Hoán Đổi Cổ Phiếu Là Gì?

Đăng bởi: Nguyễn Thu Hà | 20:34 - 19/08/2021

Bạn đang muốn biết hoán đổi cổ phiếu là gì? Cách thức và điều kiện để hoán đổi nó ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp các thắc mắc trên.

Thị trường cổ phiếu đã trải qua nhiều thăng trầm về lịch sử thị trường tài chính. Nhưng, các lợi ích từ việc đầu tư cho cổ phiếu mang lại chưa bao giờ bị thay đổi. Đó là các thay đổi cần có, giúp cho những nhà đầu tư hiểu thêm toàn bộ về thị trường cổ phiếu cũng như các rủi ro mà nó có thể mang lại. Vậy, hoán đổi cổ phiếu là gìHồ sơ để hoán đổi bao gồm những thủ tục nào? Hãy cùng tncnonline.com.vn đi tìm hiểu các nội dung chính xoay quanh vấn đề này bạn nhé!

Hoán đổi cổ phiếu là gì

Khái niệm hoán đổi cổ phiếu là gì?

Vậy hoán đổi cổ phiếu là gì? Theo Wikipedia tiếng Anh trong tài chính của doanh nghiệp, thì khái niệm hoán đổi cổ phiếu có nghĩa là trao đổi một tài sản được dựa trên vốn của chủ sở hữu dành cho tài sản khác. Trong đó quá trình mua lại hoặc sáp nhập, hoán đổi cung cấp cơ hội để có thể thanh toán bằng chính cổ phiếu thay cho bằng tiền mặt. Xem giá sáp nhập và mua lại.

Cách thức thực hiện hoán đổi cổ phiếu

Căn cứ vào Điều 55 thuộc Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định các điều kiện như sau: Những trường hợp phát hành ra cổ phiếu để hoán đổi theo đúng  hợp đồng hợp nhất. Việc sáp nhập phải đăng ký và phát hành với Ủy ban kiểm tra Chứng khoán Nhà nước gồm:

Hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu dành cho số cổ đông bạn không xác định được. Hoặc là toàn bộ những cổ đông có trong công ty đại chúng khác.

Phát hành cho cổ phiếu mới để hoán đổi được cổ phiếu và phần vốn góp của công ty đại chúng.

Công ty đại chúng phát hành giá cổ phiếu để hoán đổi hoàn toàn cổ phiếu đang được lưu hành của công ty. Toàn bộ cổ phần, vốn góp của công ty đang trách nhiệm hữu hạn theo đúng hợp đồng sáp nhập.

Hoán đổi theo đúng hợp đồng hợp nhất

Điều kiện để hoán đổi cổ phiếu

 • Đảm bảo tuân thủ những điều kiện và việc thực hiện đầy đủ quy định liên quan tới trình tự, thủ tục mua bán công khai.
 • Có mức vốn điều lệ góp ở thời điểm đăng ký giao bán từ 10 tỷ đồng trở lên. Nó được tính theo giá trị mà ghi trên sổ kế toán.
 • Có phương án phát hành và sử dụng vốn thu từ đợt chào bán được hội đồng cổ đông thông qua.
 • Đảm bảo tuân thủ những quy định về tỷ lệ đã góp vốn và hình thức đầu tư. Nhưng trong  trường hợp người sở hữu nguồn cổ phiếu trong công ty, có cổ phiếu đã được hoán đổi là những nhà đầu tư nước ngoài.

Xem thêm:

Trái Phiếu Là Gì? "Từ A-Z" Đặc Điểm, Phân Loại Trái Phiếu

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì? Vai Trò Của Giao Dịch Chứng Khoán

Điều kiện phát hành hoán đổi cổ phiếu là gì theo hợp đồng hợp nhất và sáp nhập bao gồm:

Phương án hợp nhất

Có phương án sáp nhập, hợp nhất; phương án phát hành về cổ phiếu để được hoán đổi. Phương án hoạt động kinh doanh sau khi sáp nhập, hợp nhất, được hội đồng cổ đông hay là Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty tham gia thông qua theo quy định. Các phiếu biểu quyết của thành viên, cổ đông có lợi ích liên quan đều được tính là phiếu hợp lệ.

Hợp đồng hợp nhất

Có hợp đồng hợp nhất và sáp nhập được ký giữa những bên tham gia sáp nhập, hợp nhất theo quy định của đúng Luật Doanh nghiệp. Hoặc pháp luật về chuyên ngành, kèm theo bản dự thảo Điều lệ công ty được hợp nhất, sáp nhập.

Có báo cáo tài chính các năm gần nhất của những công ty tham gia sáp nhập, hợp nhất. Và được kiểm toán thông qua bởi tổ chức kiểm toán đã được chấp thuận.

Ý kiến của uỷ ban cạnh tranh Quốc gia

Có ý kiến của chính Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về việc tập trung cho kinh tế đã được thực hiện. Hoặc tập trung về kinh tế có điều kiện trong những trường hợp mà việc hoán đổi dẫn đến tập trung kinh tế nằm ngưỡng phải thông báo.

Việc phát hành cổ phiếu để được hoán đổi phải đáp ứng đầy đủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài theo quy định pháp luật. Điều kiện quy định tại điểm e, g, h trong khoản 1 thuộc Điều 15 Luật Chứng khoán.

Đáp ứng đầy đủ quy định

Đảm bảo tuân thủ những quy định về phần trăm góp vốn và các hình thức đầu tư. Trong những trường hợp người sở hữu giá cổ phiếu công ty có cổ phiếu hoán đổi là nhà đầu tư bên nước ngoài.

Hồ sơ hoán đổi cổ phiếu gồm những gì?

Hồ sơ hoán đổi cổ phiếu bao gồm những nội dung và giấy tờ sau:

 • Bản cáo bản hạch theo mẫu trong Phụ lục số 16 và ban hành kèm theo các Thông tư  162/2015/TT-BTC.
 • Điều kiện của tổ chức đứng ra phát hành cổ phiếu.
 • Quyết định của hội đồng cổ đông tổ chức phát hành và thông qua phương án hoán đổi, phát hành.
 • Giấy đăng ký chào bán giá cổ phiếu để hoán đổi ra toàn bộ công chúng.
 • Quyết định của hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên tổ chức có số cổ phiếu, phần vốn góp đã được hoán đổi, thông qua những phương án hoán đổi và phát hành.
 • Báo cáo tài chính kiểm toán những năm gần nhất của tổ chức đã phát hành và tổ chức có số cổ phiếu, phần vốn góp được hoán đổi.
 • Quyết định của Hội đồng quản trị đã thông qua hồ sơ đăng ký giá chào bán cổ phiếu. Nhằm thực hiện hoán đổi cổ phiếu.

Các tài liệu trích dẫn về địa chỉ và thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia đăng ký và Cổng thông tin quốc gia về vốn đầu tư nước ngoài. Hoặc trang thông tin điện tử của những cơ quan nhà nước đang có thẩm quyền. Ngoài ta còn có tài liệu theo hướng dẫn của chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xác minh về ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực của công ty. Tỷ lệ sở hữu áp dụng đối với các ngành nghề đầu tư cho kinh doanh. Mà công ty được hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư và liên quan tới điều ước quốc tế.

Các tài liệu trích dẫn 

Ngoài ra, trường hợp hoán đổi tất cả cổ phiếu đang được lưu hành ở trong công ty đại chúng. Theo hợp đồng sáp nhập và hợp nhất giữa tổ chức phát hành với công ty đại chúng thì cần bổ sung thêm:

 • Hợp đồng sáp nhập hoặc hợp đồng hợp nhất được ký giữa những bên tham gia theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 • Văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý cạnh tranh về khả năng hợp nhất hoặc sáp nhập. Cam kết tuân thủ những quy định do Luật cạnh tranh của chính Hội đồng quản trị các bên đã tham gia.
 • Hợp đồng tư vấn hồ sơ giá chào bán và đại lý hoán đổi cổ phiếu là gì với bên công ty chứng khoán. Ngoại trừ trong trường hợp tổ chức đứng ra phát hành là bên công ty chứng khoán.

Lưu ý: Trong trường hợp muốn hoán đổi dựa trên các hợp đồng sáp nhập, hợp nhất này thì:

Quyết định của hội đồng cổ đông đứng ra tổ chức phát hành thông qua các phương án phát hành. Ngoài ra việc hoán đổi đều được chuyển sang Quyết định của hội đồng cổ đông những công ty tham gia sáp nhập, hợp nhất. Cùng thông qua mọi phương án sáp nhập, hợp nhất và phương án hoán đổi về cổ phiếu, hoạt động kinh doanh sau khi hợp nhất.

Điều lệ của tổ chức được phát hành chuyển thành bản dự thảo về Điều lệ công ty sau khi hợp nhất, sáp nhập. Và được Hội đồng quản trị của những bên tham gia thông qua.

Hồ sơ đăng ký chào bán giá cổ phiếu

Hồ sơ đăng ký chào bán giá cổ phiếu ra toàn thể công chúng được lập thành văn bản. Trường hợp tài liệu có trong hồ sơ là các bản sao thì phải từ sổ gốc sao ra hoặc đã được chứng thực. Trường hợp tài liệu gốc lập bằng tiếng nước ngoài có trong hồ sơ thì phải kèm bản dịch tiếng Việt. Và được tổ chức, cơ quan có thẩm quyền, chức năng dịch thuật các hoạt động hợp pháp ở Việt Nam xác nhận.

