Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Số 2 Là Gì?

Đăng bởi: Nguyễn Thu Hà | 20:29 - 19/08/2021

Bạn đang muốn biết phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gì? Điểm khác nhau giữa phiếu số 2 và phiếu số 1 là như thế nào? Bài viết sau sẽ giải đáp cho bạn đọc.

Hiện nay, nhu cầu muốn xin lý lịch tư pháp ngày một gia tăng. Trong đó có hai loại phiếu lý lịch tư pháp và rất nhiều người sẽ gặp phải khó khăn khi lựa chọn sao cho phù hợp. Vì mỗi loại phiếu lại được dùng cho những mục đích và quy định về nội dung là khác nhau. Vậy phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gì? Nội dung của nó ra sao. Hãy cùng tncnonline.com.vn đi tìm hiểu các nội dung chính xoay quanh vấn đề này bạn nhé!

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gì

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gì

Lý lịch tư pháp là gì?

Trước khi tìm hiểu về phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gì? Chúng ta đi tìm hiểu qua về lý lịch tư pháp. Tại khoản 4 điều 2 của luật lý lịch tư pháp có quy định: “Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý về dữ liệu, cơ sở lý lịch tư pháp ban hành. 

Nó có giá trị giúp chứng minh cho cá nhân có hoặc không có án tích, không bị cấm hay bị cấm về đảm nhiệm chức vụ, quản lý doanh nghiệp, thành lập hợp tác xã. Trong các trường hợp hợp tác xã, doanh nghiệp bị Tòa án tuyên bố phá sản.”

Theo đó, phiếu lý lịch tư pháp là loại tài liệu do chính Sở Tư pháp hoặc do Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia ban hành. Ở đó cung cấp những thông tin giúp chứng minh một người không hay có bản án, án tích, các quyết định xử phạt từ chính Tòa án. Có hoặc không bị cấm về đảm nhiệm những chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, công ty. 

Trong trường hợp doanh nghiệp, công ty bị Tòa án tuyên bố phá sản. Có 02 loại phiếu dành cho lý lịch tư pháp và nó phân biệt với nhau rất rõ ràng. Dựa trên nội dung thể hiện của t phiếu đó, cụ thể là:

 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Giúp chứng minh cho cá nhân

Giúp chứng minh cho cá nhân 

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gì?

Vậy phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gì? Theo nội dung của phiếu lý lịch tư pháp số 2 quy định trong Điều 43 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 và bộ Thông tư 13/2011/TT-BTP. Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2 bao gồm 3 nội dung chính, cụ thể là:

Phiếu Lý lịch Tư pháp số 2 là một mẫu phiếu cấp cho các cơ quan tiến hành tố tụng. Bao gồm Viện kiểm sát, công an và Tòa án hoặc nó cấp theo yêu cầu của chính cá nhân. Nhằm cho người đó nắm được đầy đủ nội dung về Lý lịch Tư pháp của chính bản thân mình theo quy định trong khoản 2 Điều 7 về Luật Lý lịch Tư pháp.

Mẫu phiếu cấp cho các cơ quan tiến hành tố tụng

Mẫu phiếu cấp cho các cơ quan tiến hành tố tụng

Nội dung phiếu lý lịch tư pháp số 2

Trong bài phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gì chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về nội dung của phiếu số 2 bao gồm:

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gì bao gồm những nội dung sau: Họ và tên, giới tính, nơi sinh, quốc tịch, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, họ, tên mẹ, cha, vợ, chồng của chính người đã được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Xem thêm:

"Tìm Hiểu" Hoán Đổi Cổ Phiếu Là Gì? Cập Nhật 2021

Trái Phiếu Là Gì? "Từ A-Z" Đặc Điểm, Phân Loại Trái Phiếu

Tình trạng án tích

Đối với người mà không bị kết án thì trong phiếu sẽ phải ghi là “không có án tích”.

Đối với những người đã bị kết án thì phải ghi đầy đủ về án tích đã được xoá. Thời gian được xóa án tích và thời gian án tích chưa được xoá. Cụ thể về ngày, tháng, năm tuyên án, Toà án đã tuyên bản án, số bản án, tội danh, hình phạt chính, điều khoản luật được áp dụng, hình phạt bổ sung, án phí, nghĩa vụ dân sự có trong bản án,  tình trạng thi hành bản án. Lưu ý, trong trường hợp người bị kết án bằng những bản án khác nhau, thì toàn bộ thông tin về án tích của người bị kết án đều được ghi theo trình tự thời gian.

Thông tin cấm đảm nhiệm mọi chức vụ

Đối với người không cấm về  đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo đúng quyết định tuyên bố khi phá sản thì sẽ ghi là “không bị cấm đảm nhiệm về chức vụ, quản lý, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã”.

Đối với người đã bị cấm đảm nhiệm mọi chức vụ, quản lý, thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp theo quyết định khi tuyên bố phá sản. Thì sẽ ghi là chức vụ bị cấm đảm nhiệm và thời hạn không được quản lý, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã.

Cách ghi mục này đều được quy định trong Thông tư 13/2011/TT-BTP, cụ thể là:

Đối với người đã được cấp Phiếu lý lịch tư pháp mà không bị cấm đảm nhiệm về chức vụ, quản lý, thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp thì ghi: “Không bị cấm đảm nhiệm về chức vụ, quản lý, thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp”. Những ô, cột nằm trong mục này sẽ không phải ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp.

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân

Trường hợp người cấp Phiếu lý lịch tư pháp mà bị cấm đảm nhiệm về chức vụ, quản lý, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã thì cần ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm và thời hạn không được phép quản lý, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã.

Lưu ý, thông tin về cấm mọi đảm nhiệm chức vụ, quản lý, thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp được ghi theo thứ tự về thời gian đã cập nhật thông tin. Toàn bộ nội dung thông tin về cấm các đảm nhiệm chức vụ, quản lý, thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp ghi theo quyết định chính tuyên bố phá sản của Tòa án.

Lý lịch tư pháp số 1 & 2 khác nhau như thế nào?

Đối tượng

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 được cấp theo yêu cầu của:

 • Công dân Việt Nam.
 • Người nước ngoài đang hoặc đã cư trú tại Việt Nam.
 • Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị và xã hội.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gì được cấp theo yêu cầu của:

 • Cơ quan tiến hành tố tụng.
 • Cá nhân.

Mục đích

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 mục đích phục vụ công tác quản lý về nhân sự. Cad hoạt động đăng ký thành lập kinh doanh, quản lý hợp tác xã, doanh nghiệp.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dùng để phục vụ công tác truy tố, điều tra, xét xử. Nhằm người yêu cầu cấp phát Phiếu lý lịch tư pháp số 2 sẽ biết được nội dung trong lý lịch tư pháp của mình.

Nội dung

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 

 • Trong phần án tích phiếu sẽ ghi những án tích chưa được xóa và các án tích đã được xóa sẽ không ghi:
 • Đối với người đã được xoá án tích và thông tin cụ thể về việc xóa án tích đều cập nhật trong Lý lịch tư pháp thì ghi là “không có án tích”;
 • Đối với người đã được đại xá và thông tin cụ thể về việc đại xá được cập nhật trong Lý lịch tư pháp thì ghi là “không có án tích”.
 • Thông tin cấm đảm nhiệm chức vụ, quản lý, thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp chỉ được ghi vào phiếu khi cá nhân, tổ chức, cơ quan có yêu cầu.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2

 • Trong phần án tích của phiếu ghi đầy đủ những án tích, bao gồm án tích được xóa và án tích không được xóa:
 • Đối với người bị kết án thì phải ghi đầy đủ án tích đã được xóa hay chưa. Thời gian được xóa án tích, án tích mà chưa được xoá về ngày, tháng, năm tuyên án, Toà án tuyên bản án, số bản án, tội danh, điều khoản luật áp dụng, hình phạt, hình phạt bổ sung, án phí, nghĩa vụ dân sự có trong bản án và tình trạng thi hành án.
 • Trường hợp người bị kết án bằng những bản án khác nhau, thì toàn bộ thông tin về án tích được ghi theo trình tự thời gian.
 • Ghi đầy đủ các thông tin cấm đảm nhiệm về chức vụ, quản lý, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ghi đầy đủ các thông tin

Ghi đầy đủ các thông tin

Uỷ quyền

Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Cá nhân ủy quyền cho người khác khi làm thủ tục yêu cầu muốn cấp phát phiếu lý lịch tư pháp số 1:

 • Việc ủy quyền phải lập thành văn bản.
 • Trường hợp người yêu cầu muốn cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải là cha, mẹ, chồng, vợ, con của người cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì sẽ không cần văn bản ủy quyền.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cá nhân muốn xin cấp phát phiếu lý lịch tư pháp số 2 đều phải trực tiếp thực hiện các thủ tục mà không được ủy quyền dành cho người khác.

Qua bài viết đã giúp các bạn có những thông tin hữu ích về phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gì. Hãy lựa chọn chúng tôi khi bạn cần. Nếu còn điều gì thắc mắc và băn khoăn hãy truy cập website: tncnonline.com.vn để được tư vấn miễn phí bạn nhé.

