Doanh nghiệp tại Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH LẮP DỰNG CƠ KHÍ & THƯƠNG MẠI KHANG AN 68

Mã số thuế: 2301000751 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Toàn
Địa chỉ: Xóm 7, khu phố Châm Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẤY TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 2300999114 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chứ
Địa chỉ: Khu Đào Xá, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẤY GIA HUY

Mã số thuế: 2300997798 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bộ
Địa chỉ: Khu Đào Xá, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY HẢI YẾN

Mã số thuế: 2300997660 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tú
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 2300997364 - Đại diện pháp luật: Quách Văn Thắng
Địa chỉ: Khu phố Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY ĐỨC HUY

Mã số thuế: 2300997237 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tươi
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TIẾN HUY PHÁT BẮC NINH

Mã số thuế: 2300996794 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH LABOR SOLUTION VINA

Mã số thuế: 2300994765 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Khu phố Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BẢO LÍN

Mã số thuế: 2300993497 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hinh
Địa chỉ: Khu Ngô Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY ĐỨC HIẾU

Mã số thuế: 2300993137 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Uyên
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ANH ĐỨC

Mã số thuế: 2300989941 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chinh
Địa chỉ: (NR Nguyễn Văn Chinh) khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 2300988761 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Nga
Địa chỉ: Khu phố Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP

Mã số thuế: 2300986443 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Huệ
Địa chỉ: (NR Ngô Văn Huệ) Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY PHƯƠNG ANH

Mã số thuế: 2300985979 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Minh
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY BẢO VIỆT

Mã số thuế: 2300984238 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Trường
Địa chỉ: NR ông Nguyễn Sỹ Thành, Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY TÂN KIM NGÂN

Mã số thuế: 2300983971 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Anh
Địa chỉ: Cụm CN Phong Khê 2, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẤY NGỌC HÀ

Mã số thuế: 2300983724 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Xiêm
Địa chỉ: Khu Đào Xá, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH HẠO THẦN VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300983643 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Luyến
Địa chỉ: Số 336, Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH GIẤY MẠNH PHÁT

Mã số thuế: 2300982791 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phong Khê 2, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH KBC

Mã số thuế: 2300981420 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thịnh
Địa chỉ: Khu Đào Xá, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẤY VIỆT TÙNG

Mã số thuế: 2300981879 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Hậu
Địa chỉ: Khu Dương ổ (NR Đào Thị Hậu), Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẤY HOÀNG LONG

Mã số thuế: 2300981269 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long
Địa chỉ: Thửa đất số 1, Khu Đào Xá, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TÂM PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 2300975610 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Long
Địa chỉ: Khu Dương ổ (NR Nguyễn Hữu Chung), Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ ĐẠI DƯƠNG XANH

Mã số thuế: 2300975561 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oanh
Địa chỉ: Khu Ngô Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT

Mã số thuế: 2300971479 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Duy
Địa chỉ: Xóm 2 Thôn Châm Khê (NR Nguyễn Trọng Duy), Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY HOÀNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2300956181 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dương
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Ngòi, Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ BẮC NINH TIẾN DŨNG

Mã số thuế: 2300953342 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Thuyết
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TPP BẮC NINH

Mã số thuế: 2300953198 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Địa chỉ: NR ông Đào Văn Tấn, Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY THANH HÀ

Mã số thuế: 2300952412 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: B5 Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY MINH NGUYÊN

Mã số thuế: 2300951514 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: Cụm CN Phong Khê 1 (Thuê Nguyễn Thị Hà), Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Trước  1... 345678 ... 13Sau

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH TM-DV CHỨC QUYỀN GROUP

CÔNG TY TNHH MÁY ÉP GẠCH MINH CHÂN TERRAZZO

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN GAT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÓA PHẨM NHẬT MINH

CÔNG TY TNHH KINH DOANH PHÚC GIANG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÒ CHẢ THỰC PHẨM NGUYỄN THỊ MINH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH BÁCH ANH TRẦN

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THUỶ QUÝ TRANG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI TRANG

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TRẦN TƯỜNG VI

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH THẾ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUYỄN VĂN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG NGUYÊN ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH TM DV QUỐC TẾ THÀNH CÔNG

CÔNG TY TNHH PHÚC ANH 2017

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 66 ND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM ĐỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BCN - TECH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN SINH XÃ HỘI NAM VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN F99+ CAPITAL

CÔNG TY TNHH TM&DV T1 LOGISTICS

CÔNG TY TNHH GỖ NGỌC TÂM BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH LEVIA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CHẾ TẠO XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG XANH MINH BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỘNG NEXTGEN (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH XD TM NỘI THẤT TRẦN ĐỨC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI NHƯ AN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT AI LAB

CÔNG TY TNHH TTM CONSULTING GROUP

CÔNG TY TNHH XINGSHENG

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÙNG CƯỜNG PHÁT HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DŨNG CƯỜNG HẢI PHÒNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XNK THỊNH VƯỢNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU C84

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ AN NGUYÊN

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THƯƠNG MẠI VIỆT HẢI

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐÀO TẠO VÀ DU HỌC DTLINKS

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KKS

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỘC LÂM NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HELIOS

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY TIẾN MINH

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP THIẾT BỊ XÂY DỰNG NAM ANH THẮNG

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH VINSUN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TỔNG HỢP MINH KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ Á CHÂU

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYỄN KIM SG

CÔNG TY TNHH HOÀNG QUÂN KHÁNH HÒA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BANITECH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THUẬN PHÁT HÀ NAM