Doanh nghiệp tại Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2902033825 - Đại diện pháp luật: Trần Vũ Hải
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH DƯƠNG NGUYÊN HUY

Mã số thuế: 2902021851 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Long
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGỌC ĐƯỜNG

Mã số thuế: 2902019612 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ngọ
Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ÂM THANH NHẠC CỤ HƯƠNG LINH

Mã số thuế: 2902018714 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Hương
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC TÀI TÂM ĐẠT

Mã số thuế: 2902018376 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tài
Địa chỉ: khối 5, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV KOREA CẦU GIÁT

Mã số thuế: 2901999408 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Phong
Địa chỉ: Tầng 3, nhà hàng Trường Xuân, khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-TX HOÀNG MAI-CCT BẮC NGHỆ I

Mã số thuế: 2901993082 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI -TX HOÀNG MAI-CCT KV BN1

Mã số thuế: 2901993117 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - TX HOÀNG MAI-CCT KV BẮC NGHỆ I

Mã số thuế: 2901993124 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

ÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - TX HOÀNG MAI-CCT KV BẮC NGHỆ I

Mã số thuế: 2901993131 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT FUNITURE

Mã số thuế: 2901992427 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thạch
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH LÊ ĐĂNG KIÊN

Mã số thuế: 2901985814 - Đại diện pháp luật: Lê Đăng Kiên
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH DV & TM LINH ANH

Mã số thuế: 2901982789 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Linh
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ KINH DOANH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ

Mã số thuế: 2901982764 - Đại diện pháp luật: Hồ Hữu Đức
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂM TRÍ ĐỨC

Mã số thuế: 2901982531 - Đại diện pháp luật: Trần Huy Thắng
Địa chỉ: Tổ dân phố số 5 - Khối 6, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THẮNG HOÀNG

Mã số thuế: 2901981471 - Đại diện pháp luật: Phan Xuân Thắng
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG THÁI NGUYÊN BÌNH

Mã số thuế: 2901981714 - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Thái
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HẢI HOÀI

Mã số thuế: 2901980830 - Đại diện pháp luật: Hồ Xuân Hải
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SAO.IT

Mã số thuế: 2901980220 - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Uy
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901979923 - Đại diện pháp luật: Đậu Đức Năm
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH K.BOSE AUDIO

Mã số thuế: 2901978870 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tình
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901975340 - Đại diện pháp luật: Hồ Anh Thắng
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH GAME VIỆT QL

Mã số thuế: 2901975076 - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Việt
Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901972371 - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Công
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐƯỜNG VƯƠNG

Mã số thuế: 2901969273 - Đại diện pháp luật: Mạnh Hùng Vương
Địa chỉ: Nhà ông Mạnh Hùng Vương, khối 6, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRÚC LINH

Mã số thuế: 2901967117 - Đại diện pháp luật: Bùi Đăng Cường
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901964613 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901964620 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901964645 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901964596 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DIVITE

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT MG

CÔNG TY CỔ PHẦN CLASSBUS

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU NGHỊ HÒA BÌNH

DNTN XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP THIỆN TRÍ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÕ TÒNG

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ BÌNH MINH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG TRUNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC VĨNH

CÔNG TY TNHH TMDV HỮU HÀ

CÔNG TY TNHH MTV HUY HOÀNG QT

CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP KIM HƯNG VƯỢNG

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐÀNG

CÔNG TY TNHH TM DV XNK ANH QUỐC NAM

CÔNG TY TNHH MTV TMSX TOÀN HƯNG PHÁT - MỸ PHƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XD VÀ VT MINH ĐỨC

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT NGUYÊN AN

CÔNG TY TNHH VIETHILL

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH THUẾ ORBITAL

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QHA COOK

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG KIÊN TRUNG

CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ BLUE SKY

CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA THÀNH VINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ORANGE

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG THIÊN PHÚC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ MAI ANH ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HƯNG LONG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TM THÀNH VINH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ DU LỊCH LINH CHI

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MINH TÂM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 2TP

CÔNG TY TNHH SÀI THÀNH MEDICAS

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI MAPLE CARE

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ NANO AG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC NHÀ HÀNG TÂY ĐÔ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH JUMPANAM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HTT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ DƯỢC I-MAPS

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÔN THÉP ĐẠT PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAVION

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TEESTUDIO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GPS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LẬP TIẾN

CÔNG TY TNHH SMILEGATE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH Y218

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT AN TÍN

CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG TRÁI CÂY HOA TƯƠI KIẾN TƯỜNG

CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN THANH HÀ