Doanh nghiệp tại Thái Nguyên

HTX CAO CẤP GÒ HÀN CỬU LONG

Mã số thuế: 4600203908 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 528, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CƠ SỞ TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ, CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600203898 - Đại diện pháp luật: Lại Tiến Đức
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ CHỢ THỊ TRẤN TRẠI CAU

Mã số thuế: 4600203577 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn trại cau - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

PHÒNG KẾ HOẠCH MÔI TRƯỜNG ĐỒNG HỶ

Mã số thuế: 4600203591 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Chùa hang, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VĂN HÁN

Mã số thuế: 4600203344 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Văn hán - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Văn Hán, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

SỞ VĂN HOÁ THÔNG TIN TỈNH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600203337 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 19 đường nha trang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KHE MO

Mã số thuế: 4600203270 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khe mo - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN SÔNG CẦU

Mã số thuế: 4600203369 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Sông cầu - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Thị trấn Sông Cầu, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN LỢI

Mã số thuế: 4600203351 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân lợi - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LINH SƠN

Mã số thuế: 4600203383 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chu Việt
Địa chỉ: Xóm Làng Phan, Xã Linh Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG SƠN

Mã số thuế: 4600203376 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quang sơn - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CÂY THỊ

Mã số thuế: 4600203400 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cây thị - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Cây Thị, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP TIẾN

Mã số thuế: 4600203390 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hợp tiến - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Hợp Tiến, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

PHÒNG GIAO THÔNG CN - XÂY DỰNG ĐỒNG HỶ

Mã số thuế: 4600203432 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân huyện, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ CHỢ CHÙA HANG

Mã số thuế: 4600203425 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Chùa hang, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỒNG HỶ

Mã số thuế: 4600203418 - Đại diện pháp luật: Tống Hoàng Đan
Địa chỉ: Thị trấn Chùa hang - Thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

HẠT KIỂM LÂM ĐỒNG HỶ

Mã số thuế: 4600203464 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn chùa hang, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐỒNG HỶ

Mã số thuế: 4600203457 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Dung
Địa chỉ: Thị Trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH ĐỒNG HỶ

Mã số thuế: 4600203489 - Đại diện pháp luật: Đỗ Danh Huân
Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

PHÒNG TƯ PHÁP ĐỒNG HỶ

Mã số thuế: 4600203471 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ CHỢ NAM HOÀ

Mã số thuế: 4600203506 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chợ Nam hoà, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG AN HUYỆN ĐỒNG HỶ

Mã số thuế: 4600203496 - Đại diện pháp luật: Bùi Công Trường
Địa chỉ: Thị trấn chùa hang, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ CHỢ XÃ VĂN HÁN

Mã số thuế: 4600203513 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chợ Văn Hán, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ CHỢ HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 4600203538 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chợ Hoà bình, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ CHỢ XÃ KHE MO

Mã số thuế: 4600203520 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chợ Khe mo, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TRẠI CAU

Mã số thuế: 4600203552 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Trại cau - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ CHỢ MINH LẬP

Mã số thuế: 4600203545 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chợ Minh lập, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

TRUNG TÂM Y TẾ ĐỒNG HỶ

Mã số thuế: 4600203584 - Đại diện pháp luật: Đinh Khắc Dũng
Địa chỉ: P. Chùa Hang, Phường Chùa Hang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

SỞ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

Mã số thuế: 4600202527 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 4- Đ.CMT8, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600202534 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thành phố Thái nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HƯNG PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO THÁI DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ HÌNH ẢNH THỜI ĐẠI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN HIÊN

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM AIG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MINH HOÀNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ GIA LINH

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MỸ NGHỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI

CÔNG TY CP CÔNG TY CỔ PHẦN S.K.Y

DỰ ÁN HỢP PHẦN 5 "NGHIÊN CỨU KHỐI DOANH NGHIỆP"

DA" TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU PT VÀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CỦA VIỆN NCQLKTTW (CIEM)-GIAI ĐOẠN 2"

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN THẢO ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AN NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GIẢI TRÍ AN BÌNH MAI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI HOÀNG LINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI DƯƠNG XANH

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI QUYẾT THẮNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NGUYÊN HỒNG

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYÊN LIỆU KHOÁNG SẢN HOÀNG ĐẠI LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ XÂY DỰNG VẠN HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚ HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ THĂNG LONG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HÀ THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 7

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI C.I.P

CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI VIỆT

DNTN DŨNG LIÊN

VPĐD CỦA TỔ CHỨC GRET

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHONG

VPĐD THƯỜNG TRÚ CÔNG TY KUKDONG ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO.LTD. TẠI HÀ NỘI

SAVE THE CHILDREN JAPAN (SCJ)

CÔNG TY TNHH ĐÁ VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LỬA VIỆT

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HÀ THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ GIAO THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIA HƯNG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ THỰC PHẨM NAM QUỐC

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ

VPĐD TỔ CHỨC M.C.N.V TẠI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG PHƯƠNG ĐÔNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NISSEI ELECTRIC HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÀI ĐỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & XÂY DỰNG LONG BIÊN

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀ PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM BA ĐÌNH