Doanh nghiệp tại Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 36

Mã số thuế: 3200481190 - Đại diện pháp luật: Dương Hiệu
Địa chỉ: Khóm Phú Thị, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHẤT TÂM

Mã số thuế: 3200477469 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Tú
Địa chỉ: Đường Lê Duẫn, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

TRẬM Y TẾ THỊ TRẤN HỒ XÁ

Mã số thuế: 3200475912 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thiết
Địa chỉ: Khóm Lao Động, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH LINH

Mã số thuế: 3200474274 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Minh
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TIN HỌC CƯỜNG QUỐC

Mã số thuế: 3200456500 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Đường Trần Phú, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG THÁI

Mã số thuế: 3200450153 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Huy
Địa chỉ: Số 234/5 Trần Phú, Khóm Lao Động, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG LONG TIẾN

Mã số thuế: 3200431471 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tiến
Địa chỉ: Khóm đoàn kết, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LÝ CƯƠNG

Mã số thuế: 3200429218 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cương
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI ĐỨC CORP

Mã số thuế: 3200429232 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hảo
Địa chỉ: Khóm Đoàn Kết, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG LỢI

Mã số thuế: 3200427605 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thành
Địa chỉ: Khóm Thắng Lợi, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

UBND THỊ TRẤN HỒ XÁ

Mã số thuế: 3200397527 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hảo
Địa chỉ: Khóm 4, thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CHI NHÁNH VP ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN VĨNH LINH

Mã số thuế: 3200390909 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huyền Trân Công Chúa, thị trấn hồ xá, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

VAN PHÒNG UBND HUYỆN VĨNH LINH

Mã số thuế: 3200390916 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm Thành Công, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG

Mã số thuế: 3200390930 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm Vĩnh Quang, thị trấn hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN VĨNH LINH

Mã số thuế: 3200390585 - Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Thịnh
Địa chỉ: Thị Trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH

Mã số thuế: 3200390634 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Đào
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ QUÝ ĐÔN

Mã số thuế: 3200390070 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chiến Thắng
Địa chỉ: Khóm Hải Phúc, thị trấn hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

Mã số thuế: 3200389678 - Đại diện pháp luật: Trương Sỹ Bình
Địa chỉ: Thị Trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Mã số thuế: 3200388522 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Cải
Địa chỉ: Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

PHÒNG NÔNG NGHỊÊP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĨNH LINH

Mã số thuế: 3200388554 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Phán
Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

PHÒNG Y TẾ HUYỆN VĨNH LINH

Mã số thuế: 3200388561 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TỔNG HỢP HUYỆN VĨNH LINH

Mã số thuế: 3200388610 - Đại diện pháp luật: Đặng Hữu Thể
Địa chỉ: Đường Cao Bá Quát, thị trấn hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Mã số thuế: 3200388593 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Vinh
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

Mã số thuế: 3200388730 - Đại diện pháp luật: Cao Tất Hùng
Địa chỉ: Đường Trần Phú, thị trấn hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LINH LINH

Mã số thuế: 3200385994 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Ngư
Địa chỉ: Khóm Lao Động, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Mã số thuế: 3200385923 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Gái
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

BAN QUẢN LÝ CHỢ HUYỆN VĨNH LINH

Mã số thuế: 3200385916 - Đại diện pháp luật: Lê Lợi
Địa chỉ: Khóm Hữu Nghị, thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TIẾN LONG

Mã số thuế: 3200366335 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Vĩnh
Địa chỉ: Khóm Thành Công, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI PHONG

Mã số thuế: 3200356898 - Đại diện pháp luật: Dương Đại Phong
Địa chỉ: Số 280 Lê Duẩn, Khóm Nam Hải, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG BÁCH

Mã số thuế: 3200345423 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long
Địa chỉ: Đường Chu Văn An, khóm Đoàn Kết, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ITC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG DUNG

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VŨ NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CKTECH

CÔNG TY TNHH INVI YOGA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG QUANG THƯỞNG

CÔNG TY TNHH MAI NGÂN HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẮNG KIM LOAN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LONG VŨ

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG DỊCH VỤ Y TẾ THIÊN PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU IVINCIEXPRESS

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC BẢO AN GIANG

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ PHƯƠNG ĐÔNG

CÔNG TY TNHH TM DV THỦY CHỢ GẠO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚC KHANG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÂN ANH BARIS

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ VIỆT THÔNG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLFBIT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QT NHÂN PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VSMED

CÔNG TY TNHH TM DV XNK HNH

CÔNG TY TNHH NAPOWIN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐẤT LÀNH

CÔNG TY TNHH DASALA

CÔNG TY TNHH LUX OFFICE

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁI NGỌC

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG MINH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ KTS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI VÂN

CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ VÕ NGỌC SƠN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢI NHUẬN

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC HÙNG TIẾN PHÁT

CÔNG TY TNHH JOB24H SG

CÔNG TY TNHH NHỰA PHÙNG GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT TRƯỜNG XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN 4

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐO LƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY NGỌC HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ SỐ 1

CÔNG TY KỸ THUẬT ĐIỆN THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÍT HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I

VIỆN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIXEHA