Hoán Đổi Cổ Phiếu Là Gì?

Đăng bởi: Nguyễn Thu Hà | 20:34 - 19/08/2021

Bạn đang muốn biết hoán đổi cổ phiếu là gì? Cách thức và điều kiện để hoán đổi nó ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp các thắc mắc trên.

Thị trường cổ phiếu đã trải qua nhiều thăng trầm về lịch sử thị trường tài chính. Nhưng, các lợi ích từ việc đầu tư cho cổ phiếu mang lại chưa bao giờ bị thay đổi. Đó là các thay đổi cần có, giúp cho những nhà đầu tư hiểu thêm toàn bộ về thị trường cổ phiếu cũng như các rủi ro mà nó có thể mang lại. Vậy, hoán đổi cổ phiếu là gìHồ sơ để hoán đổi bao gồm những thủ tục nào? Hãy cùng tncnonline.com.vn đi tìm hiểu các nội dung chính xoay quanh vấn đề này bạn nhé!

Hoán đổi cổ phiếu là gì

Khái niệm hoán đổi cổ phiếu là gì?

Vậy hoán đổi cổ phiếu là gì? Theo Wikipedia tiếng Anh trong tài chính của doanh nghiệp, thì khái niệm hoán đổi cổ phiếu có nghĩa là trao đổi một tài sản được dựa trên vốn của chủ sở hữu dành cho tài sản khác. Trong đó quá trình mua lại hoặc sáp nhập, hoán đổi cung cấp cơ hội để có thể thanh toán bằng chính cổ phiếu thay cho bằng tiền mặt. Xem giá sáp nhập và mua lại.

Cách thức thực hiện hoán đổi cổ phiếu

Căn cứ vào Điều 55 thuộc Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định các điều kiện như sau: Những trường hợp phát hành ra cổ phiếu để hoán đổi theo đúng  hợp đồng hợp nhất. Việc sáp nhập phải đăng ký và phát hành với Ủy ban kiểm tra Chứng khoán Nhà nước gồm:

Hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu dành cho số cổ đông bạn không xác định được. Hoặc là toàn bộ những cổ đông có trong công ty đại chúng khác.

Phát hành cho cổ phiếu mới để hoán đổi được cổ phiếu và phần vốn góp của công ty đại chúng.

Công ty đại chúng phát hành giá cổ phiếu để hoán đổi hoàn toàn cổ phiếu đang được lưu hành của công ty. Toàn bộ cổ phần, vốn góp của công ty đang trách nhiệm hữu hạn theo đúng hợp đồng sáp nhập.

Hoán đổi theo đúng hợp đồng hợp nhất

Điều kiện để hoán đổi cổ phiếu

 • Đảm bảo tuân thủ những điều kiện và việc thực hiện đầy đủ quy định liên quan tới trình tự, thủ tục mua bán công khai.
 • Có mức vốn điều lệ góp ở thời điểm đăng ký giao bán từ 10 tỷ đồng trở lên. Nó được tính theo giá trị mà ghi trên sổ kế toán.
 • Có phương án phát hành và sử dụng vốn thu từ đợt chào bán được hội đồng cổ đông thông qua.
 • Đảm bảo tuân thủ những quy định về tỷ lệ đã góp vốn và hình thức đầu tư. Nhưng trong  trường hợp người sở hữu nguồn cổ phiếu trong công ty, có cổ phiếu đã được hoán đổi là những nhà đầu tư nước ngoài.

Xem thêm:

Trái Phiếu Là Gì? "Từ A-Z" Đặc Điểm, Phân Loại Trái Phiếu

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì? Vai Trò Của Giao Dịch Chứng Khoán

Điều kiện phát hành hoán đổi cổ phiếu là gì theo hợp đồng hợp nhất và sáp nhập bao gồm:

Phương án hợp nhất

Có phương án sáp nhập, hợp nhất; phương án phát hành về cổ phiếu để được hoán đổi. Phương án hoạt động kinh doanh sau khi sáp nhập, hợp nhất, được hội đồng cổ đông hay là Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty tham gia thông qua theo quy định. Các phiếu biểu quyết của thành viên, cổ đông có lợi ích liên quan đều được tính là phiếu hợp lệ.

Hợp đồng hợp nhất

Có hợp đồng hợp nhất và sáp nhập được ký giữa những bên tham gia sáp nhập, hợp nhất theo quy định của đúng Luật Doanh nghiệp. Hoặc pháp luật về chuyên ngành, kèm theo bản dự thảo Điều lệ công ty được hợp nhất, sáp nhập.

Có báo cáo tài chính các năm gần nhất của những công ty tham gia sáp nhập, hợp nhất. Và được kiểm toán thông qua bởi tổ chức kiểm toán đã được chấp thuận.

Ý kiến của uỷ ban cạnh tranh Quốc gia

Có ý kiến của chính Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về việc tập trung cho kinh tế đã được thực hiện. Hoặc tập trung về kinh tế có điều kiện trong những trường hợp mà việc hoán đổi dẫn đến tập trung kinh tế nằm ngưỡng phải thông báo.

Việc phát hành cổ phiếu để được hoán đổi phải đáp ứng đầy đủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài theo quy định pháp luật. Điều kiện quy định tại điểm e, g, h trong khoản 1 thuộc Điều 15 Luật Chứng khoán.

Đáp ứng đầy đủ quy định

Đảm bảo tuân thủ những quy định về phần trăm góp vốn và các hình thức đầu tư. Trong những trường hợp người sở hữu giá cổ phiếu công ty có cổ phiếu hoán đổi là nhà đầu tư bên nước ngoài.

Hồ sơ hoán đổi cổ phiếu gồm những gì?

Hồ sơ hoán đổi cổ phiếu bao gồm những nội dung và giấy tờ sau:

 • Bản cáo bản hạch theo mẫu trong Phụ lục số 16 và ban hành kèm theo các Thông tư  162/2015/TT-BTC.
 • Điều kiện của tổ chức đứng ra phát hành cổ phiếu.
 • Quyết định của hội đồng cổ đông tổ chức phát hành và thông qua phương án hoán đổi, phát hành.
 • Giấy đăng ký chào bán giá cổ phiếu để hoán đổi ra toàn bộ công chúng.
 • Quyết định của hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên tổ chức có số cổ phiếu, phần vốn góp đã được hoán đổi, thông qua những phương án hoán đổi và phát hành.
 • Báo cáo tài chính kiểm toán những năm gần nhất của tổ chức đã phát hành và tổ chức có số cổ phiếu, phần vốn góp được hoán đổi.
 • Quyết định của Hội đồng quản trị đã thông qua hồ sơ đăng ký giá chào bán cổ phiếu. Nhằm thực hiện hoán đổi cổ phiếu.

Các tài liệu trích dẫn về địa chỉ và thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia đăng ký và Cổng thông tin quốc gia về vốn đầu tư nước ngoài. Hoặc trang thông tin điện tử của những cơ quan nhà nước đang có thẩm quyền. Ngoài ta còn có tài liệu theo hướng dẫn của chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xác minh về ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực của công ty. Tỷ lệ sở hữu áp dụng đối với các ngành nghề đầu tư cho kinh doanh. Mà công ty được hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư và liên quan tới điều ước quốc tế.

Các tài liệu trích dẫn 

Ngoài ra, trường hợp hoán đổi tất cả cổ phiếu đang được lưu hành ở trong công ty đại chúng. Theo hợp đồng sáp nhập và hợp nhất giữa tổ chức phát hành với công ty đại chúng thì cần bổ sung thêm:

 • Hợp đồng sáp nhập hoặc hợp đồng hợp nhất được ký giữa những bên tham gia theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 • Văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý cạnh tranh về khả năng hợp nhất hoặc sáp nhập. Cam kết tuân thủ những quy định do Luật cạnh tranh của chính Hội đồng quản trị các bên đã tham gia.
 • Hợp đồng tư vấn hồ sơ giá chào bán và đại lý hoán đổi cổ phiếu là gì với bên công ty chứng khoán. Ngoại trừ trong trường hợp tổ chức đứng ra phát hành là bên công ty chứng khoán.

Lưu ý: Trong trường hợp muốn hoán đổi dựa trên các hợp đồng sáp nhập, hợp nhất này thì:

Quyết định của hội đồng cổ đông đứng ra tổ chức phát hành thông qua các phương án phát hành. Ngoài ra việc hoán đổi đều được chuyển sang Quyết định của hội đồng cổ đông những công ty tham gia sáp nhập, hợp nhất. Cùng thông qua mọi phương án sáp nhập, hợp nhất và phương án hoán đổi về cổ phiếu, hoạt động kinh doanh sau khi hợp nhất.

Điều lệ của tổ chức được phát hành chuyển thành bản dự thảo về Điều lệ công ty sau khi hợp nhất, sáp nhập. Và được Hội đồng quản trị của những bên tham gia thông qua.

Hồ sơ đăng ký chào bán giá cổ phiếu

Hồ sơ đăng ký chào bán giá cổ phiếu ra toàn thể công chúng được lập thành văn bản. Trường hợp tài liệu có trong hồ sơ là các bản sao thì phải từ sổ gốc sao ra hoặc đã được chứng thực. Trường hợp tài liệu gốc lập bằng tiếng nước ngoài có trong hồ sơ thì phải kèm bản dịch tiếng Việt. Và được tổ chức, cơ quan có thẩm quyền, chức năng dịch thuật các hoạt động hợp pháp ở Việt Nam xác nhận.

Qua bài viết đã giúp các bạn có những thông tin hữu ích về hoán đổi cổ phiếu là gì. Hãy lựa chọn chúng tôi khi bạn cần. Nếu còn điều gì thắc mắc và băn khoăn hãy truy cập website: tncnonline.com.vn để được tư vấn miễn phí bạn nhé.