Qua bài viết đã giúp các bạn có những thông tin hữu ích về hoán đổi cổ phiếu là gì. Hãy lựa chọn chúng tôi khi bạn cần. Nếu còn điều gì thắc mắc và băn khoăn hãy truy cập website: tncnonline.com.vn để được tư vấn miễn phí bạn nhé.

Bài viết cùng chuyên mục:

Lưu Ký Chứng Khoán Là Gì?
Lưu Ký Chứng Khoán Là Gì?Lưu ký chứng khoán là gì? Tại sao nên lưu ký chứng khoán? Quy định chung và quy trình lưu ký chứng khoán như thế nào? Câu trả lời có ngay sau đây.
Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?
Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?Phiên giao dịch chứng khoán là gì? Các phiên giao dịch chứng khoán? Thời gian cụ thể của từng phiên? Tất cả sẽ được giải đáp khi bạn click vào bài viết.
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?Sở giao dịch chứng khoán là gì? Nguyên tắc hoạt động, vai trò, điều lệ sở giao dịch chứng khoán Việt Nam pháp luật quy định ra sao? Cùng tncnonline tìm hiểu nhé!
Trái Phiếu Là Gì?
Trái Phiếu Là Gì?Trái phiếu là gì? Trái phiếu có đặc điểm gì? Có bao nhiêu loại? Những rủi ro gặp phải trong khi đầu tư trái phiếu? Click ngay vào bài viết để có ngay đáp án.
Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Số 2 Là Gì?
Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Số 2 Là Gì?Bạn đang muốn biết phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gì? Điểm khác nhau giữa phiếu số 2 và phiếu số 1 là như thế nào? Bài viết sau sẽ giải đáp cho bạn đọc.
Trái Phiếu Chuyển Đổi Là Gì?
Trái Phiếu Chuyển Đổi Là Gì?Bạn đang tìm hiểu về trái phiếu chuyển đổi. Vậy cụ thể trái phiếu chuyển đổi là gì? Những quy định nào liên quan đến trái phiếu chuyển đổi mà bạn cần nắm rõ?
Trái Phiếu Không Chuyển Đổi Là Gì?
Trái Phiếu Không Chuyển Đổi Là Gì?Trái phiếu không chuyển đổi chính là một loại trái phiếu doanh nghiệp. Cùng hiểu về khái niệm và những điều kiện mà doanh nghiệp cần phải có để phát hành trái phiếu không chuyển đổi là gì?  
Bầu Dồn Phiếu Là Gì?
Bầu Dồn Phiếu Là Gì? Bầu dồn phiếu là một phương thức bầu cử thường được áp dụng với các công ty cổ phần. Vậy bầu dồn phiếu là gì và quy định của pháp luật thế nào?  
Cổ Phiếu Là Gì? Trái Phiếu Là Gì?
Cổ Phiếu Là Gì? Trái Phiếu Là Gì?Cổ phiếu là gì? Trái phiếu là gì? Đây đều là hai loại chứng khoán vô cùng phổ biến hiện nay. Câu hỏi đặt ra đối với các nhà đầu tư là nên đầu tư vào đâu?  
Cổ Phiếu Thưởng Là Gì?
Cổ Phiếu Thưởng Là Gì?Thị trường cổ phiếu hiện nay có rất nhiều thuật ngữ khác nhau. Vậy cổ phiếu thưởng là gì? Cổ phiếu thưởng mang lại những lợi ích và ý nghĩa như thế nào?  


Bài Viết Mới Nhất

Hóa Đơn Điện Tử Trong Tiếng Anh Là Gì?
Hóa Đơn Điện Tử Trong Tiếng Anh Là Gì?Hóa đơn điện tử là một dạng hóa đơn được rất nhiều doanh nghiệp áp dụng. Hóa đơn này giúp giao dịch thuận lợi và nhanh chóng hơn. Hóa đơn điện tử trong tiếng anh là gì?
Xuất Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?
Xuất Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?Hóa đơn điện tử là gì? Xuất hóa đơn điện tử thế nào? Xuất trong trường hợp nào? Quy trình ra sao? Nếu bạn đang thắc mắc click ngay bài viết nhé.
Lưu Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?
Lưu Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?Hóa đơn điện tử đang ngày càng phổ biến hơn trong thời buổi ngày nay. Vậy lưu hóa đơn điện tử như thế nào là đúng? Bạn đã thật sự hiểu hết về hóa đơn điện tử hay chưa?
Đối Tượng Tập Hợp Chi Phí Là Gì?
Đối Tượng Tập Hợp Chi Phí Là Gì?Đối tượng tập hợp chi phí là gì? Nếu bạn đang quan tâm hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau với các thông tin về đối tượng tập hợp chi phí.
Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp Là Gì?
Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp Là Gì?Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Phân loại ra sao? Kết cấu và nội dung? Phương pháp hạch toán như thế nào? Tất cả sẽ có ngay sau đây.