Doanh nghiệp tại Quận Dương Kinh, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÍN LAN

Mã số thuế: 0200504452 - Đại diện pháp luật: Phạm Thế Tín
Địa chỉ: Khu dân cư Phú hải, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG TRƯỜNG

Mã số thuế: 0200496339 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hồng
Địa chỉ: Lô 10+11 Khu Anh Dũng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TẦU THỦY VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Mã số thuế: 0200483731 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Tú
Địa chỉ: Số 198 đường Mạc Quyết, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH BÊ TÔNG THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 0200476357 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Dũng
Địa chỉ: Km 8 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH BÔNG SEN - HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0200476607 - Đại diện pháp luật: Khúc Hữu Thanh Hải
Địa chỉ: Đường 355 khu Phấn Dũng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HẠ TUYẾT

Mã số thuế: 0200473973 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hạng
Địa chỉ: Cụm 5 Phú Hải (tại nhà ông Vũ Văn Hạng), Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LIÊN THÀNH

Mã số thuế: 0200470852 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hà
Địa chỉ: Số 225 đường Mạc Đăng Doanh, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0200468324 - Đại diện pháp luật: Bùi Mạnh Tân
Địa chỉ: Tổ dân cư số 6, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG 19 - 5

Mã số thuế: 0200464802 - Đại diện pháp luật: Mai Khắc Hải
Địa chỉ: Số 4A khu G, Mê Linh, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YEN OF LONDON

Mã số thuế: 0200461255 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Nam
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MUỐI KHÁNH HOÀ

Mã số thuế: 0200459880 - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Phăng
Địa chỉ: Khu Phú hải, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚC KHANG

Mã số thuế: 0200459697 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Huệ
Địa chỉ: Cụm dân cư Hải Phong, Phường Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN NUÔI TRỒNG VÀ XUẤT KHẨU THUỶ SẢN PHÚ HẢI

Mã số thuế: 0200458608 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quế
Địa chỉ: Số 976 Phạm Văn Đồng, Phường Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC TÙNG

Mã số thuế: 0200442164 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Tấn
Địa chỉ: Khu Trà khê, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC TRIỆU

Mã số thuế: 0200441001 - Đại diện pháp luật: Triệu Đức Mẫn
Địa chỉ: Số 10/9 Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HM PLASTICS

Mã số thuế: 0200438707 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Tổ 1, khu Vọng Hải, đường Mạc Đăng Doanh, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MAI LINH HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0200425426 - Đại diện pháp luật: Hồ Huy
Địa chỉ: Số 166 đường Mạc Quyết, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 0200424415 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hải
Địa chỉ: Số 2, khu 3, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÙNG SƠN

Mã số thuế: 0200417464 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tỉnh
Địa chỉ: L4 - Khu đô thị mới Anh Dũng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THÀNH VINH

Mã số thuế: 0200410356 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Khiêm
Địa chỉ: Km 12+500 đường 353, khu Toàn Thắng, Phường Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC ANH

Mã số thuế: 0200386865 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Tiến
Địa chỉ: Số 223 đường Mạc Đăng Doanh, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HẢI ĐỒ CỔ

Mã số thuế: 0200290031 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Hải
Địa chỉ: Km 1 đường 14 cũ, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ KHÁNH

Mã số thuế: 0200289420 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Khánh
Địa chỉ: Đường 209, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ HƯƠNG

Mã số thuế: 0200268759 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỳ
Địa chỉ: Khu dân cư Phú Hải - P. Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NHỰA CHIN HUEI

Mã số thuế: 0200109205 - Đại diện pháp luật: Lu Shun Yuan
Địa chỉ: Số 567 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH TÔ

Mã số thuế: 0200106162 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Huynh
Địa chỉ: Km số 3 đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NHỰA PHÚ LÂM

Mã số thuế: 0200109445 - Đại diện pháp luật: Wang Yuan Lin
Địa chỉ: Km 9, đường Phạm Văn Đồng, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ACS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0200124348 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hoài Thu
Địa chỉ: Km 10 Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MINH HÀ

Mã số thuế: 0200160515 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Bình
Địa chỉ: Tổ dân phố Phấn Dũng ( tại nhà Bà Đào Thị Thuận), Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HOA HỒNG A

Mã số thuế: 0200161082 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tươi
Địa chỉ: Số 10 đường 355, khu Phương Lung, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TIỀN GIANG

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI TIỀN GIANG

TT NCƯD & DV KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ TIỀN GIANG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN TIỀN GIANG

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT TIỀN GIANG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TIỀN GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TIỀN GIANG

TRUNG TÂM VĂN HOÁ TỈNH TIỀN GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG MỸ THO

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TIỀN TIẾN

XÍ NGHIỆP TƯ DOANH XÂY DỰNG HỮU DƯ

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN TIẾN

ĐOẠN QUẢN LÝ GIAO THÔNG TIỀN GIANG

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TIỀN GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

DIỆP THỊ KIM ĐIỆP

DNTN Ý BẢN

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN (ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG TIỀN GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔNG ĐÔ- BQP

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THĂNG LONG

CÔNG TY TNHH CỘNG LỰC

TRUNG TÂM THÔNG TIN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG (ISMQ)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MÔI TRƯỜNG

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TRUNG TÂM CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THÀNH

CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC HÀ VIỆT

VIỆN HOÁ HỌC

CÔNG TY TNHH HOÀ BÌNH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT ANH

CÔNG TY TNHH TUẤN HOÀNG

CÔNG TY TNHH HOA PHƯỢNG THĂNG LONG

CÔNG TY TNHH VIỆT THÀNH

CÔNG TY TNHH SÔNG HƯƠNG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÌNH TRANG

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG ĐẠO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN GIAO CNGHỆ MỚI HN

DNTN THÀNH TÍN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRÍ HÙNG