Bài viết cùng chuyên mục:

Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Số 2 Là Gì?
Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Số 2 Là Gì?Bạn đang muốn biết phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gì? Điểm khác nhau giữa phiếu số 2 và phiếu số 1 là như thế nào? Bài viết sau sẽ giải đáp cho bạn đọc.
Trái Phiếu Chuyển Đổi Là Gì?
Trái Phiếu Chuyển Đổi Là Gì?Bạn đang tìm hiểu về trái phiếu chuyển đổi. Vậy cụ thể trái phiếu chuyển đổi là gì? Những quy định nào liên quan đến trái phiếu chuyển đổi mà bạn cần nắm rõ?
Hoán Đổi Cổ Phiếu Là Gì?
Hoán Đổi Cổ Phiếu Là Gì?Bạn đang muốn biết hoán đổi cổ phiếu là gì? Cách thức và điều kiện để hoán đổi nó ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp các thắc mắc trên.  
Cổ Phiếu Là Gì?
Cổ Phiếu Là Gì?Cổ phiếu là gì? Có những loại nào? Những điểm nên lưu ý trước khi bạn đầu tư cổ phiếu là gì? Nếu bạn đang chưa nắm rõ hãy click ngay vào bài viết.  
Đầu Tư Chứng Khoán Là Gì?
Đầu Tư Chứng Khoán Là Gì? Đầu tư chứng khoán là gì? TNCNonline giúp bạn hiểu hơn về khái niệm này và cung cấp từ a - z lưu ý quan trọng khi đầu tư chứng khoán. Mời tham khảo!      
Môi Giới Chứng Khoán Là Gì?
Môi Giới Chứng Khoán Là Gì?Sự phát triển của thị trường chứng khoán tại Việt Nam kéo theo dịch vụ môi giới chứng khoán đang rất có tiềm năng. Vậy môi giới chứng khoán là gì? Cùng tham khảo bài viết dưới đây.      
Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Là Gì?
Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Là Gì?Đầu tư chứng khoán đang ngày càng được nhiều người biết đến và đi theo con đường này. Bạn đã hiểu hết về quỹ đầu tư chứng khoán hay chưa? Quỹ đầu tư chứng khoán là gì?      
Thị Trường Chứng Khoán Là Gì?
Thị Trường Chứng Khoán Là Gì?Chứng khoán là một trong những loại hình đầu tư hấp dẫn được đông đảo mọi người quan tâm và tham gia. Vậy thị trường chứng khoán là gì? Có nên đầu tư vào thị trường chứng khoán hay không?                


Bài Viết Mới Nhất

Lương Bao Nhiêu Thì Phải Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân?
Lương Bao Nhiêu Thì Phải Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân?Đối tượng lao động sẽ phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân nếu mức lương đạt tới mức nhất định theo quy định của pháp luật. Vậy theo quy định của pháp luật thì mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân, cách tính mức đóng thuế tương ứng với thu nhập như thế nào? Hãy để TNCNonline giải đáp các thắc mắc này giúp bạn nhé.
Đối Tượng Nào Được Giảm Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân?
Đối Tượng Nào Được Giảm Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân?Các khoản giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân là rất quan trọng, đặc biệt nếu các khoản giảm trừ gia cảnh áp dụng trong kỳ tính thuế năm 2022 được điều chỉnh, vì chúng giúp đối tượng nộp thuế giảm số thuế. TNCNonline sẽ giúp đối tượng đọc giải đáp câu hỏi đối tượng nào được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân vào năm 2022.
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá NhânHiện nay theo quy định có rất nhiều mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Chẳng hạn như: quyết toán thuế thu nhập cá nhân, khai thuế thu nhập cá nhân, khấu trừ thuế TNCN…Vậy bạn cần dùng mẫu tờ khai thuế nào cho phù hợp với mục đích sửa dụng? Bài viết dưới đây của TNCNonline sẽ giới thiệu những mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất cho từng trường hợp cụ thể
Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Cá NhânMỗi người tham gia lao động và ký hợp đồng lao động có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hàng năm. Tuy nhiên, bạn có thể đã phải trả nhiều khoản thuế hơn bạn nên trả. Do đó, người lao động có thể yêu cầu hoàn lại tiền. Hãy theo dõi các bài viết dưới đây của TNCNonline để hiểu rõ thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2022. 
Thông Tin Biểu Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Thông Tin Biểu Thuế Thu Nhập Cá NhânCác vấn đề chung về thuế, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân thường rất phức tạp. Để bạn đọc dễ dàng tham khảo khi tính thuế thu nhập cá nhân qua mạng, admin của TNCNonline sẽ giới thiệu biểu thuế thu nhập cá nhân mới nhất (dựa trên luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi thuế thu nhập, Luật sửa đổi/bổ sung một số điều của các Luật về thuế).