Doanh nghiệp tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG BẾN NGHÉ

Mã số thuế: 0300484873 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thảo
Địa chỉ: 9 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT LONG

Mã số thuế: 0300670365 - Đại diện pháp luật: Chien Kin Mu
Địa chỉ: Lô BG 26a, đường số 3, khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SỨ ĐẠI ĐỒNG (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0300684047 - Đại diện pháp luật: Liao, Po Hsiang
Địa chỉ: Số Lô BF 01-10, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CTY TNHH STAR ELEC

Mã số thuế: 0300738486 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Tân Thuận KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CX TECHNOLOGY (VN)

Mã số thuế: 0300737556 - Đại diện pháp luật: Wu,jin-Jeng
Địa chỉ: Số Lô CT 10b-12-14-16-18-20-22-24a, Lô CT 24b-26-28, Lô CT 3, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CTY TNHH MANNEQUINS ĐÔNG Á

Mã số thuế: 0300744137 - Đại diện pháp luật: Wu Chin Chi
Địa chỉ: Lô F 35-37 Khu B Và Lô G 10-12-14a Khu B KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KTC (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0300759366 - Đại diện pháp luật: Michihisa Takeuchi
Địa chỉ: Lô BI 22b-24a Đường Số 8 KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TEMPEARL (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0300760530 - Đại diện pháp luật: Fukuhara Hidekazu
Địa chỉ: Lô BI. 18b-20a, Lô BI. 16b-18a, Đường số 8, Khu Chế Xuất Tân, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YASUDA (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0300768593 - Đại diện pháp luật: Osamu Yasuda
Địa chỉ: Khu A, Lô N, Số 30b-32a, đường số 14, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CTY TNHH DÂY KHÓA KÉO KEEN CHING

Mã số thuế: 0300771606 - Đại diện pháp luật: Chung Chun Yen
Địa chỉ: Khu A, Lô P, Đường Số 16 KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JUKI (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0300739426 - Đại diện pháp luật: Nozaki Shuichi
Địa chỉ: Lô BE.28-40, đường Tân Thuận và Lô BI.29-33, đường số 6, khu, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TAI VIỆT

Mã số thuế: 0300758309 - Đại diện pháp luật: Tsai, Jyh-Liang
Địa chỉ: Khu B, Lô E, số 17-40, đường Tân Thuận, Khu Chế xuất Tân Thu, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH VIỆT HƯNG

Mã số thuế: 0300766701 - Đại diện pháp luật: Chou Yeh Hua
Địa chỉ: Khu B, Lô F, Số 21-23-25-27-29 Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH UNIKA VIE-PAN

Mã số thuế: 0300767504 - Đại diện pháp luật: Miura Yuichiro
Địa chỉ: Số Khu A, lô N 21a-23-25-27a, đường số 12, Đường Khu Chế Xuấ, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI TÂN

Mã số thuế: 0300757288 - Đại diện pháp luật: Liu, Chia - Yuan
Địa chỉ: Khu A, Lô G.27c-28b, đường số 8, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TANAKA

Mã số thuế: 0300729555 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Bạch Lan
Địa chỉ: Lô BI. 03b-05 đường số 6 Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VĨ THÁI

Mã số thuế: 0300743221 - Đại diện pháp luật: Kuo, Chung-Ching
Địa chỉ: Lô số BI 08-10 và BI 12-14a, Đường số 8, Khu chế xuất Tân Th, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN STRONGMAN

Mã số thuế: 0300740975 - Đại diện pháp luật: Chuang, Chao-Kuei
Địa chỉ: Lô AM 43a-44a-45-50, đường Tân Thuận, khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUỐC TẾ SWENEO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0300742228 - Đại diện pháp luật: Tsai Huan Chin
Địa chỉ: Lô AL 01a-02a-35-36-37-38-39 Đường Số 8-KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SHOWA (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0300667098 - Đại diện pháp luật: Kazuo Nishizawa
Địa chỉ: Lô AN 32b-34-36a, đường số 14, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN T.T.T.I

Mã số thuế: 0300717006 - Đại diện pháp luật: Fukuo Shimura
Địa chỉ: Khu A, Lô P, Số 32a-34-36-38b, đường 16, Khu chế xuất Tân Th, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY LẮP ĐIỆN CAO TRẦN

Mã số thuế: 0301238013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thống
Địa chỉ: Lô DVTM-12-13 đướng N1, Khu thương mại nam thuộc Khu chế xuấ, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN METKRAFT

Mã số thuế: 0300761728 - Đại diện pháp luật: Lim Meng Chze Norman
Địa chỉ: Khu C, Lô S 30b-32-33-34-35-36, đường số 19, Khu Chế Xuất Tâ, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BAO BÌ NHẬT BẢN (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0300673888 - Đại diện pháp luật: Saeki Naoto
Địa chỉ: Lô S37-38a, đường 19 và Lô U.33b-35, Đường 20, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GUNZE (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0300666030 - Đại diện pháp luật: Yuji Nagatani
Địa chỉ: Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39 Đường số 10, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN

Mã số thuế: 0301442611 - Đại diện pháp luật: Trần Kiêm Hân
Địa chỉ: lầu 3, Tòa nhà ITD, số 1 đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KIM MAY ORGAN (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0301220062 - Đại diện pháp luật: Keio Nishizawa
Địa chỉ: U.02-12a, đường số 22, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CTY TNHH V-FLAME & GLANZ

Mã số thuế: 0301217415 - Đại diện pháp luật: Midori Namikawa
Địa chỉ: Đường Số 10 KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUỐC TẾ HOẰNG VIỆT

Mã số thuế: 0300733992 - Đại diện pháp luật: Su Chi Sheng
Địa chỉ: Lô BF 11-20, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM ASUZAC

Mã số thuế: 0300787620 - Đại diện pháp luật: Akihiko Omori
Địa chỉ: Lô AL. 26b-28a, đường 10, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI SƠN VIỆT NHẬT BLUE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VACCINE ANCARE

CÔNG TY TNHH QUỐC NGÂN KHA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM PHÁT

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN VAD

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ NTN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯNG SỐ 3

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ LẮP GHÉP GREEN MATERIAL

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KHÍ GA HÀ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHARCO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIFE ONE

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THỊ TRƯỜNG THE INSIDE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN B PLUS

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ZPLUS

CÔNG TY TNHH MÃ GIANG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DOUBLE H VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AZELIA

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIA VƯƠNG

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN PHÁT TÂY NINH

CÔNG TY TNHH SX&TM TÀI LỘC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM TKT GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LIKIMY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HÒA PHÁT

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP PHƯƠNG TRANG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HVP

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DTC

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ANH GIA

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HẢI LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM QUANG ĐĂNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀO PHÁT ĐẠT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC LAN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG ZEN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNFI

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TQ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚC THỌ

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM TÂM AN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DINH DƯỠNG AN BÌNH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN T&V

CÔNG TY TNHH MTV VINAPLANNING

CÔNG TY CỔ PHẦN PANCAKE FULFILLMENT GLOBAL

CÔNG TY TNHH TÂY BẮC TRAVEL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỢP GIANG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ MINH AN

CÔNG TY CỔ PHẦN V2B LABS

CÔNG TY TNHH SUPERSHIP GÒ DẦU-TÂY NINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN BÌNH HT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM HEO SẠCH HÀ NGUYỆT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NAM HÙNG

CÔNG TY TNHH INTEK MEDIA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LOGISTIC THIÊN LONG TÂM