Doanh nghiệp tại Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 2300940625 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Sơn
Địa chỉ: Số thửa 10, Khu phố Châm Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY THÀNH NAM

Mã số thuế: 2300940657 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Khu phố Dương ổ (NR Dương Tiến Thành), Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẤY TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 2300938030 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Khu Dương ổ (NR Nguyễn Văn Tú), Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẤY ĐOÀN HIẾN

Mã số thuế: 2300937855 - Đại diện pháp luật: Ngô Đức Đoàn
Địa chỉ: Khu Dương ổ (NR Ngô Đức Đoàn), Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANGSTERFER VINA

Mã số thuế: 2300925810 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long
Địa chỉ: Xóm 3, Khu Đào Xá (NR Nguyễn Văn Long), Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY ĐAN PHÁP

Mã số thuế: 2300899092 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huynh
Địa chỉ: Số 425 CCN Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TRẦN SỬ

Mã số thuế: 2300899134 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Sử
Địa chỉ: Khu Ngô Khê (NR Trần Ngọc Thư), Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI BẮC

Mã số thuế: 2300894746 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Diệp
Địa chỉ: Khu Dương ổ (NR Đào Thị Diệp), Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 2300894513 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hồng
Địa chỉ: (NR ông Nguyễn Văn Vương) Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT PHÁP

Mã số thuế: 2300891689 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bẩy
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHẾ TẠO GIẤY HẢI LONG

Mã số thuế: 2300889464 - Đại diện pháp luật: Lã Lệ Quyên
Địa chỉ: Thuê nhà ông Nguyễn Văn Tĩnh, Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY ANH VIỆT

Mã số thuế: 2300889217 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Huyền
Địa chỉ: (NR Ngô Thị Hân), Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TÂM TÍN ĐỨC ANH

Mã số thuế: 2300884850 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: (NR Ngô Văn Sử) Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CP GIẤY HOÀNG NGÂN

Mã số thuế: 2300879297 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Huy
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH GIẤY HẢI CƯỜNG

Mã số thuế: 2300876271 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị My
Địa chỉ: (NR Nguyễn Thị My) Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG BẮC NINH

Mã số thuế: 2300867037 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: (NR nguyễn Văn Tuấn) Cụm Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY LAN DŨNG

Mã số thuế: 2300866026 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phú
Địa chỉ: khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH GIẤY TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 2300865368 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Sơn
Địa chỉ: (NR ông Ngô Văn Sơn) Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT ĐỨC ANH (NỘP THAY)

Mã số thuế: 2300865079 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Vương
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN BẮC NINH

Mã số thuế: 2300864653 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vượng
Địa chỉ: (NR ông Nguyễn Văn Vượng) Khu Đào Xá, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỒNG TIẾN THỊNH

Mã số thuế: 2300862448 - Đại diện pháp luật: Đặng Duy Thịnh
Địa chỉ: (NR Bà Nguyễn Thị Xuyên) Khu Đào Xá, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TRƯỜNG ĐẠT

Mã số thuế: 2300861839 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Tiến
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Võ Cường-Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH VƯƠNG AN PHÚ

Mã số thuế: 2300861719 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Khánh
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN CHS

Mã số thuế: 2300857783 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Sơn
Địa chỉ: NR ông Ngô Tư Cường, thôn Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÚ

Mã số thuế: 2300857455 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Huyền
Địa chỉ: CCN Phong Khê (thuê cty TNHH Việt Trung), Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẤY THẢO MY

Mã số thuế: 2300856490 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Lượng
Địa chỉ: (NR Nguyễn Trọng Lượng) Thôn Châm Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN THỊNH PHÁT VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300852094 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Dung
Địa chỉ: (NR bà Nguyễn Thị Thùy Dung) Xóm 5, khu Châm Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY ANH ĐỨC

Mã số thuế: 2300851598 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH FUKO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106493073 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thìn
Địa chỉ: (NR ông Nguyễn Văn Thìn) Khu Ngô Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẤY PAPER VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300834433 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Loan
Địa chỉ: (NR ông Ngô Văn Lâm) Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Trước  1... 456789 ... 13Sau

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH HIGUCHI PH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH STC HOLDINGS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH MINH VN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG NHẤT NAM

CÔNG TY TNHH TMDV HOÀNG HƯNG

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP TKM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BAICHUAN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CƠ KHÍ HUY THÀNH PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM ĐẠI AN PHÁT

CÔNG TY TNHH CLICK2CLOUD

CÔNG TY TNHH MTV TM DV PHONG LAN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN NHÀ HÀNG THANH TÂM

CÔNG TY TNHH Ô TÔ DETECHCAR

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÍ AN MEDIA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ REGAL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT TRUNG NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ÁNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TỐC ĐỘ XANH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT ANH TECHNICAL

CÔNG TY TNHH MTV TỨ XUYÊN TRUNG HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN VT &TM XNK TRUNG Ý

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GỖ THỊNH PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN THIỆN

CÔNG TY TNHH ĐT PT TOÀN GIA PHÚ

CÔNG TY TNHH EDANA FLAME

CÔNG TY TNHH TM DV BÁCH SƠN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TỔNG HỢP THỜI ĐẠI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SANG NGÔ

CÔNG TY TNHH MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ HITOOLS

CÔNG TY TNHH FLEXFILMS PRODUCTION

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIETBILLS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SMART BUILDING

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN KIÊN PHÁT

CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN PHILIPPINE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SPA VIỆT NHẬT

CÔNG TY TNHH NHỚT HOÀNG HÙNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GOCO TEA

CÔNG TY TNHH DC DANACONS

CÔNG TY TNHH NCC DN

CÔNG TY TNHH VIIG PQ 68

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HONGLIN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH LIHO VINA

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO AN THÁI NGUYÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINH QUANG HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ NHỰA VIỆT Ý ĐẮK LẮK

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO PHI HÙNG

CÔNG TY TNHH MAY MẶC VIỆT NGA

CÔNG TY TNHH CITIZEN HOME

CÔNG TY TNHH TMDV TFC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒ GỖ DÂN DỤNG KHỐI KHẤM KHÁ