDEN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT QUÂN

CÔNG TY TNHH AVIO GROUP

CÔNG TY TNHH CYNAKA VINA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VAAN FAM

CÔNG TY TNHH CAN THIỆP VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC PHÚC TÂM AN

CÔNG TY TNHH QUANG MINH BUILDINGS

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẠNH TÀI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN HẢI MINH

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ VẬT TƯ GIA HƯNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DƯỢC PHẨM KHÔI

CÔNG TY TNHH KITRI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH VIÊN NGỌC QUÝ BẢO HÂN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP PHÚC THẮNG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DI TRÚ RED

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ĐẶNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ RAIN BOW

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÊ TOÀN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH ĐỨC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG LÂM VÕ

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH QUÍ

CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI KHÁNH NGÂN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DŨNG QUYỀN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THANH BÌNH 22

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP THÁI THỊNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM THUẬN PHÚ

CÔNG TY TNHH 1TV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAVI

CÔNG TY TNHH YOUNG CENTER

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH MINH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GREEN DOT TECHNOLOGIES

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG INOTECH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG KIM

CÔNG TY TNHH LÊ GIA LUẬT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐÌNH SANG

CÔNG TY TNHH ĐỨC PHƯỢNG TRƯỜNG SƠN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỌNG NHÂN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG VIỆT FOOD