Doanh nghiệp tại Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ LƯU VƯC SÔNG BẾN HẢI

Mã số thuế: 3200598632 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN VĨNH LINH

Mã số thuế: 3200597170 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIA LÂM

Mã số thuế: 3200594821 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: Khóm Lao Động, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÙNG THỊNH THÀNH

Mã số thuế: 3200591330 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương
Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH HẢI TUỆ

Mã số thuế: 3200588539 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tý
Địa chỉ: Số 39 Đường Hùng Vương, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 44

Mã số thuế: 3200578604 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Khóm Chợ Huyện, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG THANH LƯƠNG

Mã số thuế: 3200573476 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Chung
Địa chỉ: Hồ Xá, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHÂU THU QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200572232 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Châu
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Khóm Đoàn Kết, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG QUÂN WINDOWS

Mã số thuế: 3200572144 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Phượng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, khóm Thắng Lợi, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA BẢO QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200570002 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Lý
Địa chỉ: Số 202 Lê Duẩn, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG LINH LẬP

Mã số thuế: 3200569060 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Linh
Địa chỉ: Khóm Hữu Nghị, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NÔNG LÂM QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200565034 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hoàng
Địa chỉ: Khóm Lao Động, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM PHƯỚC THIỆN

Mã số thuế: 3200562097 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Phước
Địa chỉ: Lô số 8, Chợ chiều Hồ Xá, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC DŨNG

Mã số thuế: 3200562114 - Đại diện pháp luật: Hồ Tá Dũng
Địa chỉ: Chợ chiều Hồ Xá, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHƯỚC LỘC

Mã số thuế: 3200562178 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Lộc
Địa chỉ: Lô số 14-15 Chợ chiều Hồ Xá, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

NGUYỄN VĂN B

Mã số thuế: 3200559591 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Băn B
Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THANH NGHĨA HIẾU

Mã số thuế: 3200548920 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thanh
Địa chỉ: Khóm Nam Hải, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÊ HIỀN QUANG

Mã số thuế: 3200536964 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Đăng
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

NGUYỄN THỊ LÊ NY

Mã số thuế: 3200536900 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lê Na
Địa chỉ: Khóm 9, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐÔNG THUẬN QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200533240 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Long
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÂN ĐỊNH-LD

Mã số thuế: 3200526814 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Dĩnh
Địa chỉ: Khóm Hải Nghĩa, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ TỈNH

Mã số thuế: 3200509583 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tỉnh
Địa chỉ: Khóm Hữu Nghị, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHẤT ĐẠI PHÚ

Mã số thuế: 3200499871 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quý
Địa chỉ: Khóm Hữu Nghị, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC HỒNG QUÂN

Mã số thuế: 3200498839 - Đại diện pháp luật: Văn Đình Hồng
Địa chỉ: Khóm Thành Công, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG VĨNH LINH

Mã số thuế: 3200495436 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dưỡng
Địa chỉ: Đường Huyền Tân Công Chúa, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

VŨ THỊ HOA LÊ

Mã số thuế: 3200494746 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Hoa Lê
Địa chỉ: Khóm Hữu Nghị, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG AN THỊ TRẤN HỒ XÁ

Mã số thuế: 3200491600 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm hữu nghị, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG VĨNH LINH

Mã số thuế: 3200486872 - Đại diện pháp luật: Trần Phú Phiến
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

PHÒNG TƯ PHÁP

Mã số thuế: 3200486625 - Đại diện pháp luật: Thái Văn Mại
Địa chỉ: Khóm Thành Công, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

HẠT KIỂM LÂM VĨNH LINH

Mã số thuế: 3200486618 - Đại diện pháp luật: Thái Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

Trước  1... 345678 9Sau

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CIENCO 1

BÁO GIAO THÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CIENCO THÀNH ĐẠT

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG THĂNG LONG

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 4

TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP - CÔNG TY CỔ PHẦN

XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬN TẢI CHĂN NUÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI.

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY KINH DOANH CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC HÀ NỘI

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐƯỜNG BỘ 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

CÔNG TY CP CƠ KHÍ NGÔ GIA TỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 122 VĨNH THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 134

TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO DU LỊCH CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 240

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VÀ THƯƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 1

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 248 - CIENCO 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 - CIENCO1

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU NAM THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ KHÍ CẦU ĐƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 208

CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2

TT TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI ( CCTDI)

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34

CÔNG TY CP TƯ VẤN & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP