Doanh nghiệp tại Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG BẮC

Mã số thuế: 4600205694 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thọ Vĩnh
Địa chỉ: Số 312A - đường Lương Ngọc Quyến - T6 - phường Đồng Quang, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI GANG THÉP

Mã số thuế: 4600205052 - Đại diện pháp luật: Lê Quý Dương
Địa chỉ: 9/1, đường CMT8, P. Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

SỞ XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600204549 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Khánh
Địa chỉ: Đường DTM - Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

BÁO THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600204210 - Đại diện pháp luật: Phan Hữu Minh
Địa chỉ: Đường Nha Trang, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HÒA BỈ

Mã số thuế: 4600204203 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

HTX CAO CẤP GÒ HÀN CỬU LONG

Mã số thuế: 4600203908 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 528, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CƠ SỞ TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ, CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600203898 - Đại diện pháp luật: Lại Tiến Đức
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ CHỢ THỊ TRẤN TRẠI CAU

Mã số thuế: 4600203577 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn trại cau - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

PHÒNG KẾ HOẠCH MÔI TRƯỜNG ĐỒNG HỶ

Mã số thuế: 4600203591 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Chùa hang, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VĂN HÁN

Mã số thuế: 4600203344 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Văn hán - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Văn Hán, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

SỞ VĂN HOÁ THÔNG TIN TỈNH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600203337 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 19 đường nha trang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KHE MO

Mã số thuế: 4600203270 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khe mo - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN SÔNG CẦU

Mã số thuế: 4600203369 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Sông cầu - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Thị trấn Sông Cầu, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN LỢI

Mã số thuế: 4600203351 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân lợi - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LINH SƠN

Mã số thuế: 4600203383 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chu Việt
Địa chỉ: Xóm Làng Phan, Xã Linh Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG SƠN

Mã số thuế: 4600203376 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quang sơn - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CÂY THỊ

Mã số thuế: 4600203400 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cây thị - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Cây Thị, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP TIẾN

Mã số thuế: 4600203390 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hợp tiến - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Hợp Tiến, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

PHÒNG GIAO THÔNG CN - XÂY DỰNG ĐỒNG HỶ

Mã số thuế: 4600203432 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân huyện, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ CHỢ CHÙA HANG

Mã số thuế: 4600203425 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Chùa hang, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỒNG HỶ

Mã số thuế: 4600203418 - Đại diện pháp luật: Tống Hoàng Đan
Địa chỉ: Thị trấn Chùa hang - Thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

HẠT KIỂM LÂM ĐỒNG HỶ

Mã số thuế: 4600203464 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn chùa hang, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐỒNG HỶ

Mã số thuế: 4600203457 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Dung
Địa chỉ: Thị Trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH ĐỒNG HỶ

Mã số thuế: 4600203489 - Đại diện pháp luật: Đỗ Danh Huân
Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

PHÒNG TƯ PHÁP ĐỒNG HỶ

Mã số thuế: 4600203471 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ CHỢ NAM HOÀ

Mã số thuế: 4600203506 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chợ Nam hoà, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG AN HUYỆN ĐỒNG HỶ

Mã số thuế: 4600203496 - Đại diện pháp luật: Bùi Công Trường
Địa chỉ: Thị trấn chùa hang, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ CHỢ XÃ VĂN HÁN

Mã số thuế: 4600203513 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chợ Văn Hán, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ CHỢ HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 4600203538 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chợ Hoà bình, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ CHỢ XÃ KHE MO

Mã số thuế: 4600203520 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chợ Khe mo, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO BÌNH MINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG G8

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN THẾ HỆ MỚI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI SAO VIỆT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM H.I.K.I.D

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TẦM NHÌN MỚI

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUÂN TRANG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VÀ XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

AGRONOMES & VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES (AVSF)

DỰ ÁN VIE 02/001 - SEDEMA

CÔNG TY TNHH TAKA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT A & T

TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP ĐÔNG NAM Á

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC PHÚC THÀNH

VIỆN QUY HOẠCH VÀ KỸ THUẬT GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

TRUNG TÂM TƯ VẤN TÂM LÝ - GIÁO DỤC TRẺ EM

OPERATION SMILE

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM LEAKLESS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỮU VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỄN ĐÔNG

CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH TRANG LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA PHƯỢNG

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO MINH NGHĨA

CÔNG TY TNHH KORITA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI YẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NÔNG SẢN HÀ NỘI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH HÙNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI THĂNG LONG

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN THÁI DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VÀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ÂU VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SEIKI

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT QUANG "CẤP LẠI MÃ SỐ DOANH NGHIỆP TỪ ĐKKD SỐ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT DŨNG

VIỆN NĂNG LƯỢNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TID HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỐNG ĐỒNG ATD

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH VÀ DỊCH VỤ OPENSA

TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CERATEC