Doanh nghiệp tại Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH HẠO THẦN VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300983643 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Luyến
Địa chỉ: Số 336, Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH GIẤY MẠNH PHÁT

Mã số thuế: 2300982791 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phong Khê 2, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH KBC

Mã số thuế: 2300981420 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thịnh
Địa chỉ: Khu Đào Xá, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẤY VIỆT TÙNG

Mã số thuế: 2300981879 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Hậu
Địa chỉ: Khu Dương ổ (NR Đào Thị Hậu), Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẤY HOÀNG LONG

Mã số thuế: 2300981269 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long
Địa chỉ: Thửa đất số 1, Khu Đào Xá, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TÂM PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 2300975610 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Long
Địa chỉ: Khu Dương ổ (NR Nguyễn Hữu Chung), Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ ĐẠI DƯƠNG XANH

Mã số thuế: 2300975561 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oanh
Địa chỉ: Khu Ngô Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT

Mã số thuế: 2300971479 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Duy
Địa chỉ: Xóm 2 Thôn Châm Khê (NR Nguyễn Trọng Duy), Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY HOÀNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2300956181 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dương
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Ngòi, Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ BẮC NINH TIẾN DŨNG

Mã số thuế: 2300953342 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Thuyết
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TPP BẮC NINH

Mã số thuế: 2300953198 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Địa chỉ: NR ông Đào Văn Tấn, Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY THANH HÀ

Mã số thuế: 2300952412 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: B5 Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY MINH NGUYÊN

Mã số thuế: 2300951514 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: Cụm CN Phong Khê 1 (Thuê Nguyễn Thị Hà), Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY HTP

Mã số thuế: 2300951190 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Đạo
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH ĐÔNG Á BẮC NINH

Mã số thuế: 2300951264 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: (NR Nguyễn Văn Hùng) khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GIẢI TRÍ KINH BẮC

Mã số thuế: 2300949233 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Thuận
Địa chỉ: (NR ông Ngô Văn Thuận) Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY PHÁT CAO

Mã số thuế: 2300948582 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Phát
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUYÊN LONG

Mã số thuế: 2300948624 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Thủy
Địa chỉ: Khu Châm Khê (NR Nguyễn Khắc Thủy), Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MAI ANH

Mã số thuế: 2300947684 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Dũng
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẤY NHẬT QUANG

Mã số thuế: 2300947099 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Quang
Địa chỉ: (NR Đào Văn Quang), khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH PHÁT BẮC NINH

Mã số thuế: 2300946225 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tưởng
Địa chỉ: Khu Dương ổ (NR Nguyễn Thị Hường), Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 2300945856 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tường
Địa chỉ: (NR Nguyễn Trọng Tường) Khu Châm Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

DOANH NGHIỆP TN - XÍ NGHIỆP GIẤY HIỀN HÀ

Mã số thuế: 2300945140 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hà
Địa chỉ: NR Ngô Văn Trương, Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH JHD VINA

Mã số thuế: 2300943915 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: (thuê Ct CP Giấy Nga) Thôn Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FALCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300942710 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Dũng
Địa chỉ: (thêu Cty CP Giấy Nga) Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BẢO QUÂN

Mã số thuế: 2300941587 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Phong
Địa chỉ: (NR Nguyễn Bá Phong) khu Châm Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẤY SÔNG HỒNG

Mã số thuế: 2300940897 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN CHÂU Á

Mã số thuế: 2300940784 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Tuấn
Địa chỉ: (NR ông Nguyễn Văn Tiến) Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 2300940625 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Sơn
Địa chỉ: Số thửa 10, Khu phố Châm Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY THÀNH NAM

Mã số thuế: 2300940657 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Khu phố Dương ổ (NR Dương Tiến Thành), Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Trước  1... 345678 ... 12Sau

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH MTV ROYAL RESTAURANT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TOÀN PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NAM Á

CÔNG TY TNHH MTV QUANG MINH LAND ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG BẢO ANH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DAKNONG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG NGỌC ANH

CÔNG TY TNHH TRÚC LAM LINH

CÔNG TY TNHH TRẦN HOÀNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH XANH YÊU THƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NAM TIẾN

CÔNG TY TNHH BẦU TRỜI XANH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO VÀ SỰ KIỆN WIN EVENT

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG TRẠI XANH SEREPOK

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BTL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH PHÚC ĐỊA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HOÀNG PHAN

CÔNG TY TNHH ĐT TM DV BẤT ĐỘNG SẢN KIẾN ĐỨC

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BẢO HOÀNG TELECOM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRỌNG LAN

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HẢI ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH CÔNG NÔNG NGHIỆP ĐẮK HA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÚ ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TUẤN LONG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO KHỞI HÀ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO KHỞI HÀ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO TUẤN LONG

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO BTL

CÔNG TY TNHH MTV TÙNG DƯƠNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG MẠNH TUẤN PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỂ THAO HOÀNG ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN FINE ROBUSTA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ NỘI THẤT KIM HẰNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SERENA

CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG ANH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG TRUNG NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MEDIC THIỆN HẠNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NỘI THẤT QUẢNG CÁO HÙNG HƯNG

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TH-HOME DESIGN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN TRỌNG NGHĨA DN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DU LỊCH AN VIÊN

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HOÀNG NAM DNO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN TIẾN ĐẠT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV THUẬN PHÁT TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN BẠC

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ PHƯƠNG VY

CÔNG TY TNHH MTV HÓA CHẤT ĐỨC GIANG - ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ QUANG TRƯỜNG

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV CÔNG NGHỆ NGUYÊN SANH