Doanh nghiệp tại Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI AN SINH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902144116 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: khối Trung Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN DIỆN HOÀNG HÀ IQ

Mã số thuế: 2902141570 - Đại diện pháp luật: Lô Thị Hà
Địa chỉ: Khối Hồng Phong, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI DCS

Mã số thuế: 2902134573 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Cường
Địa chỉ: Khối Trung Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÙY NGUYỆT

Mã số thuế: 2902133562 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thùy
Địa chỉ: Khối Bản Bon, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH BẢO HÂN EXPRESS

Mã số thuế: 2902119430 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Huy
Địa chỉ: Khối Cỏ Nong, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH TKV NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902116020 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN XUÂN KHẢI
Địa chỉ: Khối Đông Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QCQ

Mã số thuế: 2902108774 - Đại diện pháp luật: Hà Phú Quý
Địa chỉ: Khối Đông Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2902085774 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Thắng
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Lợi, khối Nam Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINH QUANG NA

Mã số thuế: 2902071997 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN BÌNH
Địa chỉ: Khối Tây Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÊ NHẬT KHANG

Mã số thuế: 2902070383 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Quân
Địa chỉ: Khối Trung Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ DINH DƯỠNG TRỌNG THÁI

Mã số thuế: 2902066796 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Thái
Địa chỉ: Khối Nam Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH AN

Mã số thuế: 2902053451 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Phương
Địa chỉ: Khối Bản Bon, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TÂY SƠN

Mã số thuế: 2902053035 - Đại diện pháp luật: Quang Văn Trình
Địa chỉ: Khối Cỏ Nông, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG DŨNG AN PHÚ

Mã số thuế: 2902052747 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Dũng
Địa chỉ: Khối Tây Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2902047419 - Đại diện pháp luật: Sầm Thị Thanh
Địa chỉ: Khối Tây Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2902047426 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Sơn
Địa chỉ: Khối Tây Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

HUYỆN ĐOÀN HUYỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2902047440 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiệp
Địa chỉ: Khối Tây Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2902047433 - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Dũng
Địa chỉ: Kim Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH TM-DV VƯỢNG PHÁT

Mã số thuế: 2902039231 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Vương
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LONG THỊNH

Mã số thuế: 2901989720 - Đại diện pháp luật: Doãn Văn Vinh
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH NHÂN TRUNG

Mã số thuế: 2901986649 - Đại diện pháp luật: Châu Quang Nhân
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CHINH LAI

Mã số thuế: 2901979306 - Đại diện pháp luật: Hồ Đình Công
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH LÂM KHANG

Mã số thuế: 2901974298 - Đại diện pháp luật: Lang Thị Kim
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901972276 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bốn
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901972251 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bốn
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901972283 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bốn
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901972269 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bốn
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ THƯƠNG MẠI BẢO KHANG

Mã số thuế: 2901971843 - Đại diện pháp luật: Hoàng Lê Quỳnh
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NHƯ

Mã số thuế: 2901962817 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bé
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ D&D

Mã số thuế: 2901956330 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Anh
Địa chỉ: Nhà ông Đặng Quang Tám, khối 9, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ TIÊN PHONG XANH

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN TUYẾN

CÔNG TY TNHH GARA THIÊN AN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẮK AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VŨ MÔN TÂY NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EASTWOOD NÔNG TRƯỜNG XANH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN THANH BÌNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC TÂM GROUP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TUẤN LONG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯƠNG LONG ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV EHOME TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN THỊNH

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN HÙNG ANH PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV LÊ DŨNG TECHNOLOGY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN GROUP

CÔNG TY TNHH ALLELU

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TRUNG KIÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ QUANG NGHIÊM

CÔNG TY TNHH DIAMOND MOUNTAIN DAKNONG

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN NƯỚC AN PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV GỖ CƯỜNG ANH

CÔNG TY TNHH HẠT VÀNG VIỆT

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ ĐẠT DUY

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH SX TM DV VT HẢI MINH TRANG

CÔNG TY TNHH HTT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV LONG THUỶ KRÔNG NÔ

CÔNG TY TNHH NGÔ THÁM

CÔNG TY TNHH MTV XNK-TM-DV THIỆN NHÂN

CÔNG TY TNHH KSM KIẾN ĐỨC

CÔNG TY TNHH GROUP HƯNG NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH QUẢNG ĐỨC 48

CÔNG TY TNHH MINH THÁI ĐẮK SONG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LÂM ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH NGUYỄN VŨ ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH AN SINH THÙY LINH

CÔNG TY TNHH D&G DAKNONG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THUẬN PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV TÁM NGHĨA THU

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN THOAN TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH TMDV XD ĐẠI LỘC TN

CÔNG TY TNHH MINH HÀ ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HT STONE

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC CHÍNH MINH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI H-HOUSE