Bài viết cùng chuyên mục:

Hoán Đổi Cổ Phiếu Là Gì?
Hoán Đổi Cổ Phiếu Là Gì?Bạn đang muốn biết hoán đổi cổ phiếu là gì? Cách thức và điều kiện để hoán đổi nó ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp các thắc mắc trên.
Trái Phiếu Chuyển Đổi Là Gì?
Trái Phiếu Chuyển Đổi Là Gì?Bạn đang tìm hiểu về trái phiếu chuyển đổi. Vậy cụ thể trái phiếu chuyển đổi là gì? Những quy định nào liên quan đến trái phiếu chuyển đổi mà bạn cần nắm rõ?
Hoán Đổi Cổ Phiếu Là Gì?
Hoán Đổi Cổ Phiếu Là Gì?Bạn đang muốn biết hoán đổi cổ phiếu là gì? Cách thức và điều kiện để hoán đổi nó ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp các thắc mắc trên.  
Cổ Phiếu Là Gì?
Cổ Phiếu Là Gì?Cổ phiếu là gì? Có những loại nào? Những điểm nên lưu ý trước khi bạn đầu tư cổ phiếu là gì? Nếu bạn đang chưa nắm rõ hãy click ngay vào bài viết.  
Đầu Tư Chứng Khoán Là Gì?
Đầu Tư Chứng Khoán Là Gì? Đầu tư chứng khoán là gì? TNCNonline giúp bạn hiểu hơn về khái niệm này và cung cấp từ a - z lưu ý quan trọng khi đầu tư chứng khoán. Mời tham khảo!      
Môi Giới Chứng Khoán Là Gì?
Môi Giới Chứng Khoán Là Gì?Sự phát triển của thị trường chứng khoán tại Việt Nam kéo theo dịch vụ môi giới chứng khoán đang rất có tiềm năng. Vậy môi giới chứng khoán là gì? Cùng tham khảo bài viết dưới đây.      
Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Là Gì?
Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Là Gì?Đầu tư chứng khoán đang ngày càng được nhiều người biết đến và đi theo con đường này. Bạn đã hiểu hết về quỹ đầu tư chứng khoán hay chưa? Quỹ đầu tư chứng khoán là gì?      
Thị Trường Chứng Khoán Là Gì?
Thị Trường Chứng Khoán Là Gì?Chứng khoán là một trong những loại hình đầu tư hấp dẫn được đông đảo mọi người quan tâm và tham gia. Vậy thị trường chứng khoán là gì? Có nên đầu tư vào thị trường chứng khoán hay không?                


Bài Viết Mới Nhất

Lương Bao Nhiêu Thì Phải Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân?
Lương Bao Nhiêu Thì Phải Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân?Đối tượng lao động sẽ phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân nếu mức lương đạt tới mức nhất định theo quy định của pháp luật. Vậy theo quy định của pháp luật thì mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân, cách tính mức đóng thuế tương ứng với thu nhập như thế nào? Hãy để TNCNonline giải đáp các thắc mắc này giúp bạn nhé.
Đối Tượng Nào Được Giảm Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân?
Đối Tượng Nào Được Giảm Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân?Các khoản giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân là rất quan trọng, đặc biệt nếu các khoản giảm trừ gia cảnh áp dụng trong kỳ tính thuế năm 2022 được điều chỉnh, vì chúng giúp đối tượng nộp thuế giảm số thuế. TNCNonline sẽ giúp đối tượng đọc giải đáp câu hỏi đối tượng nào được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân vào năm 2022.
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá NhânHiện nay theo quy định có rất nhiều mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Chẳng hạn như: quyết toán thuế thu nhập cá nhân, khai thuế thu nhập cá nhân, khấu trừ thuế TNCN…Vậy bạn cần dùng mẫu tờ khai thuế nào cho phù hợp với mục đích sửa dụng? Bài viết dưới đây của TNCNonline sẽ giới thiệu những mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất cho từng trường hợp cụ thể
Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Cá NhânMỗi người tham gia lao động và ký hợp đồng lao động có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hàng năm. Tuy nhiên, bạn có thể đã phải trả nhiều khoản thuế hơn bạn nên trả. Do đó, người lao động có thể yêu cầu hoàn lại tiền. Hãy theo dõi các bài viết dưới đây của TNCNonline để hiểu rõ thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2022. 
Thông Tin Biểu Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Thông Tin Biểu Thuế Thu Nhập Cá NhânCác vấn đề chung về thuế, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân thường rất phức tạp. Để bạn đọc dễ dàng tham khảo khi tính thuế thu nhập cá nhân qua mạng, admin của TNCNonline sẽ giới thiệu biểu thuế thu nhập cá nhân mới nhất (dựa trên luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi thuế thu nhập, Luật sửa đổi/bổ sung một số điều của các Luật về thuế).