Doanh nghiệp tại Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO ĐA KIM THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601575708 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Hấn
Địa chỉ: Tổ dân phố Làng Lường, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN HOẠT CHẤT THIÊN NHIÊN NAPHAGO

Mã số thuế: 4601573147 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Thái
Địa chỉ: Số 343 Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH HÙNG HANH

Mã số thuế: 4601547771 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601537727 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Lan
Địa chỉ: Số 148 phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BÌNH LINH

Mã số thuế: 4601535046 - Đại diện pháp luật: Hoàng Huy Bình
Địa chỉ: Số nhà 92, Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601532101 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL-CCT VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601532133 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NTT-CCT VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601532126 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601532119 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ HOÀNG HUỆ

Mã số thuế: 4601521011 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Huệ
Địa chỉ: Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN TÚ

Mã số thuế: 4601507296 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Nghiêm
Địa chỉ: Số nhà 2, Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO - TRUYỀN THÔNG HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601495869 - Đại diện pháp luật: Nông Hùng Việt
Địa chỉ: Xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG AN HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601429464 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Hùng
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601345285 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Long
Địa chỉ: Xóm Cổ Rồng, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DƯỢC THẢO HÒA BÌNH

Mã số thuế: 0107893564 - Đại diện pháp luật: Bế Phương Nga
Địa chỉ: Số nhà 167, Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601330715 - Đại diện pháp luật: Đỗ Tuấn Dương
Địa chỉ: Xóm Làng Lường, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601326772 - Đại diện pháp luật: Hà Tài Tạo
Địa chỉ: Xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601303768 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thái
Địa chỉ: Xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VĨ ĐẠI THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601292587 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Vĩ
Địa chỉ: Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÒA ANH

Mã số thuế: 4601292266 - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Nguyên
Địa chỉ: Số 92, Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XURICA

Mã số thuế: 0107345423 - Đại diện pháp luật: Dương Bảo Yến
Địa chỉ: Số nhà 355, Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DACAM/DIOXIN HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601272728 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Bình
Địa chỉ: TT Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT HIỆP

Mã số thuế: 4601184415 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hảo
Địa chỉ: Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601172402 - Đại diện pháp luật: Lao Văn Thắng
Địa chỉ: Xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601166568 - Đại diện pháp luật: Ma Tiến Chiến
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601130554 - Đại diện pháp luật: Lao Văn Thắng
Địa chỉ: Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Mã số thuế: 4601126621 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: SN 158 - Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601124889 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ

Mã số thuế: 4601120034 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601031874 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ THANH ĐÀO

CÔNG TY CỔ PHẦN KIMLONGVINA

CÔNG TY TNHH SMART AND SIMPLE ENGINEERING

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIỂN ĐẢO VĂN LANG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG HK ARCHITECTURE

CÔNG TY TNHH XD AN PHÁT CG

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THƠM SOLAR

CÔNG TY TNHH FOLKS GROUP

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỨC PHÁT

CÔNG TY TNHH KESA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LẮP ĐẶT HOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN EDUSING VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM DV PP VƯƠNG KHANG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÉP NAM LONG

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ NHIỆT HÀ PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG HUY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AKI

CÔNG TY TNHH K2S VINA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH ANH PHÁT

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VĨNH PHÚ APARTMENT

CÔNG TY TNHH PIPI YB KOREA VINA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN ĐẠT TDC

CÔNG TY TNHH DOCA PET

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN DOTFTECH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH A&C EXPRESS

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TƯ VẤN LÁI XE GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KH2D

CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NỘI THẤT SÀI GÒN DC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FD MART

CÔNG TY TNHH TM & DV TIẾN THÀNH ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OMY

CÔNG TY TNHH TÔN VINAMAT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY LỢI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỒI XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN THE CELL

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HỒNG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIDAR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GỖ NHỰA SAO VIỆT

CÔNG TY TNHH MTV GIỚI ĐỊNH TUỆ

DNTN KINH DOANH XĂNG DẦU BẠCH TUYẾT

CÔNG TY TNHH CIZ

CÔNG TY TNHH KT HƯNG PHÚ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM ANNA

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM HOÀN HẢO

CÔNG TY TNHH HER VOICE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DỮ LIỆU TAGON

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NAHA

CÔNG TY TNHH CÂY XANH GIA VŨ ĐÀ NẴNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - GIẢI TRÍ - CHĂM SÓC - SẮC ĐẸP LÊ TÂM